نمایه نویسندگان

آ

 • آبادی، دکتر علی علی رهن مستعار [دوره 37، شماره 1، 1386]
 • آبادی، عبدالصمد خرم کلاهبرداری رایانه ای از دیدگاه بین المللی و وضعیت ایران [دوره 37، شماره 2، 1386]
 • آبادی، عبدالصّمد خرّم کلاهبرداری رایانه ای از دیدگاه بین المللی و وضعیت ایران [دوره 37، شماره 2، 1386]
 • آبادی، علی علی رهن مستعار [دوره 37، شماره 1، 1386]
 • آبادی، محمد حسین رمضامی قوام حضور سازمان های غیر دولتی در پیشگاه مراجع قضایی بین المللی [دوره 38، شماره 2، 1387]
 • آیتی، سیدمحمدرضا زندانی کردن شوهر ممتنع از پرداخت نفقه [دوره 42، شماره 1، 1391، صفحه 53-66]
 • آذربایجانی، علیرضا مبانی ارزیابی ادله در آیین دادرسی مدنی ایران و فراملی [دوره 39، شماره 3، 1388]
 • آذین، سیّد محمّد نقش متقابل دادرس و اصحاب دعوا در اثبات و ارزیابی امور موضوعی در دادرسی مدنی [دوره 39، شماره 2، 1388]
 • آرایی، حمید تأملی بر رابطة حقوق و ایدئولوژی و تأثیر آن بر کثرت استدلال حقوقی [دوره 49، شماره 4، 1398، صفحه 561-580]
 • آشوری، محمد ارزیابی قواعد ناظر به کیفیات مخففه در حقوق ایران [دوره 39، شماره 2، 1388]
 • آشوری، محمد خانواده و روسپیان خیابانی [دوره 40، شماره 1، 1389]
 • آشوری، محمد رویه کمیته حقوق بشر در حمایت از حق آزادی و امنیت شخصی [دوره 38، شماره 3، 1387]
 • آشوری، محمد مستی ارادی؛ تقصیری در حکم عمد [دوره 42، شماره 2، 1391، صفحه 39-58]
 • آشوری، محمد جایگاه پرونده شخصیت در فرآیند پیشگیری از پایدار شدنِ بزهکاری جوانان [دوره 43، شماره 1، 1392، صفحه 195-213]
 • آشوری، محمد روش‌های سنجش آماری خطر جرم [دوره 43، شماره 4، 1392، صفحه 1-18]
 • آقایی، سارا بازدارندگی و نقش آن در پیشگیری از جرم [دوره 39، شماره 3، 1388]
 • آقایی، سارا بررسی نظریه بازدارندگی مجازات [دوره 38، شماره 2، 1387]
 • آقابابایی، حسین حریم خصوصی، اجرای قانون و ادلۀ اثبات دعوی کیفری در حقوق اسلامی [دوره 43، شماره 4، 1392، صفحه 19-35]
 • آقاجانی، زهرا تحلیل اقتصادی اعطای حق استرداد یا تعویض کالای سالم به مصرف کننده در ایران [دوره 40، شماره 3، 1389، صفحه 209-228]
 • آقاجانی، زهرا مبحثی از مباحث تحلیل اقتصادی حقوق مصرف کننده: فلسفه اقتصادی حق تعویض یا استرداد کالای معیوب و جایگاه آن در حقوق ایران [دوره 42، شماره 1، 1391، صفحه 181-199]
 • آقایی جنت مکان، حسین دفاعیات در حقوق کیفری بین المللی [دوره 41، شماره 3، 1390، صفحه 21-41]
 • آقاسیدجعفرکشفی، مونا طراحی چارچوب قراردادهای مشارکت در درآمد در فرض تغییر شرایط مهم اقتصادی پروژه [دوره 44، شماره 3، 1393، صفحه 293-310]
 • آقایی نیا، حسین جایگاه سرقت در حوزه مفهومی مالکیت: بررسی تطبیقی مفهوم سرقت در چهار نظام حقوقی(انگلستان، امریکا «فلوریدا»، کانادا و ایران) [دوره 39، شماره 2، 1388]
 • آقایی نیا، حسین مطالعه تطبیقی جهل بسیط متهم و آثار آن در فقه امامیه، حقوق کیفری ایران و آمریکا [دوره 39، شماره 4، 1388]
 • آقایی‎نیا، حسین نقشِ دادرسان در تفسیرِ قانونِ جنایی [دوره 42، شماره 3، 1391، صفحه 41-56]
 • آقائی جنت مکان، حسین تشکیل دادگاه ویژه لبنان؛ نگاهی متفاوت در حقوق کیفری بین المللی [دوره 39، شماره 2، 1388]
 • آهنی، بتول اعتبار و نفوذ قراردادهای الکترونیک [دوره 42، شماره 1، 1391، صفحه 37-52]

