تعداد مقالات: 767
201. ماهیت شرط حفظ مالکیت در حقوق ایران و فرانسه

دوره 46، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 533-552

10.22059/jlq.2016.60009

رضا شکوهی زاده


203. حقوق مالیاتی و ماهیت حقوقی سهام شرکت‌ها

دوره 49، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 599-616

10.22059/jlq.2020.272920.1007156

رضا چراغی؛ منصور امینی؛ ولی رستمی


206. نظام‌های دادرسی مدنی

دوره 37، شماره 1، بهار 1386

حسن محسنی


207. کلاهبرداری رایانه ای از دیدگاه بین المللی و وضعیت ایران

دوره 37، شماره 2، تابستان 1386

عبدالصّمد خرّم آبادی؛ عبدالصمد خرم آبادی


209. مشروعیت عزل دین و آثار آن

دوره 37، شماره 4، زمستان 1386

روشنعلی شکاری


211. زمان عاقله

دوره 39، شماره 2، تابستان 1388

مصطفی جباری


214. "مالکیت و مفهوم آن در قراردادهای نفتی"

دوره 40، شماره 1، بهار 1389

فرهاد ایرانپور


215. شناخت دارندگان اطلاعات نهانی شرکت های سهامی عام

دوره 40، شماره 101، بهار 1389

لعیا جنیدی؛ محمد نوروزی


216. ارث دیه

دوره 40، شماره 2، تابستان 1389

محسن ایزانلو؛ عباس میرشکاری


221. عدم تقارن اطلاعات درحقوق بانکی (مطالعۀ موردی: قراردادهای تسهیلات سندیکایی)

دوره 47، شماره 1، بهار 1396، صفحه 49-64

10.22059/jlq.2017.61321

سید محمد طباطبائی نژاد؛ محمود باقری؛ هدایت فرخانی


224. واکاوی مفهوم استنادناپذیری و تمایز آن از مفاهیم مشابه

دوره 50، شماره 1، بهار 1399، صفحه 57-75

10.22059/jlq.2020.279343.1007198

مهسا رباطی؛ سعید محسنی؛ سید محمد مهدی قبولی درافشان