نویسنده = سام محمدی
واکاوی تاریخی کارکرد اسناد و حجیت فقهی سند در دعاوی ‏

دوره 51، شماره 3، مهر 1400، صفحه 505-522

10.22059/jlq.2021.299764.1007358

محمد فرزانگان؛ سام محمدی؛ سمیه ظهوری


ماهیت حقوقی فدیه در طلاق خلع و مبارات

دوره 49، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 107-122

10.22059/jlq.2019.141300.1006704

سام محمدی؛ سمیه ظهوری؛ محمد فرزانگان


التزام اصیل به نکاح فضولی در فقه امامیه و قانون مدنی

دوره 46، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 153-169

10.22059/jlq.2016.57529

سام محمدی؛ محمد فرزانگان


تأثیر زوال دعوای اصلی بر دعوای متقابل

دوره 39، شماره 4، اسفند 1388

سام محمدی؛ علی محمدزاده