نویسنده = غمامی، مجید
تعداد مقالات: 7
1. ماهیت و معاملات واحدهای کاهش انتشار گواهی‌شده

دوره 44، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 421-439

10.22059/jlq.2014.52534

مجید غمامی؛ سیاوش سفیداری


4. آثار قرارهای تأمینی نسبت به اصحاب دعوا و شخص ثالث

دوره 41، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 239-257

مجید غمامی؛ اسماعیل عرب


5. فواید عملی و نظری تفکیک امر حکمی از امر موضوعی در دادرسی مدنی

دوره 40، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 267-286

مجید غمامی؛ مجتبی اشراقی آرانی


6. تفکیک امر حکمی از امر موضوعی در دادرسی مدنی تبیین نظریه عمومی

دوره 40، شماره 2، تابستان 1389

مجید غمامی؛ مجتبی اشراقی آرانی