دوره و شماره: دوره 52، شماره 3، آبان 1401، صفحه 451-622 
‎ ‎بررسی چالش‌های حقوقی شرکت‌های سبدگردان در ایران

صفحه 473-494

10.22059/jlq.2022.337434.1007638

پریسا خدایاری؛ جمال برزگری خانقاه؛ علی اکبر جعفری ندوشن


اثر حجر و ورشکستگی کفیل بر عقد کفالت

صفحه 559-577

10.22059/jlq.2022.339454.1007655

سمیه ظهوری؛ علی اکبر ایزدی فرد؛ محمد فرزانگان


شرط سقوط حق در قرارداد بیمه

صفحه 601-622

10.22059/jlq.2022.345843.1007698

محمود کاظمی؛ محسن ایزانلو؛ محمد کربلایی