نویسنده = کریمی، عباس
تعداد مقالات: 9
3. رسیدگی دوباره قضایی به ادله اثبات دعوی

دوره 41، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 169-186

عباس کریمی؛ حمید رضا پرتو


5. قواعد حاکم بر استجواب کیفری

دوره 39، شماره 2، تابستان 1388

عباس کریمی؛ ایمان رحیمی پور


8. رهن اموال فکری

دوره 38، شماره 2، تابستان 1387

عباس کریمی؛ محمد معین اسلام


9. تبیین منطقی دلیل قضایی

دوره 37، شماره 4، زمستان 1386

عباس کریمی