کلیدواژه‌ها = خسارت
نگرش انتقادی به مفهوم ضرر غیرمستقیم

دوره 50، شماره 3، مهر 1399، صفحه 533-551

10.22059/jlq.2020.290891.1007290

مجتبی زمانی؛ سهیل طاهری؛ پژمان پیروزی؛ علیرضا مظلوم رهنی


تعامل حقوق عمومی و خصوصی در مورد مسئولیت مدنی

دوره 49، شماره 4، دی 1398، صفحه 697-716

10.22059/jlq.2020.255883.1007031

سید محمد طباطبائی نژاد؛ محمود کاظمی


حق جلوت

دوره 49، شماره 3، مهر 1398، صفحه 523-542

10.22059/jlq.2019.245902.1006959

عباس میرشکاری


تعهدنامۀ رفع توقیف کشتی و نقش باشگاه‌های حمایت و غرامت

دوره 47، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 65-82

10.22059/jlq.2017.61323

مجید غمامی؛ سیاوش سفیداری


مقایسه نظام مسئولیت انتظامی و نظام مسئولیت مدنی از منظر اهداف عالی نظام مسئولیت

دوره 46، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 83-96

10.22059/jlq.2016.57525

سید محمد طباطبائی نژاد؛ محمد حسن صادقی مقدم


ارث دیه

دوره 40، شماره 2، تیر 1389

محسن ایزانلو؛ عباس میرشکاری


ضَمان دَرَک

دوره 39، شماره 1، خرداد 1388

احمد باقری؛ محمد حسن جوادی


مسئولیت ناشی از خسارت های زیست محیطی

دوره 38، شماره 2، تیر 1387

ناصر کاتوزیان؛ مهدی انصاری