کلیدواژه‌ها = اسرار تجاری
حمایت های حقوقی از دانش فنی و آثارآن

دوره 41، شماره 4، دی 1390، صفحه 219-237

احمد شهنیایی


مقایسه نظام حمایتی اسرار تجاری و نظام حق اختراع

دوره 39، شماره 1، خرداد 1388

محمود باقری؛ مریم گودرزی


جرایم علیه اسرار تجاری

دوره 38، شماره 4، دی 1387

مصطفی السان