ا

 • ابراهیمی، تصرالله رژیم حقوقی حاکم بر برچیدن تأسیسات نفتی در فراساحل در کنوانسیون‌های بین‌المللی و حقوق نروژ و انگلیس [دوره 46، شماره 3، 1395، صفحه 343-362]
 • ابراهیمی، سید نصرالله انتقادهای وارده بر قراردادهای بیع متقابل صنعت نفت و گاز ایران و پاسخ¬های آن [دوره 42، شماره 4، 1391، صفحه 1-19]
 • ابراهیمی، سید نصرالله طراحی چارچوب قراردادهای مشارکت در درآمد در فرض تغییر شرایط مهم اقتصادی پروژه [دوره 44، شماره 3، 1393، صفحه 293-310]
 • ابراهیمی، سید نصرالله تحلیل حقوقی انحصار و رقابت در بازار انرژی، با تأکید بر صنایع گاز و برق؛ چالش‌ها و فرصت‌ها [دوره 45، شماره 3، 1394، صفحه 361-378]
 • ابراهیمی، سید نصر الله قرارداد سرمایه‌گذاری خارجی نگاهی بر ماهیت، احکام و ویژگی‌ها [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 1-19]
 • ابراهیمی، سید نصراله حذف زیان تبعی در موافقت‌نامه‌های عملیات مشترک (م.ع.م) نفتی با تأکید بر نظام حقوقی انگلستان [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 383-400]
 • ابراهیم‌پور اسنجان، عادل تحلیلی بر روابط شرط پذیرش مسئولیت/جبران خسارت و انتقال آن به بیمه‌گر [دوره 47، شماره 4، 1396، صفحه 589-608]
 • ابراهیمى، نصرالله تعیین قانون حاکم در دعاوى نقض کپی‌رایت در محیط اینترنتى [دوره 47، شماره 2، 1396، صفحه 173-191]
 • ابطحی، وجیهه شهردار و صلاحیت اعتراض به مصوبات شورای شهر [دوره 42، شماره 4، 1391، صفحه 235-248]
 • ابهری، حمید حقوق و تکالیف خواهان دعوا در اولین جلسه دادرسی [دوره 38، شماره 1، 1387]
 • ابهری، حمید ویژگی ها و شرایط شکلی درخواست دستور موقت در آیین دادرسی مدنی ایران [دوره 40، شماره 101، 1389]
 • ابهری، حمید اختلاف در صلاحیت در آیین دادرسی مدنی ایران [دوره 40، شماره 4، 1389، صفحه 1-20]
 • ابهری، حمید مبانی فقهی و حقوقی خیار عیب در عقد بیع و اجاره [دوره 42، شماره 2، 1391، صفحه 1-19]
 • ابهری، حمید اعتبار گزارش اصلاحی [دوره 44، شماره 3، 1393، صفحه 311-326]
 • ابهری، حمید تعهد پیش‌فروشنده به ساخت و تکمیل ساختمان و ضمانت اجرای آن در قانون پیش‌فروش ساختمان و مقایسۀ آن با قانون مدنی [دوره 45، شماره 1، 1394، صفحه 1-20]
 • ابهری، حمید بررسی امکان انتفاع واقف از عین موقوفه در فقه امامیه و قانون مدنی [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 21-38]
 • ابهری، حمید ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی؛ مزایا و معایب [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 401-412]
 • ابوعطا، محمد خسارت مشترک دریایی [دوره 38، شماره 3، 1387]
 • ابوعطا، محمد حق ممتاز دریایی؛ طلب یا وثیقه طلب [دوره 40، شماره 3، 1389، صفحه 1-16]
 • ابوعطا، محمد استحقاق پاداش نجات با وجود قرارداد یدک کشی در دریا [دوره 41، شماره 1، 1390، صفحه 1-16]
 • ابوعطا، محمد اقامه دعوا علیه مال [دوره 41، شماره 4، 1390، صفحه 1-20]
 • ابوعطا، محمد نقش دولتهای متعاهد در تامین اجرای کامل و موثر کنوانسیون بین المللی ایمنی جان انسان در دریا [دوره 42، شماره 2، 1391، صفحه 21-37]
 • ابوعطا، محمد ابطال یا تغییر قضایی قرارداد نجات دریایی [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 525-541]
 • ابوعطا، محمد دعوای مسئولیت مدنی سهامداران علیه مدیران شرکت سهامی در حقوق ایران و فرانسه [دوره 47، شماره 1، 1396، صفحه 1-17]
 • ابوئی، حمیدرضا حسن نیت در اجرای قرارداد در حقوق انگلیس و ایران [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • احدزاده، عباس قابلیت اعمال تئوری تحلیل منافع عمومی در دعاوی نقض حقوق مالکیت فکری [دوره 44، شماره 2، 1393، صفحه 137-154]
 • احدزاده، عباس نقش اصول بین‌المللی حمایت از مالکیت فکری برای انتخاب قانون حاکم بر نقض حق مالکیت فکری [دوره 46، شماره 3، 1395، صفحه 363-379]
 • احمدی، یحیی مبانی حق دسترسی شهروندان به اسناد و اطلاعات دولتی [دوره 39، شماره 4، 1388]
 • احمدی، خلیل اعتبار امر قضاوت‌شده نسبت به دفاعیات خوانده [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 193-210]
 • احمدوند، یاسر حقوق اساسی: فن قدرت یا فن آزادی؟ گفتاری در کارکرد شناسی حقوق اساسی [دوره 39، شماره 4، 1388]
 • اخلاقی، بهروز بررسی ماهیت حقوقی بیع متقابل نفتی ایران و سازگاری آن با پیمان منشور انرژی [دوره 43، شماره 3، 1392، صفحه 1-18]
 • اخوی، سید علی سادات پیش نویس پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (4 آوریل 2008) [دوره 38، شماره 4، 1387]
 • ایرانپور، فرهاد مبانی عمومی قراردادهای نفتی [دوره 37، شماره 3، 1386]
 • ایرانپور، فرهاد "مالکیت و مفهوم آن در قراردادهای نفتی" [دوره 40، شماره 1، 1389]
 • ایرانپور، فرهاد انواع قراردادهای نفتی "تحول قراردادهای نفتی از قراردادهای معاوضی به سوی قراردادهای مشارکتی" [دوره 38، شماره 2، 1387]
 • ایرانپور، فرهاد اهلیت تمتع خارجی¬ها در حوزه حقوق بر آفرینش¬های فکری [دوره 42، شماره 4، 1391، صفحه 41-57]
 • ایرانپور، فرهاد اصل صحت در حوزۀ قراردادها از منظر حقوق سنتی و قواعد حقوق بازرگانی فراملی [دوره 46، شماره 1، 1395، صفحه 1-20]
 • ایران پور، فرهاد قانون حاکم بر استیفای حقوق بر آفرینش های فکری [دوره 45، شماره 1، 1394، صفحه 41-54]
 • ایروانی مهاجری، فاطمه السادات تحلیل شناسایی و اجرای آرای خارجی مالکیت فکری در پرتو ماهیت ویژۀ این اموال [دوره 49، شماره 3، 1398، صفحه 389-407]
 • ایزانلو، دکتر محسن تعهد به فعل ثالث [دوره 37، شماره 1، 1386]
 • ایزانلو، قاسم پیوند بین علم اقتصاد و حقوق با ارائة چارچوب کنش جمعی برای تحلیل ضمانت اجرای قوانین تسهیل محیط کسب‌وکار [دوره 49، شماره 4، 1398، صفحه 581-597]
