کلیدواژه‌ها = حقوق ایران
تعداد مقالات: 8
3. مطالعه تطبیقی شرایط و قلمرو نقل از اثر دیگری (با تأکید بر حقوق ایران و فرانسه)

دوره 46، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 553-572

10.22059/jlq.2016.60010

حبیبه قاسمی؛ سید محمد مهدی قبولی درافشان؛ سعید محسنی


5. بررسی تطبیقی نسب کودکان حاصل از جنین آزمایشگاهی در حقوق ایران و امریکا

دوره 44، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 207-223

10.22059/jlq.2014.51863

محمد حسن صادقی مقدم؛ محمد موحدی ساوجی