کلیدواژه‌ها = دولت
تشیع سیاسی و تفقه حقوقی بررسی فرایند تحول حقوق عمومی در عصر صفوی

دوره 40، شماره 4، دی 1389، صفحه 121-137

محمد جواد جاوید؛ الهه مرندی