کلیدواژه‌ها = مجازات
تعداد مقالات: 7
2. سنّت نبوی و عدالت کیفری

دوره 39، شماره 4، زمستان 1388

جلیل امیدی


3. بازدارندگی و نقش آن در پیشگیری از جرم

دوره 39، شماره 3، پاییز 1388

حسن دادبان؛ سارا آقایی


5. بررسی نظریه بازدارندگی مجازات

دوره 38، شماره 2، تابستان 1387

فیروز محمودی جانکی؛ سارا آقایی