نویسنده = حسن محسنی
شناخت سه‌گانة آیینیک (عدم پذیرش، ایرادات آیین دادرسی و دفاع ماهوی)

دوره 50، شماره 4، دی 1399، صفحه 763-781

10.22059/jlq.2020.260665.1007058

حسن محسنی؛ مجید غمامی؛ هادی ملک تبار فیروزجائی


دعاوی مرتبط و بررسی شش معیار برای شناخت آن

دوره 49، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 123-140

10.22059/jlq.2019.240482.1006928

فریدون نهرینی؛ حبیب‌الله پورصادقی؛ حسن محسنی


مطالبۀ زیانِ دیرکردِ پرداختِ دین ناشی از ضمان قهری

دوره 46، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 139-151

10.22059/jlq.2016.57528

حسن محسنی؛ عباس میرشکاری


رابطۀ میان استقلال قضاوت و استقلال وکالت

دوره 45، شماره 2، تیر 1394، صفحه 301-318

10.22059/jlq.2015.54450

حسن محسنی؛ مجید غمامی


تحلیل انتقادی نظر ارشادی دادرس در دادرسی مدنی

دوره 44، شماره 2، تیر 1393، صفحه 225-239

10.22059/jlq.2014.51864

حسن محسنی؛ عباس میرشکاری