نویسنده = محسن ایزانلو
«دربارۀ تعهد بیمه‏گذار به اطلاع رسانی»

دوره 41، شماره 3، مهر 1390، صفحه 57-75

محسن ایزانلو؛ احسان لطفی


شرط مخالف قائم مقامی بیمه گر

دوره 40، شماره 4، دی 1389، صفحه 57-77

محسن ایزانلو


ارث دیه

دوره 40، شماره 2، تیر 1389

محسن ایزانلو؛ عباس میرشکاری


نقد مفهوم و آثار طلب مشاع

دوره 39، شماره 2، تیر 1388

محسن ایزانلو؛ عباس میر شکاری


تعهد به فعل ثالث

دوره 37، شماره 1، فروردین 1386

دکتر محسن ایزانلو؛ محسن ایزانلو