نویسنده = عباس کریمی
رسیدگی دوباره قضایی به ادله اثبات دعوی

دوره 41، شماره 2، تیر 1390، صفحه 169-186

عباس کریمی؛ حمید رضا پرتو


قواعد حاکم بر استجواب کیفری

دوره 39، شماره 2، تیر 1388

عباس کریمی؛ ایمان رحیمی پور


رهن اموال فکری

دوره 38، شماره 2، تیر 1387

عباس کریمی؛ محمد معین اسلام


تبیین منطقی دلیل قضایی

دوره 37، شماره 4، دی 1386

عباس کریمی