کلیدواژه‌ها = عرف
تعداد مقالات: 5
1. نقش عرف به‌منزلۀ منبع حقوق

دوره 47، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 193-211

10.22059/jlq.2017.62610

علی اسلامی پناه


2. از قانون اساسی عرفی تا عرف حقوق اساسی

دوره 43، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 79-99

10.22059/jlq.2013.35271

خیرالله پروین


3. ساختار نظام قضایی عصر صفوی

دوره 41، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 155-169

سیدمحمد حسینی؛ احمد رضوانی مفرد


4. سنّت نبوی و عدالت کیفری

دوره 39، شماره 4، زمستان 1388

جلیل امیدی


5. توابع مورد معامله و اثر فقدان آن

دوره 39، شماره 4، زمستان 1388

محسن صفری؛ محمد عبد الصالح شاهنوش فروشانی