نویسنده = حسن زاده، مهدی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی شرط طهارت مولد در شاهد

دوره 49، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 261-280

10.22059/jlq.2019.264827.1007084

مهدی حسن‌زاده؛ محمود رحیمی


4. بررسی فقهی - حقوقی امکان شکایت از آرای مستند به سوگند قاطع دعوا در تجدیدنظر و فرجام

دوره 44، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 175-186

10.22059/jlq.2014.51861

مهدی حسن زاده؛ ملیحه سادات حسینی بهارانچی