نویسنده = محمدحسن صادقی‌مقدم
تأمین حق سلامتی همسایگان در پرتو بهداشت حقوقی

دوره 47، شماره 3، مهر 1396، صفحه 417-433

10.22059/jlq.2017.63139

محمد حسن اماموردی؛ محمدحسن صادقی مقدم


تحلیل حقوقی مرجع صالح وضع مقررات بورس انرژی ایران

دوره 46، شماره 4، دی 1395، صفحه 591-609

10.22059/jlq.2016.60012

میثم موسی پور؛ محمد حسن صادقی مقدم؛ ابراهیم تقی زاده


مقایسه نظام مسئولیت انتظامی و نظام مسئولیت مدنی از منظر اهداف عالی نظام مسئولیت

دوره 46، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 83-96

10.22059/jlq.2016.57525

سید محمد طباطبائی نژاد؛ محمد حسن صادقی مقدم


مرجع صلاحیّت‌دار حل اختلاف در بازار سرمایۀ ایران

دوره 45، شماره 2، تیر 1394، صفحه 243-263

10.22059/jlq.2015.54447

محمد صادقی؛ محمد حسن صادقی مقدم؛ علی اصغر صالحی


بررسی کاربردی قراردادهای شرینک‌رپ و کلیک‌رپ

دوره 44، شماره 4، دی 1393، صفحه 581-593

10.22059/jlq.2014.53341

سیدسجاد سیدجعفری؛ محمد حسن صادقی مقدم


مبانی رجوع بیمه‌گر به مسئول حادثه

دوره 43، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 129-146

10.22059/jlq.2014.50109

حسین‌علی سعدی؛ محمدحسن صادقی‌مقدم؛ محمدمهدی منتظری


سهم الارث زوجه منحصر در فقه و قانون مدنی

دوره 42، شماره 2، تیر 1391، صفحه 187-197

10.22059/jlq.2012.29896

محمد حسن صادقی مقدم؛ محمد مهدی عزیزاللهی


تحول مسؤولیت مدنی در حقوق ایران و فرانسه با تأکید بر شناسائی خسارات غیر ترمیمی

دوره 41، شماره 4، دی 1390، صفحه 239-256

محمد حسن صادقی مقدم؛ جعفر نوری یو شانلوئی


نقد و بررسی نظام افشای اطلاعات در بورس ایران

دوره 41، شماره 2، تیر 1390، صفحه 131-149

محمد حسن صادقی مقدم؛ محمد نوروزی


نظارت پذیری هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری

دوره 40، شماره 4، دی 1389، صفحه 207-226

محمد حسن صادقی مقدم؛ نادر میرزاده کوهشاهی


نگاهی اجمالی به نظریه های ذهنی و عینی در سببیت عقود

دوره 40، شماره 101، فروردین 1389

محمد حسن صادقی مقدم؛ رضا شکوهی زاده