 • ایزانلو، محسن تعهد به فعل ثالث [دوره 37، شماره 1، 1386]
 • ایزانلو، محسن استرداد مزایای تامین اجتماعی از محل دین مسئولیت مدنی (مطالعه تطبیقی) [دوره 38، شماره 1، 1387]
 • ایزانلو، محسن نقد مفهوم و آثار طلب مشاع [دوره 39، شماره 2، 1388]
 • ایزانلو، محسن اثر خطای زیان دیده بر رجوع نهاد تامین اجتماعی [دوره 39، شماره 4، 1388]
 • ایزانلو، محسن ارث دیه [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • ایزانلو، محسن نقد و تحلیل قانون اصلاح قانون بیمه اجباری [دوره 38، شماره 4، 1387]
 • ایزانلو، محسن شرط مخالف قائم مقامی بیمه گر [دوره 40، شماره 4، 1389، صفحه 57-77]
 • ایزانلو، محسن «دربارۀ تعهد بیمه‏گذار به اطلاع رسانی» [دوره 41، شماره 3، 1390، صفحه 57-75]
 • ایزانلو، محسن «مطالعه ماهوی و آیین دادرسی جمع و انتخاب مسئولیت قهری و قراردادی نسبت به طرفین قرارداد» [دوره 42، شماره 1، 1391، صفحه 67-87]
 • ایزانلو، محسن مروری بر اسناد بین‌المللی نظام عام تحدید کلی مسئولیت در حقوق دریایی [دوره 44، شماره 4، 1393، صفحه 477-494]
 • ایزانلو، محسن مبانی رجوع بیمه‌گذار به بیمه‌گر اتکایی (با تأکید بر آرای دادگاه‌های آمریکا) [دوره 46، شماره 2، 1395، صفحه 171-186]
 • ایزانلو، محسن بررسی تعهدنامۀ جبران خسارت در حقوق حمل دریایی [دوره 49، شماره 2، 1398، صفحه 197-216]
 • ایزدی، علی فراوانی دادگاه‌ها و دیوان‌های بین‌المللی؛ قابلیت و امکان تعارض [دوره 43، شماره 4، 1392، صفحه 215-234]
 • ایزدی فرد، علی اکبر عدالت نفسانی حدّاقلی شهود [دوره 40، شماره 4، 1389، صفحه 79-98]
 • استاد، مجید پور اصل حاکمیت اصحاب دعوای مدنی [دوره 38، شماره 3، 1387]
 • اسدی، فرشته مصونیت قضایی دادرسان و وکلای دادگستری در نظام حقوقی ایران [دوره 38، شماره 4، 1387]
 • اسفندیاری، تهمینه واکاوی «اصل انعکاس حقوق و تعهدات برواتی در خود سند تجاری» در فرایند صدور و گردش [دوره 49، شماره 1، 1398، صفحه 87-105]
 • اسفندیاری فر، خشایار شروط تحمیلی در قراردادهای حمل‌ونقل هوایی [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 723-742]
 • اسکینی، ربیعا ماهیت و شرایط مسئولیت ضامن چک در حقوق ایران [دوره 39، شماره 2، 1388]
 • اسکینی، ربیعا تعهدات اساسی فرانشیزگیرنده در قراردادهای بین المللی فرانشیز [دوره 41، شماره 3، 1390، صفحه 1-20]
 • اسکینی، ربیعا بررسی فقهی- حقوقی شرکتهای هرمی [دوره 42، شماره 1، 1391، صفحه 1-15]
 • اسکینی، ربیعا کسب و کارهای اینترنتی در آیینه حقوق [دوره 45، شماره 3، 1394، صفحه 379-390]
 • اسکندری، حسن تأثیر ورشکستگی شرکت‌های مادر و تابعه بر یکدیگر با تدقیق در روابط و مسئولیت متقابل آنها [دوره 47، شماره 2، 1396، صفحه 231-249]
 • اسکندری، حسین آثار اعتراض به رأی داوری در کنوانسیون های بین‌المللی و حقوق داخلی کشورها [دوره 40، شماره 4، 1389، صفحه 21-38]
 • اسکندری، حسین تأثیر اندیشه‌های اقتصادی در توزیع مسئولیت؛ نظریۀ سببیت نسبی [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 567-586]
 • اسلام، محمد معین رهن اموال فکری [دوره 38، شماره 2، 1387]
 • اسلامی پناه، علی ماهیت حقوقی اجاره به شرط تملیک [دوره 39، شماره 3، 1388]
 • اسلامی پناه، علی نقش عرف به‌منزلۀ منبع حقوق [دوره 47، شماره 2، 1396، صفحه 193-211]
 • اشراقی آرانی، مجتبی تفکیک امر حکمی از امر موضوعی در دادرسی مدنی تبیین نظریه عمومی [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • اشراقی آرانی، مجتبی فواید عملی و نظری تفکیک امر حکمی از امر موضوعی در دادرسی مدنی [دوره 40، شماره 4، 1389، صفحه 267-286]
 • اشراقی آرانی، مجتبی مسئولیت مدنی متصدیان حمل بین‌المللی ناشی از اجرای نادرست تشریفات گمرکی [دوره 49، شماره 3، 1398، صفحه 369-387]
 • اصغری، سید محمد عدالت به ‌مثابه قاعده فقهی و حقوقی [دوره 39، شماره 1، 1388]
 • اصغری آقمشهدی، فخرالدین بررسی معاملات شرکت های لیزینگ در حقوق ایران [دوره 42، شماره 3، 1391، صفحه 1-20]
 • اصغری آقمشهدی، فخر الدین حسن نیت در اجرای قرارداد در حقوق انگلیس و ایران [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • اصلانی، حمید رضا معیارها و آثار تعیین محل وقوع نقض حق دارندگان علائم تجاری در فضای مجازی [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • اصلانی، فیروز امنیت، جمهوری اسلامی و نهادهای سیاستگذار [دوره 42، شماره 3، 1391، صفحه 21-40]
 • اعظمی چهاربرج، حسین «تملیک کلی» [دوره 41، شماره 3، 1390، صفحه 43-55]
 • افتخاری، اصغر بررسی قاعده «حفظ نظام» و ابعاد آن در نظام حقوقی- سیاسی جمهوری اسلامی‌ایران [دوره 42، شماره 4، 1391، صفحه 21-40]
 • افشاری، فاطمه بررسی چالش‌های فقهی- حقوقی وقف اموال دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 39-58]
 • افشار قوچانی، زهره اثبات حکم شرع با حکم عقل و بررسی مصادیق آن [دوره 42، شماره 2، 1391، صفحه 167-185]
 • افضلی، عبدالواحد تحولات حقوقی ناشی از ازدواج های چند ملیتی در پرتو تحولات تابعیت مضاعف، با رویکردی به قوانین تابعیت ایران [دوره 45، شماره 3، 1394، صفحه 413-429]
 • افضلی، عبدالواحد تحلیل تطبیقی عقد باطل و فاسد در قانون مدنی ایران و افغانستان [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 583-603]
 • البرزی ورکی، مسعود حقوق بشر دوستانه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 40، شماره 1، 1389]
 • السان، مصطفی جرایم علیه اسرار تجاری [دوره 38، شماره 4، 1387]
 • الشریف، دکتر محمدمهدی صورتگرایی در استدلال قضایی(پژوهشی در نسبت بین قیاس قضائی و قیاس صوری) [دوره 37، شماره 2، 1386]
 • الشریف، محمدمهدی صورتگرایی در استدلال قضایی(پژوهشی در نسبت بین قیاس قضائی و قیاس صوری) [دوره 37، شماره 2، 1386]
