نویسنده = مجید غمامی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی جنبه‌های حقوقی تأمین مالی شرکتی

دوره 51، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 335-353

10.22059/jlq.2021.290459.1007286

مجید غمامی؛ ندا خوان زاده


2. شناخت سه‌گانة آیینیک (عدم پذیرش، ایرادات آیین دادرسی و دفاع ماهوی)

دوره 50، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 763-781

10.22059/jlq.2020.260665.1007058

حسن محسنی؛ مجید غمامی؛ هادی ملک تبار فیروزجائی


3. شرط انکار منافع در معاهدات سرمایه‌گذاری

دوره 48، شماره 1، بهار 1397، صفحه 115-131

10.22059/jlq.2018.212397.1006788

مجید غمامی؛ ریحانه صدیقی