کلیدواژه‌ها = شرط
تعداد مقالات: 4
1. بررسی شرط طهارت مولد در شاهد

دوره 49، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 261-280

10.22059/jlq.2019.264827.1007084

مهدی حسن‌زاده؛ محمود رحیمی


2. مطالعۀ تطبیقی ماهیت قبض در عقد رهن

دوره 48، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 529-548

10.22059/jlq.2018.232785.1006885

مرتضی شهبازی نیا؛ ابراهیم تقی زاده؛ مهدی رضایی امین


3. نگاهی اجمالی به نظریه های ذهنی و عینی در سببیت عقود

دوره 40، شماره 101، بهار 1389

محمد حسن صادقی مقدم؛ رضا شکوهی زاده


4. ماهیت حقوقی وصیت

دوره 39، شماره 2، تابستان 1388

عباسعلی عمید زنجانی؛ سهیل جدی؛ بشری کریمی