 • الشریف، محمد مهدی جایگاه منافع در قاعده ی امانت [دوره 41، شماره 2، 1390، صفحه 1-19]
 • الماسی، ضیاء الدین رهیافت برنامه‌ریزی محیط زیست، مبتنی بر حقوق بشر [دوره 41، شماره 4، 1390، صفحه 311-327]
 • الماسی، نجادعلی نقش اصول بین‌المللی حمایت از مالکیت فکری برای انتخاب قانون حاکم بر نقض حق مالکیت فکری [دوره 46، شماره 3، 1395، صفحه 363-379]
 • الماسی، نجادعلی تحلیل حقوقی ماهیت توافقنامۀ داوری با تأکید بر جایگاه حقوقی داور [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 413-433]
 • الماسی، نجادعلی نگرشی انتقادی به چالش های حقوق عمومی مسئولیت مدنی حاکمیت تقنینی(قوۀ مقننه) [دوره 49، شماره 1، 1398، صفحه 1-16]
 • الماسی، نجاد علی شیوه های حمایت از جلوه های حقوق فرهنگ عامه (حقوق فولکلور) [دوره 40، شماره 1، 1389]
 • الماسی، نجاد علی «تملیک کلی» [دوره 41، شماره 3، 1390، صفحه 43-55]
 • الهام، غلامحسین مجازات متناسب از دیدگاه نظریه‌های بازدارندگی (با تأکید بر نظریه تعیین کیفر آلمان) [دوره 42، شماره 3، 1391، صفحه 57-72]
 • الهام، غلامحسین جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در سیاست جنایی [دوره 43، شماره 2، 1392، صفحه 155-168]
 • الهویی نظری، حمید تاثیر معنوی فعالیت های بشر دوستانه بر نظام قضایی بین المللی [دوره 42، شماره 1، 1391، صفحه 17-36]
 • الهویی نظری، حمید جایگاه اصول کلی حقوقی در آرای دیوان بین‌المللی دادگستری [دوره 43، شماره 4، 1392، صفحه 37-55]
 • الهویی نظری، حمید حل تعارض در رسیدگی به دعاوی خسارت‌های ناشی از فعالیت‌های هسته‌ای [دوره 47، شماره 3، 1396، صفحه 399-415]
 • امام اف، ابوبکر نگاهی به ابعاد حقوقی تأثیر استقلال کوزوو، آبخازی و اوستیای جنوبی بر حقوق بین الملل معاصر [دوره 43، شماره 3، 1392، صفحه 182-202]
 • اماموردی، محمد حسن تأمین حق سلامتی همسایگان در پرتو بهداشت حقوقی [دوره 47، شماره 3، 1396، صفحه 417-433]
 • امیدی، جلیل سنّت نبوی و عدالت کیفری [دوره 39، شماره 4، 1388]
 • امیدی، جلیل دیة زن رویارویی دو دیدگاه در فقه اهل سنّت [دوره 40، شماره 4، 1389، صفحه 39-56]
 • امیدی، علی گسترش مفهومی حق تعیین سرنوشت: از استقلال ملل تحت سلطه تا حق دمکراسی برای همه [دوره 38، شماره 2، 1387]
 • امیری، فاطمه نقش شرط فراگیر در ایجاد مسئولیت بین‌المللی دولت از منظر کمیسیون حقوق ‌بین‌الملل [دوره 42، شماره 2، 1391، صفحه 233-249]
 • امیرخانی، شکیبا نقد و بررسی حکم محرومیت زن از ارث و مهر در فرض ازدواج با مرد بیمار با رویکردی انتقادی به ماده ی 945 قانون مدنی [دوره 40، شماره 101، 1389]
 • امیر شاه کرمی، سید مهرداد حل تعارض در رسیدگی به دعاوی خسارت‌های ناشی از فعالیت‌های هسته‌ای [دوره 47، شماره 3، 1396، صفحه 399-415]
 • امیرمجاهدی، محمد معین بازرگان متوقف و اعمال متقلبانه [دوره 47، شماره 2، 1396، صفحه 325-343]
 • امینی، منصور اصول و روش تفسیر قراردادهای بیمه [دوره 46، شماره 4، 1395، صفحه 495-512]
 • امینی، منصور تحلیل اقتصادی ضمانت اجراهای نقض تعهد (اجرای اجباری عین تعهد) [دوره 49، شماره 1، 1398، صفحه 17-33]
 • امینی، منصور حقوق مالیاتی و ماهیت حقوقی سهام شرکت‌ها [دوره 49، شماره 4، 1398، صفحه 599-616]
 • امین زاده، الهام بررسی دلایل ایالات متحده آمریکا در عدم الحاق به دیوان ‌بین‌الملل کیفری [دوره 39، شماره 3، 1388]
 • امین زاده، الهام ممنوعیت اخراج سکنه فلسطینی و ساخت شهرک های یهودی نشین از دیدگاه حقوق بین الملل [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • امین زاده، الهام رویکرد ایالات متحده آمریکا در قبال دیوان بین‌المللی کیفری در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی [دوره 41، شماره 1، 1390، صفحه 17-37]
 • امین زاده، الهام اصول کلی حقوقی و حاکمیت دولت ها: مشارکت منبع فراموش شده در ساخت حقوق بین الملل [دوره 43، شماره 1، 1392، صفحه 155-171]
 • اندرز، داود تعلیق اجرای تعهد به واسطه نقض احتمالی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا(1980) [دوره 40، شماره 3، 1389، صفحه 17-36]
 • انصاری، اعظم شرایط قرار تأمین هزینه‌ها در داوری تجاری بین‌المللی [دوره 49، شماره 2، 1398، صفحه 177-195]
 • انصاری، باقر ایجاد محیط حقوقی مناسب برای رشد علم [دوره 37، شماره 4، 1386]
 • انصاری، باقر مبانی حقوق همبستگی [دوره 41، شماره 4، 1390، صفحه 21-40]
 • انصاری، علی قواعد فراملی در داوری تجاری بین‌المللی و جایگاه آن در حقوق ایران [دوره 40، شماره 3، 1389، صفحه 37-56]
 • انصاری، علی بررسی انتقادی رویه قضائی دیوان عدالت اداری در ارتباط با سازمان تأمین اجتماعی [دوره 41، شماره 2، 1390، صفحه 21-40]
 • انصاری، مهدی مسئولیت ناشی از خسارت های زیست محیطی [دوره 38، شماره 2، 1387]
 • انصاری، مهدی نظریة نقض کارامد قرارداد از دیدگاه مکتب تحلیل اقتصادی حقوق [دوره 41، شماره 1، 1390، صفحه 39-57]
 • انصاری پور، محمدعلی بیان موجزی از دلایل ضرورت تعیین سن رشد [دوره 47، شماره 2، 1396، صفحه 213-230]
 • انصاری پور، محمد علی غرر و کاربرد آن در قراردادها [دوره 45، شماره 1، 1394، صفحه 21-40]
 • انصاری پور، مریم تحلیل موضع نظام حقوقی ایران در قبال رادیو و تلویزیون خصوصی و چالش‌های فرا راه آن [دوره 44، شماره 2، 1393، صفحه 275-291]
 • انواری، محمد علی مفهوم شناسی "حق" و " تکلیف" انسانی در عصر قدیم و جدید غربی [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • انورعارف، اسعد شخص مسئول در مسئولیت مدنی ناشی از اعمال مطبوعاتی [دوره 43، شماره 1، 1392، صفحه 133-152]
 • اورک بختیاری، حسنعلی نگاهی نو به مبانی مسئولیت مدنی دارندگان خودرو [دوره 44، شماره 1، 1393، صفحه 31-50]

