نویسنده = بادینی، حسن
تعداد مقالات: 8
3. «مبانی ارادی دعوای شخص ثالث»

دوره 41، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 77-96

حسن بادینی؛ حسن پاک طینت