کلیدواژه‌ها = شخص ثالث
نمایندگی ظاهری فرمانده کشتی

دوره 51، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 627-648

10.22059/jlq.2022.326416.1007563

محسن ایزانلو؛ یاسر سهرابی


تأمین هزینه‌های داوری از سوی شخص ثالث

دوره 51، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 129-143

10.22059/jlq.2021.277001.1007183

هیبت الله نژندی منش؛ وحید بذّار


آثار قرارهای تأمینی نسبت به اصحاب دعوا و شخص ثالث

دوره 41، شماره 3، مهر 1390، صفحه 239-257

مجید غمامی؛ اسماعیل عرب