تعداد مقالات: 827
226. "مالکیت و مفهوم آن در قراردادهای نفتی"

دوره 40، شماره 1، بهار 1389

فرهاد ایرانپور


227. شناخت دارندگان اطلاعات نهانی شرکت های سهامی عام

دوره 40، شماره 101، بهار 1389

لعیا جنیدی؛ محمد نوروزی


228. ارث دیه

دوره 40، شماره 2، تابستان 1389

محسن ایزانلو؛ عباس میرشکاری


233. عدم تقارن اطلاعات درحقوق بانکی (مطالعۀ موردی: قراردادهای تسهیلات سندیکایی)

دوره 47، شماره 1، بهار 1396، صفحه 49-64

10.22059/jlq.2017.61321

سید محمد طباطبائی نژاد؛ محمود باقری؛ هدایت فرخانی


236. واکاوی مفهوم استنادناپذیری و تمایز آن از مفاهیم مشابه

دوره 50، شماره 1، بهار 1399، صفحه 57-75

10.22059/jlq.2020.279343.1007198

مهسا رباطی؛ سعید محسنی؛ سید محمد مهدی قبولی درافشان


237. فهم عرفی و اثر رهایی‌بخش قضاوت

دوره 51، شماره 1، بهار 1400، صفحه 57-76

10.22059/jlq.2021.267079.1007113

ساحل رمضانی تبار


244. بررسی روایات وارده در محرومیت زوجه از برخی ماترک

دوره 43، شماره 1، بهار 1392، صفحه 73-92

10.22059/jlq.2013.35281

روشنعلی شکاری؛ ابراهیم فولادی سوادکوهی


245. بررسی حقوقی ضوابط و معیارهای استخدام عمومی در ایران و کانادا

دوره 41، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 75-93

محمد جواد رضایی زاده؛ منصور پرکاله


246.  نفی مرور زمان در حقوق بین‌الملل کیفری    

دوره 43، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 75-93

10.22059/jlq.2014.50106

محمدحسین رمضانی قوام‌آبادی


247. صلاحیت محاکم در قراردادهای الکترونیک مصرف کننده

دوره 40، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 77-95

مصطفی بختیاروند


248. «مبانی ارادی دعوای شخص ثالث»

دوره 41، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 77-96

حسن بادینی؛ حسن پاک طینت


249. عدالت نفسانی حدّاقلی شهود

دوره 40، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 79-98

علی اکبر ایزدی فرد؛ حسین کاویار


250. وضعیت حقوقی مهر سنگین

دوره 41، شماره 1، بهار 1390، صفحه 79-97

على رضا باریکلو