نویسنده = غمامی، مجید
تعداد مقالات: 2
1. شرط انکار منافع در معاهدات سرمایه‌گذاری

دوره 48، شماره 1، بهار 1397، صفحه 115-131

10.22059/jlq.2018.212397.1006788

مجید غمامی؛ ریحانه صدیقی