نویسنده = جاوید، محمد جواد
تعداد مقالات: 5
2. تشیع سیاسی و تفقه حقوقی بررسی فرایند تحول حقوق عمومی در عصر صفوی

دوره 40، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 121-137

محمد جواد جاوید؛ الهه مرندی


3. مفهوم شناسی "حق" و " تکلیف" انسانی در عصر قدیم و جدید غربی

دوره 40، شماره 2، تابستان 1389

محمد جواد جاوید؛ محمد علی انواری