نویسنده = عباس کریمی
دادرسی مدنی الکترونیکی: فرایند اجرایی و رویۀ عملی

دوره 50، شماره 2، تیر 1399، صفحه 209-224

10.22059/jlq.2020.269003.1007130

محمد آقایاری؛ عباس کریمی؛ مصطفی السان


شروط تحمیلی در قراردادهای حمل‌ونقل هوایی

دوره 48، شماره 4، دی 1397، صفحه 723-742

10.22059/jlq.2018.226852.1006860

عباس کریمی؛ خشایار اسفندیاری فر


تأثیر سن بر شهادت؛ از دید روان‌شناسی و حقوق

دوره 44، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 87-104

10.22059/jlq.2014.50821

عباس کریمی؛ امیر عباس بزرگمهر