نویسنده = مهدی شهابی
تعداد مقالات: 7
2. تأملی بر رابطة حقوق و ایدئولوژی و تأثیر آن بر کثرت استدلال حقوقی

دوره 49، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 561-580

10.22059/jlq.2020.269527.1007133

حمید آرایی؛ مهدی شهابی؛ مهدی دهباشی


6. تحلیل تطبیقی عقد باطل و فاسد در قانون مدنی ایران و افغانستان

دوره 45، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 583-603

10.22059/jlq.2015.55684

مهدی شهابی؛ عبدالواحد افضلی