نویسنده = حبیبا، سعید
تعداد مقالات: 9
2. کپی لفت، نقابی بر سیمای حقوق مالکیت ادبی و هنری

دوره 42، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 93-110

10.22059/jlq.2012.29891

سعید حبیبا؛ زهرا شاکری


4. ابعاد حقوقی نمونه اشیاء مفید؛ با تاکید بر مطالعه تطبیقی

دوره 41، شماره 1، بهار 1390، صفحه 185-201

سعید حبیبا؛ زهرا شاکری


5. دادگاه های مالکیت فکری در کشورهای جنوب شرقی آسیا

دوره 40، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 131-150

سعید حبیبا؛ فرزانه شاکری


8. دکترین استیفاء حق در نظام حقوق مالکیت فکری

دوره 38، شماره 2، تابستان 1387

سعید حبیبا؛ زهرا شاکری


9. چالش‌های جدید حقوق مالکیت فکری

دوره 37، شماره 4، زمستان 1386

سعید حبیبا