کلیدواژه‌ها = حق
تعداد مقالات: 7
1. حقوق و اختیارات سهام‌داران در شرکت‌های سهامی (مطالعۀ تطبیقی درحقوق ایران و لبنان)

دوره 43، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 89-108

10.22059/jlq.2013.36044

الهام شریعتی نجف آبادی؛ محمد عیسائی تفرشی؛ خدیجه مرادی


3. تازگی، وصف ممتاز هر اختراع

دوره 40، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 227-245

جمال صالحی ذهابی


4. مفهوم شناسی "حق" و " تکلیف" انسانی در عصر قدیم و جدید غربی

دوره 40، شماره 2، تابستان 1389

محمد جواد جاوید؛ محمد علی انواری


5. ماهیّت حکم

دوره 39، شماره 1، بهار 1388

سید کاظم مصطفوی


7. مُلک معنی در کنارگفتاری درفلسفه حقوق مالکیت فکری

دوره 37، شماره 2، تابستان 1386

دکتر حسن جعفری تبار؛ حسن جعفری تبار