کلیدواژه‌ها = ورشکستگی
تعداد مقالات: 4
1. بازرگان متوقف و اعمال متقلبانه

دوره 47، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 325-343

10.22059/jlq.2017.62617

علیرضا محمدزاده وادقانی؛ محمد معین امیرمجاهدی


3. کاستی های نظام ورشکستگی بانک ها در ایران

دوره 45، شماره 1، بهار 1394، صفحه 113-126

10.22059/jlq.2015.54035

سید محمد طباطبائی نژاد


4. ورشکستگی به تقصیر

دوره 37، شماره 2، تابستان 1386

دکتر منصور رحمدل؛ منصور رحمدل