ب

 • بابائی قره‌قشلاقی، حبیب مرجع صالح برای رسیدگی اعتراض شخص ثالث به رأی و اعتراض ثالث اجرایی (با تأکید بر رویۀ قضایی ایران) [دوره 47، شماره 4، 1396، صفحه 743-761]
 • بادینی، حسن نگرشی انتقادی به معیارِ «انسان معقول و متعارف» برای تشخیص تقصیر در مسؤولیت مدنی [دوره 40، شماره 1، 1389]
 • بادینی، حسن قواعد حاکم بر اعمال همزمان نظام های جبران خسارت (مسؤولیت مدنی، بیمه و تأمین اجتماعی) [دوره 38، شماره 2، 1387]
 • بادینی، حسن جستاری نقادانه در نظام حقوقی تأمین اجتماعی ایران [دوره 38، شماره 4، 1387]
 • بادینی، حسن مطالعة تطبیقی مسؤولیت مدنی غیر قراردادی متصدی حمل و نقل هوایی [دوره 40، شماره 3، 1389، صفحه 57-76]
 • بادینی، حسن بررسی تطبیقی قابلیت جبرانِ «ضرر اقتصادی» در مسؤولیت مدنی [دوره 41، شماره 1، 1390، صفحه 59-78]
 • بادینی، حسن «مبانی ارادی دعوای شخص ثالث» [دوره 41، شماره 3، 1390، صفحه 77-96]
 • بادینی، حسن مسئولیت مدنی ناشی از نقض حقوق معنوی مربوط به شخصیت و حقوق بشر [دوره 42، شماره 1، 1391، صفحه 89-107]
 • بادینی، حسن بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از رقابت نامشروع تجاری [دوره 42، شماره 4، 1391، صفحه 59-78]
 • بادینی، حسن رویکردی نو برای اثبات جریان قاعدۀ لاضرر در احکام عدمی در زمینۀ مسئولیت مدنی [دوره 43، شماره 3، 1392، صفحه 19-31]
 • بادینی، حسن قلمرو اقتصادی قاعدۀ تقصیر و بررسی کارایی آن در حقوق ایران [دوره 46، شماره 1، 1395، صفحه 21-39]
 • بادینی، حسن کارایی اقتصادی در حقوق خصوصی؛ نظریه و مصادیق [دوره 47، شماره 1، 1396، صفحه 19-35]
 • بادینی، حسن شرط تضمین پرداخت خسارت [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 435-452]
 • بادینی، حسن مقدمه‌ای تحلیلی و انتقادی بر مطالعۀ تطبیقی حقوق مسئولیت مدنی آمریکا [دوره 49، شماره 2، 1398، صفحه 217-237]
 • باریکلو، علی رضا وضعیت شرط تضمین سود [دوره 38، شماره 4، 1387]
 • باریکلو، علیرضا تحلیل جبران‌های قرارداد معارض [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 587-606]
 • باریکلو، على رضا وضعیت حقوقی مهر سنگین [دوره 41، شماره 1، 1390، صفحه 79-97]
 • بافهم، محمد مسئولیت مدنی دولت درنتیجۀ تصرف املاک واقع در طرح‌های عمومی (با تأکید بر آرای محاکم) [دوره 46، شماره 1، 1395، صفحه 97-115]
 • بافهم، محمد تبیین جایگاه علم قاضی و اسناد در دادرسی مدنی بر مبنای مادۀ 1335 قانون مدنی [دوره 46، شماره 3، 1395، صفحه 399-416]
 • بافهم، محمد حیله و تقلب نسبت به قانون از طریق عقد صلح [دوره 49، شماره 3، 1398، صفحه 445-462]
 • باقری، احمد نقد و بررسی حکم محرومیت زن از ارث و مهر در فرض ازدواج با مرد بیمار با رویکردی انتقادی به ماده ی 945 قانون مدنی [دوره 40، شماره 101، 1389]
 • باقری، احمد نقد و بررسی ادله ی بطلان شرط ضمان مستأجر [دوره 38، شماره 3، 1387]
 • باقری، احمد ضَمان دَرَک [دوره 39، شماره 1، 1388]
 • باقری، علی بررسی وضعیت و آثار حقوقی معاملۀ مدیرعامل با شرکت در مقایسه با لایحۀ جدید قانون تجارت [دوره 45، شماره 2، 1394، صفحه 339-359]
 • باقری، فرهاد فدرالیسم و نظام حل تعارض قوانین؛ مطالعۀ تطبیقی نظام حل تعارض قوانین ایالات متحدۀ امریکا و اتحادیۀ اروپایی [دوره 46، شماره 3، 1395، صفحه 437-454]
 • باقری، محمود حدود آزادی طرفین دعوی در تعیین صلاحیت قضایی بین المللی: جایگاه داوری تجاری بین المللی [دوره 37، شماره 3، 1386]
 • باقری، محمود "مبانی حقوق عمومی حقوق رقابت" با نگاهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 39، شماره 3، 1388]
 • باقری، محمود در جستجوی مطلوبیت: تحلیلی از قضیه کاوز در تعامل حقوق و اقتصاد [دوره 40، شماره 101، 1389]
 • باقری، محمود همگرایی و رقابت در بازارهای بورس: تعارض حقوق رقابت و حقوق بازار بورس [دوره 38، شماره 3، 1387]
 • باقری، محمود مقایسه نظام حمایتی اسرار تجاری و نظام حق اختراع [دوره 39، شماره 1، 1388]
 • باقری، محمود ارزیابی استراتژی رفتار ویژه و متفاوت در قبال کشورهای با کمترین سطح توسعه یافتگی و در حال توسعه در سازمان جهانی تجارت [دوره 41، شماره 1، 1390، صفحه 99-113]
 • باقری، محمود سیاست های حقوق رقابت و حقوق مالکیت فکری [دوره 42، شماره 2، 1391، صفحه 59-74]
 • باقری، محمود قابلیت اعمال تئوری تحلیل منافع عمومی در دعاوی نقض حقوق مالکیت فکری [دوره 44، شماره 2، 1393، صفحه 137-154]
 • باقری، محمود مطالعۀ راهبری شرکتی بیمه در حقوق ایران [دوره 44، شماره 4، 1393، صفحه 495-514]
 • باقری، محمود کارایی اقتصادی ضمانت اجراهای کیفری قانون بازار اوراق بهادار [دوره 46، شماره 2، 1395، صفحه 187-206]
 • باقری، محمود عدم تقارن اطلاعات درحقوق بانکی (مطالعۀ موردی: قراردادهای تسهیلات سندیکایی) [دوره 47، شماره 1، 1396، صفحه 49-64]
 • باقری، محمود تحلیلی بر روابط شرط پذیرش مسئولیت/جبران خسارت و انتقال آن به بیمه‌گر [دوره 47، شماره 4، 1396، صفحه 589-608]
 • باقرآبادی، فرامرز تعهدات اساسی فرانشیزگیرنده در قراردادهای بین المللی فرانشیز [دوره 41، شماره 3، 1390، صفحه 1-20]
 • باقری اصل، حیدر بررسی و تحلیل فقهی- حقوقی مواد 787 و 788 قانون مدنی ایران [دوره 40، شماره 1، 1389]
 • باقرزاده، رضوان نقش انصاف در حل و فصل اختلافات بین‌المللی [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • بانشی، مجتبی جایگاه شرکت تک‌عضو در حقوق ایران و اتحادیۀ اروپا [دوره 47، شماره 3، 1396، صفحه 571-587]
 • بختیاروند، مصطفی صلاحیت محاکم در قراردادهای الکترونیک مصرف کننده [دوره 40، شماره 3، 1389، صفحه 77-95]
 • بختیاروند، مصطفی انعقاد قرارداد الکترونیک و حمایت از مصرف کننده [دوره 41، شماره 1، 1390، صفحه 115-125]
 • بختیاروند، مصطفی حق شهرت مطالعه در حقوق آمریکا، کوشش برای شناسایی در فقه امامیه و ساماندهی آن در حقوق ایران [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 133-151]
 • بخش، مجتبی فرح بررسی تغییرات و نوآوری های قانون اصلاح قانون صدور چک 1382 [دوره 38، شماره 1، 1387]
 • بَذّار، وحید فرض وجود خطر به‌عنوان عاملی تأثیرگذار بر مسئولیت در اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاری خارجی با تأکید بر رویۀ داوری بین‌المللی [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 227-245]
 • برخی، نسیم شرط بازنگری قیمت در قراردادهای گازی «دریافت یا پرداخت» و حل‌وفصل اختلافات ناشی از آن [دوره 49، شماره 1، 1398، صفحه 141-157]
 • برهانی، محسن ارتداد؛ علت موجهه یا عذر قانونی [دوره 41، شماره 2، 1390، صفحه 41-58]
 • برهانی، محسن چرایی ِ جرم انگاری در قلمروی اخلاق زیستی [دوره 41، شماره 4، 1390، صفحه 41-59]
 • برهانی، محسن گستره تنبیه بدنی اطفال بوسیله والدین از منظر قانون و فقه [دوره 42، شماره 3، 1391، صفحه 73-85]
 • بزرگمهر، امیر عباس تأثیر سن بر شهادت؛ از دید روان‌شناسی و حقوق [دوره 44، شماره 1، 1393، صفحه 87-104]
 • بشیریه، تهمورث سنجش آرای متعارض در یک پرونده قتل [دوره 38، شماره 1، 1387]
 • بشیریه، تهمورث تعامل مفاهیم حقوقی و روانپزشکی «جنون» [دوره 38، شماره 3، 1387]
 • بیگی حبیب آبادی، قاسم تأثیر فساد مالی بر وضعیت قراردادهای دولتی [دوره 45، شماره 2، 1394، صفحه 285-299]
 • بیگی حبیب ابادی، محمد مطالعۀ تطبیقی در نظام وکالت دادگستری و ضرورت تجویز وکالت اشخاص حقوقی (شرکت خدمات حقوقی) [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 563-582]
 • بهرامی احمدی، حمید تحول جهانی مبنای مسئولیت مدنی به سوی مبنای نفی ضرر [دوره 41، شماره 2، 1390، صفحه 59-73]
 • بهرامی نژاد، فاطمه بررسی نقش روان‌شناسی محیط در طراحی محیط‌های قضایی و دادگاهی [دوره 43، شماره 3، 1392، صفحه 109-123]
 • بهره‌مند، حمید ارتشای مقامهای عمومی و دادن رشوه به آنها در آیینة قوانین داخلی و کنوانسیون مریدا [دوره 42، شماره 2، 1391، صفحه 127-146]
 • بهشتیان، سید محسن روش‌های تملک و تامین حقوق مالکانه واقع در طرح‌های عمومی شهرداری [دوره 39، شماره 4، 1388]

