کلیدواژه‌ها = بازدارندگی
تعداد مقالات: 5
2. خسارات تنبیهی در مسئولیت ناشی از نقض قرارداد جستاری در غایت مسئولیت قراردادی

دوره 48، شماره 1، بهار 1397، صفحه 173-191

10.22059/jlq.2018.231252.1006878

مصطفی محقق داماد (احمدآبادی)؛ مرتضی شهبازی‌نیا؛ همایون رضایی‌نژاد


3. بازدارندگی و نقش آن در پیشگیری از جرم

دوره 39، شماره 3، پاییز 1388

حسن دادبان؛ سارا آقایی


5. بررسی نظریه بازدارندگی مجازات

دوره 38، شماره 2، تابستان 1387

فیروز محمودی جانکی؛ سارا آقایی