کلیدواژه‌ها = قانون اساسی
از قانون اساسی عرفی تا عرف حقوق اساسی

دوره 43، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 79-99

10.22059/jlq.2013.35271

خیرالله پروین


حق امنیت فردی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 41، شماره 4، دی 1390، صفحه 257-272

عبدالرضا علیزاده؛ محمدهادی کاویانی


کنکاشی در منابع حقوق اساسی

دوره 40، شماره 3، مهر 1389، صفحه 247-260

بیژن عباسی