کلیدواژه‌ها = صلاحیت
تحلیل چالش‌های حقوقی ادغام مؤسسات پولی غیرمجاز‏

دوره 52، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 1-20

10.22059/jlq.2022.300985.1007373

علی رضا باریکلو؛ عظیم رضائی