پ

 • پارساپور، محمد باقر تحلیل فقهی و حقوقی صکوک استصناع [دوره 44، شماره 3، 1393، صفحه 327-344]
 • پاک طینت، حسن مسئولیت قهری و قراردادی: تفاوتها و کارکردها [دوره 40، شماره 4، 1389، صفحه 247-266]
 • پاک طینت، حسن «مبانی ارادی دعوای شخص ثالث» [دوره 41، شماره 3، 1390، صفحه 77-96]
 • پاک طینت، حسن «مطالعه ماهوی و آیین دادرسی جمع و انتخاب مسئولیت قهری و قراردادی نسبت به طرفین قرارداد» [دوره 42، شماره 1، 1391، صفحه 67-87]
 • پاک طینت، حسن مبانی رجوع بیمه‌گذار به بیمه‌گر اتکایی (با تأکید بر آرای دادگاه‌های آمریکا) [دوره 46، شماره 2، 1395، صفحه 171-186]
 • پاک طینت، حسن مبانی عدم امکان رجوع بیمه‌گذار به بیمه‌گر اتکایی با تأکید بر رویۀ قضایی انگلیس و آمریکا [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 607-623]
 • پرتو، حمیدرضا بحثی در عدم مطابقت حقوقی کالا و ضمانت اجراهای آن [دوره 42، شماره 2، 1391، صفحه 199-215]
 • پرتو، حمید رضا رسیدگی دوباره قضایی به ادله اثبات دعوی [دوره 41، شماره 2، 1390، صفحه 169-186]
 • پرکاله، منصور بررسی حقوقی ضوابط و معیارهای استخدام عمومی در ایران و کانادا [دوره 41، شماره 2، 1390، صفحه 75-93]
 • پیرهادی، محمدرضا بررسی نهاد انتقال حقوق دینی در ایران، انگلیس و اسناد بین‌المللی [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 683-701]
 • پرویزی، سیروس جاسوسی رایانه ای در حقوق ایران و وضعیت بین المللی آن [دوره 42، شماره 3، 1391، صفحه 177-195]
 • پرویزی فرد، آیت اله دستگیری متهم بدون دستور قضائی: مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس [دوره 42، شماره 2، 1391]
 • پروین، خیرالله بررسی خلأ قانونی انتخاب رئیس جمهور لبنان [دوره 38، شماره 1، 1387]
 • پروین، خیرالله حقوق اساسی: فن قدرت یا فن آزادی؟ گفتاری در کارکرد شناسی حقوق اساسی [دوره 39، شماره 4، 1388]
 • پروین، خیرالله بررسی اثرپذیری حق کارِ کارگران مهاجرِ قانونی در ایران از اسناد بین المللی [دوره 42، شماره 3، 1391، صفحه 87-106]
 • پروین، خیرالله از قانون اساسی عرفی تا عرف حقوق اساسی [دوره 43، شماره 2، 1392، صفحه 79-99]
 • پروین، خیراله حقوق بشر و تأثیر آن بر حاکمیت ملی دولت ها [دوره 38، شماره 4، 1387]
 • پیلوار، رحیم مالکیت و آزادی [دوره 44، شماره 1، 1393، صفحه 51-67]
 • پیلوار، رحیم پیوند بین علم اقتصاد و حقوق با ارائة چارچوب کنش جمعی برای تحلیل ضمانت اجرای قوانین تسهیل محیط کسب‌وکار [دوره 49، شماره 4، 1398، صفحه 581-597]
 • پوری، عبدالله بهمن نقد و بررسی ادله ی بطلان شرط ضمان مستأجر [دوره 38، شماره 3، 1387]
 • پوراستاد، مجید پیدایش و چالش قاعده منع تحصیل دلیل [دوره 40، شماره 4، 1389، صفحه 99-119]
 • پوراسماعیلی، علیرضا امنیت ملی در حقوق سرمایه‌گذاری خارجی [دوره 43، شماره 3، 1392، صفحه 33-51]
 • پوربافرانی، حسن تحلیل جرم ساختن نمونۀ تقلبی آثار فرهنگی- تاریخی و جرائم وابسته [دوره 42، شماره 4، 1391، صفحه 79-95]
 • پوررشید، سیده زهرا دعوای مسئولیت مدنی سهامداران علیه مدیران شرکت سهامی در حقوق ایران و فرانسه [دوره 47، شماره 1، 1396، صفحه 1-17]
 • پورصادقی، حبیب‌الله دعاوی مرتبط و بررسی شش معیار برای شناخت آن [دوره 49، شماره 1، 1398، صفحه 123-140]
 • پورمیرغفاری، سیدمرتضی بانکداری بدون ربا و آزادسازی خدمات بانکی در سازمان جهانی تجارت [دوره 47، شماره 4، 1396، صفحه 667-682]

