نویسنده = کریمی، عباس
تعداد مقالات: 5
2. دادرسی مدنی الکترونیکی: فرایند اجرایی و رویۀ عملی

دوره 50، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 209-224

10.22059/jlq.2020.269003.1007130

محمد آقایاری؛ عباس کریمی؛ مصطفی السان


3. ارزش اثباتی اسناد راجع به ملک در جریان ثبتی

دوره 50، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 359-377

10.22059/jlq.2020.294064.1007313

علی کریمی؛ عباس کریمی


4. شروط تحمیلی در قراردادهای حمل‌ونقل هوایی

دوره 48، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 723-742

10.22059/jlq.2018.226852.1006860

عباس کریمی؛ خشایار اسفندیاری فر


5. تأثیر سن بر شهادت؛ از دید روان‌شناسی و حقوق

دوره 44، شماره 1، بهار 1393، صفحه 87-104

10.22059/jlq.2014.50821

عباس کریمی؛ امیر عباس بزرگمهر