تعداد مقالات: 767
51. حسن نیت در اجرای قرارداد در حقوق انگلیس و ایران

دوره 40، شماره 2، تابستان 1389

فخر الدین اصغری آقمشهدی؛ حمیدرضا ابوئی


53. رویه کمیته حقوق بشر در حمایت از حق آزادی و امنیت شخصی

دوره 38، شماره 3، پاییز 1387

محمد آشوری؛ محمد علی بهمنی قاجار


54. جرایم علیه اسرار تجاری

دوره 38، شماره 4، زمستان 1387

مصطفی السان


55. ضَمان دَرَک

دوره 39، شماره 1، بهار 1388

احمد باقری؛ محمد حسن جوادی


59. قرارداد سرمایه‌گذاری خارجی نگاهی بر ماهیت، احکام و ویژگی‌ها

دوره 48، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-19

10.22059/jlq.2018.217647.1006800

سید نصر الله ابراهیمی؛ شهاب جعفری ندوشن


61. کنکاشی در ماهیت حق انتفاع و اسباب ایجاد آن

دوره 50، شماره 1، بهار 1399، صفحه 1-20

10.22059/jlq.2020.271524.1007148

محمد مهدی الشریف؛ مریم جلالی


62. ماهیّت حقوقی بازخرید کالاهای انبارشده در شرکت‌های فروش مستقیم

دوره 44، شماره 1، بهار 1393، صفحه 15-29

10.22059/jlq.2014.50817

مهدی عبّاسی سرمدی؛ مهرداد مهربخش


69. حریم خصوصی، اجرای قانون و ادلۀ اثبات دعوی کیفری در حقوق اسلامی

دوره 43، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 19-35

10.22059/jlq.2014.50103

حسین آقابابایی؛ ریحانه موسوی


72. دفاعیات در حقوق کیفری بین المللی

دوره 41، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 21-41

حسین آقایی جنت مکان


73. مبانی حقوق همبستگی

دوره 41، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 21-40

باقر انصاری


75. امنیت، جمهوری اسلامی و نهادهای سیاستگذار

دوره 42، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 21-40

10.22059/jlq.2012.29947

فیروز اصلانی؛ محمود فرد کاردل