ت

 • تاج آبادی، حسین زباله‌های فضایی و حقوق بین الملل فضا؛ کاستی‌ها و راهکارها [دوره 43، شماره 2، 1392، صفحه 101-118]
 • تبار، حسن جعفری مُلک معنی در کنارگفتاری درفلسفه حقوق مالکیت فکری [دوره 37، شماره 2، 1386]
 • تبار، حسن جعفری «حقوق عاشقانه» علیه «حقوق کامجویانه»؛ گفتاری در فلسفه حقوق خانواده [دوره 38، شماره 1، 1387]
 • تبار، دکتر حسن جعفری مُلک معنی در کنارگفتاری درفلسفه حقوق مالکیت فکری [دوره 37، شماره 2، 1386]
 • تخشید، زهرا مقدمه‌ای تحلیلی و انتقادی بر مطالعۀ تطبیقی حقوق مسئولیت مدنی آمریکا [دوره 49، شماره 2، 1398، صفحه 217-237]
 • تدین سعدی، مهسا شناسایی و اجرای آرای خارجی مرتبط با حقوق مالکیت فکری [دوره 47، شماره 1، 1396، صفحه 83-101]
 • تفرشی، محمد عیسی ویژگی های مقررات داوری سازمان جهانی مالکیت فکری و مقایسه آن با قانون داوری تجاری بین المللی [دوره 38، شماره 1، 1387]
 • تقی پور، بهرام تعهد به افشا در حقوق داوری تجاری بین‌المللی و داخلی [دوره 46، شماره 3، 1395، صفحه 381-398]
 • تقی پور، بهرام تجارت جنین در حقوق داخلی و بین‌المللی [دوره 47، شماره 4، 1396، صفحه 609-629]
 • تقی‌پور، بهرام رویکرد نظام حقوقی ایران به شاخصه‌های کلیدیِ نظام ادارۀ شرکت‌های سهامی [دوره 49، شماره 3، 1398، صفحه 409-424]
 • تقی‌پور، محمدحسین تعهد پیش‌فروشنده به ساخت و تکمیل ساختمان و ضمانت اجرای آن در قانون پیش‌فروش ساختمان و مقایسۀ آن با قانون مدنی [دوره 45، شماره 1، 1394، صفحه 1-20]
 • تقی زاده، ابراهیم نظریۀ جمع در طرح دعوای مسئولیت؛ مطالعۀ تطبیقی در حقوق فرانسه [دوره 45، شماره 3، 1394، صفحه 391-411]
 • تقی زاده، ابراهیم تحلیل حقوقی مرجع صالح وضع مقررات بورس انرژی ایران [دوره 46، شماره 4، 1395، صفحه 591-609]
 • تقی زاده، ابراهیم مطالعۀ تطبیقی ماهیت قبض در عقد رهن [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 529-548]
 • تقی زاده، جواد تحقق کفالت ریاست جمهوری در حقوق ایران با نگاهی به حقوق فرانسه [دوره 40، شماره 3، 1389، صفحه 97-115]
 • تقی‌زاده، علی رجوع از وصیت تملیکی در حقوق مدنی ایران با مطالعۀ تطبیقی در حقوق مصر و انگلیس [دوره 49، شماره 3، 1398، صفحه 425-444]
 • تلبا، مهدی تأملی بر دکترین عقیم شدن قرارداد در حقوق کامن‌لا و مقایسۀ آن با فورس ماژور در اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی و حقوق ایران [دوره 46، شماره 4، 1395، صفحه 611-625]
 • تنگستانی، محمدقاسم حق فسخ و انفساخ قراردادهای پیمانکاری دولتی (تحلیل موردی مقررات شرایط عمومی پیمان) [دوره 44، شماره 1، 1393، صفحه 105-124]
 • توسلی زاده، توران پیشگیری وضعی از جرایم اقتصادی [دوره 41، شماره 4، 1390، صفحه 199-217]
 • توسلی نائینی، منوچهر فرزند خواندگی در کنوانسیون حقوق کودک 1989 و مقایسه آن با حقوق ایران [دوره 39، شماره 4، 1388]
 • توسلی نائینی، منوچهر تحولات حقوقی ناشی از ازدواج های چند ملیتی در پرتو تحولات تابعیت مضاعف، با رویکردی به قوانین تابعیت ایران [دوره 45، شماره 3، 1394، صفحه 413-429]
 • توکلی، محمدمهدی حقوق بشر اسلامی و کرامت ذاتی انسان در اسلام [دوره 37، شماره 4، 1386]
 • توکلی، محمدمهدی مبانی دینی اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 42، شماره 2، 1391، صفحه 217-232]

ث

 • ثمنی، لیلا ضرورت موافقت زوج برای خروج زوجه از کشور [دوره 49، شماره 2، 1398، صفحه 239-259]

ج

 • جانکی، دکتر فیروز محمودی مبنای فلسفی منع حقوقی و کیفری ایراد ضرر به خود [دوره 37، شماره 1، 1386]
 • جانکی، فیروز محمودی مبنای فلسفی منع حقوقی و کیفری ایراد ضرر به خود [دوره 37، شماره 1، 1386]
 • جانکی، فیروز محمودی جرم زدایی به منزله یک تغییر [دوره 38، شماره 1، 1387]
 • جانکی، فیروز محمودی بررسی نظریه بازدارندگی مجازات [دوره 38، شماره 2، 1387]
 • جاوید، محمدجواد نظریۀ ابتنای توسعۀ اجتماعی بر سرمایۀ حقوقی [دوره 43، شماره 3، 1392، صفحه 53-68]
 • جاوید، محمد جواد حقوق بشر در عصر پسامدرن؛ انتقاد از شاهکاری فلسفی در فهم حقوق ذهنی [دوره 37، شماره 3، 1386]
 • جاوید، محمد جواد تعامل عدالت و دولت در ایران باستان با تأکید بر تحقیقات تاریخی در حقوق هخامنشیان [دوره 39، شماره 4، 1388]
 • جاوید، محمد جواد مفهوم شناسی "حق" و " تکلیف" انسانی در عصر قدیم و جدید غربی [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • جاوید، محمد جواد تشیع سیاسی و تفقه حقوقی بررسی فرایند تحول حقوق عمومی در عصر صفوی [دوره 40، شماره 4، 1389، صفحه 121-137]
 • جاوید، محمد جواد عدالت طبیعی بنیان صلح طبیعی از قوانین طبیعی تا حقوق طبیعی [دوره 41، شماره 4، 1390، صفحه 61-81]
 • جاویدزاده، حمیدرضا رویکرد قضایی سازمان ملل متّحد در مبارزه با نسل کشی [دوره 41، شماره 1، 1390، صفحه 203-224]
 • جباری، مصطفی زمان عاقله [دوره 39، شماره 2، 1388]
 • جباری، مصطفی قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور (سبب ساز و نسب ساز) [دوره 40، شماره 1، 1389]
 • جباری، مصطفی «فتوا» یا «قانون»؟ نگاهی به اصل 167 قانون اساسی [دوره 38، شماره 3، 1387]
 • جبّاری، مصطفی تأملی در ذیل اصل 141 قانون اساسی (بحثی در هم‌زمانی دو شغل استادی دانشگاه و وکالت) [دوره 40، شماره 4، 1389، صفحه 139-153]
 • جدی، سهیل ماهیت حقوقی وصیت [دوره 39، شماره 2، 1388]
 • جعفری، جعفر یزدیان توجیهات فلسفی مجازات از وحدت گرایی تا تکثر گرایی [دوره 37، شماره 4، 1386]
 • جعفری، فریدون تقابل سیاست و عدالت در اساسنامه رم [دوره 42، شماره 3، 1391، صفحه 107-126]
 • جعفری، فیض الله تحلیل مفهومی داوری بر مبنای انصاف و نهادهای مرتبط [دوره 47، شماره 2، 1396، صفحه 269-287]
 • جعفری‌تبار، حسن اجرای مدل استدلالی تولمین در حقوق‏ [دوره 49، شماره 1، 1398، صفحه 35-50]
 • جعفری چالشتری، محمود بررسی مقررات بخش کشاورزی ایران در پرتو موافقت نامه کشاورزی سازمان جهانی تجارت [دوره 43، شماره 2، 1392، صفحه 1-18]
 • جعفری چالِشتُری، محمود تحلیل حقوقی انحصار و رقابت در بازار انرژی، با تأکید بر صنایع گاز و برق؛ چالش‌ها و فرصت‌ها [دوره 45، شماره 3، 1394، صفحه 361-378]
 • جعفری ندوشن، شهاب قرارداد سرمایه‌گذاری خارجی نگاهی بر ماهیت، احکام و ویژگی‌ها [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 1-19]
 • جلالی، حسین بررسی نهاد انتقال حقوق دینی در ایران، انگلیس و اسناد بین‌المللی [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 683-701]
 • جلالی، محمود رویکردی نوین به حقوق تطبیقی و رابطة آن با حقوق بین الملل [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • جلالی، محمود تأسیس دادگاه بین المللی محیط زیست و مشکلات آن [دوره 39، شماره 1، 1388]
 • جلالی، محمود کارکرد حقوق بین الملل در فرآیند جهانی شدن حقوق [دوره 41، شماره 3، 1390، صفحه 97-116]
 • جلالی، مریم نقد نظریۀ سنتی یا لیبرال قرارداد با تأکید بر رویکرد انتقادی روبرتو آنگر [دوره 46، شماره 2، 1395، صفحه 245-263]
 • جمالی، فریما تعامل عدالت و دولت در ایران باستان با تأکید بر تحقیقات تاریخی در حقوق هخامنشیان [دوره 39، شماره 4، 1388]
 • جنیدی، لعیا شناخت ماهیت اطلاعات نهانی در بورس اوراق بهادار [دوره 39، شماره 2، 1388]
 • جنیدی، لعیا شناخت دارندگان اطلاعات نهانی شرکت های سهامی عام [دوره 40، شماره 101، 1389]
 • جنیدی، لعیا دادگاه صلاحیتدار جهت ابطال رای داور در داوری های بین المللی [دوره 38، شماره 2، 1387]
 • جنیدی، لعیا مسئله اجرای آرای داوری ابطال شده [دوره 38، شماره 4، 1387]
 • جنیدی، لعیا نظریه حقوق فراملی بازرگانی [دوره 41، شماره 1، 1390، صفحه 127-148]
 • جنیدی، لعیا «وصف تجریدی» در حقوق ایران، با تأکید بر رویّة قضایی [دوره 43، شماره 1، 1392، صفحه 1-16]
 • جنیدی، لعیا حمل کالا بر عرشۀ کشتی و مسئولیتِ متصدی حمل [دوره 46، شماره 2، 1395، صفحه 207-224]
 • جنیدی، لعیا تأثیر ورشکستگی شرکت‌های مادر و تابعه بر یکدیگر با تدقیق در روابط و مسئولیت متقابل آنها [دوره 47، شماره 2، 1396، صفحه 231-249]
 • جوادی، محمد حسن ضَمان دَرَک [دوره 39، شماره 1، 1388]
 • جوان، صدیقه ارزیابی دسترسی به دادگستری در نظام دادرسی مدنی ایران [دوره 49، شماره 3، 1398، صفحه 463-482]
 • جوانمرادی، ناهید ماهیت حقوقی «وعدۀ اجرا»ی تعهدات طبیعی [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 625-643]
 • جواهری طهرانی، محمد قانون، مشروعیت، کارآمدی [دوره 41، شماره 4، 1390، صفحه 293-310]
 • جویباری، اکبر میرزانژاد تاملی اجمالی در مفهوم عرفی بودن حقوق قراردادها در حقوق موضوعه ایران [دوره 39، شماره 1، 1388]
 • جوکار، فضل الله بررسی استقلال نهاد آمبودزمان با نگاه تطبیقی [دوره 42، شماره 4، 1391، صفحه 217-234]

