کلیدواژه‌ها = غرر
تعداد مقالات: 3
1. غرر و کاربرد آن در قراردادها

دوره 45، شماره 1، بهار 1394، صفحه 21-40

10.22059/jlq.2015.54030

محمد علی انصاری پور؛ فرزاد ولد بیگی؛ مهدی حسینعلی زاده


2. مطالعۀ تطبیقی وثیقۀ دارایی در گردش

دوره 44، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 383-399

10.22059/jlq.2014.52532

سیامک ره پیک؛ سیدمرتضی قاسم زاده؛ هادی شعبانی کندسری


3. بررسی ماهیت قرارداد استصناع در حقوق ایران

دوره 41، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 239-259

سعید منصوری