تعداد مقالات: 780
231. بررسی روایات وارده در محرومیت زوجه از برخی ماترک

دوره 43، شماره 1، بهار 1392، صفحه 73-92

10.22059/jlq.2013.35281

روشنعلی شکاری؛ ابراهیم فولادی سوادکوهی


232. بررسی حقوقی ضوابط و معیارهای استخدام عمومی در ایران و کانادا

دوره 41، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 75-93

محمد جواد رضایی زاده؛ منصور پرکاله


233.  نفی مرور زمان در حقوق بین‌الملل کیفری    

دوره 43، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 75-93

10.22059/jlq.2014.50106

محمدحسین رمضانی قوام‌آبادی


234. صلاحیت محاکم در قراردادهای الکترونیک مصرف کننده

دوره 40، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 77-95

مصطفی بختیاروند


235. «مبانی ارادی دعوای شخص ثالث»

دوره 41، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 77-96

حسن بادینی؛ حسن پاک طینت


236. عدالت نفسانی حدّاقلی شهود

دوره 40، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 79-98

علی اکبر ایزدی فرد؛ حسین کاویار


237. وضعیت حقوقی مهر سنگین

دوره 41، شماره 1، بهار 1390، صفحه 79-97

على رضا باریکلو


238. تحلیل جرم ساختن نمونۀ تقلبی آثار فرهنگی- تاریخی و جرائم وابسته

دوره 42، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 79-95

10.22059/jlq.2013.31995

حسن پوربافرانی؛ حیدر منصوری


239. از قانون اساسی عرفی تا عرف حقوق اساسی

دوره 43، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 79-99

10.22059/jlq.2013.35271

خیرالله پروین


240. نقش حسن نیت در قرارداد

دوره 41، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 83-100

مرتضی حاجی‌پور


241. بررسی تطبیقی نسب کودکان حاصل از جنین آزمایشگاهی در حقوق ایران و امریکا

دوره 44، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 207-223

10.22059/jlq.2014.51863

محمد حسن صادقی مقدم؛ محمد موحدی ساوجی


242. شناخت قرارداد توزیع انحصاری و ماهیت حقوقی آن

دوره 45، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 225-241

10.22059/jlq.2015.54446

مرتضی شهبازی نیا؛ معصومه حیدری


245. ضرورت موافقت زوج برای خروج زوجه از کشور

دوره 49، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 239-259

10.22059/jlq.2019.269889.1007135

لیلا ثمنی؛ طاهره سادات نعیمی


246. درآمدی بر نظریۀ عمومی قراردادهای مالی بازار پول

دوره 50، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 243-263

10.22059/jlq.2020.262733.1007080

محمد ساردویی نسب؛ زهرا فریور


248. مسئولیت مدنی متصدیان راه در تصادفات رانندگی

دوره 44، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 363-381

10.22059/jlq.2014.52531

ولی رستمی؛ حسین صادقی؛ حمیدرضا سلیمانیان