چ

 • چیت ساز، فاطمه مبانی مسئولیت ناشی از تبلیغات بازرگانی [دوره 45، شماره 2، 1394، صفحه 165-185]
 • چراغی، رضا حقوق مالیاتی و ماهیت حقوقی سهام شرکت‌ها [دوره 49، شماره 4، 1398، صفحه 599-616]
 • چشمی، علی پیوند بین علم اقتصاد و حقوق با ارائة چارچوب کنش جمعی برای تحلیل ضمانت اجرای قوانین تسهیل محیط کسب‌وکار [دوره 49، شماره 4، 1398، صفحه 581-597]
 • چلبی، آزاده جایگاه سرقت در حوزه مفهومی مالکیت: بررسی تطبیقی مفهوم سرقت در چهار نظام حقوقی(انگلستان، امریکا «فلوریدا»، کانادا و ایران) [دوره 39، شماره 2، 1388]
 • چلبی، آزاده معرفی و بسط نظریه تحلیلی هوفلد از حق و کاربرد آن در زمینه حقوق کودک [دوره 38، شماره 3، 1387]

ح

 • حاتمی، مهدی مداخله بشر دوستانه؛ نقض قاعده یا استثناء [دوره 37، شماره 1، 1386]
 • حاتمی، مهدی بررسی استفاده صلح آمیز از انرژی هسته‌ای در پرتو حقوق بین الملل [دوره 40، شماره 3، 1389، صفحه 355-373]
 • حاتمی، مهدی بررسی وضعیت حقوقی بازداشت شدگان خلیج گوانتانامو [دوره 41، شماره 1، 1390، صفحه 149-164]
 • حاتمی، مهدی بررسی جایگاه مسئولیت دولت عضوِ سازمان بین المللی در قبال عمل متخلفانه سازمان [دوره 42، شماره 3، 1391، صفحه 127-141]
 • حاجیان، محمدمهدی جایگاه اصل دسترسی به بازار در مقررات سازمان جهانی تجارت و قوانین ایران در حوزۀ بورس اوراق بهادار [دوره 45، شماره 1، 1394، صفحه 55-74]
 • حاجی‌پور، مرتضی نقش حسن نیت در قرارداد [دوره 41، شماره 4، 1390، صفحه 83-100]
 • حاجی ده آبادی، محمد علی اصلاح مجرمان در سیاست جنایی تقنینی ایران [دوره 39، شماره 3، 1388]
 • حاجی‌ده‌آبادی، احمد جبران دولتی خسارت بزهدیده و سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران؛ از «هستها و نیستها» تا «باید‌ها و نبایدها» [دوره 41، شماره 1، 1390، صفحه 165-183]
 • حاجی نوری، غلامرضا تحول شرائط قوه قاهره در حقوق فرانسه و امکان اعمال آن در حقوق ایران [دوره 40، شماره 3، 1389، صفحه 117-130]
 • حاجی نوری، غلامرضا تحویل در قراردادهای مقاطعه کاری ساختمان با مقایسه تطبیقی در حقوق فرانسه و انگلیس [دوره 41، شماره 3، 1390، صفحه 117-136]
 • حاجی نوری، غلامرضا نقش تقصیر در ضمان ناشی از تسبیب [دوره 42، شماره 3، 1391، صفحه 143-158]
 • حاجی نوری، غلامرضا بازخوانی ضمان قهری به هنگام اجتماع سبب و مباشر [دوره 44، شماره 1، 1393، صفحه 1-13]
 • حبیبا، سعید چالش‌های جدید حقوق مالکیت فکری [دوره 37، شماره 4، 1386]
 • حبیبا، سعید نظام مناسب جهت حمایت از حقوق مالکیت فکری در طرح ساخت مدارهای یکپارچه [دوره 39، شماره 4، 1388]
 • حبیبا، سعید دکترین استیفاء حق در نظام حقوق مالکیت فکری [دوره 38، شماره 2، 1387]
 • حبیبا، سعید چالش های حقوقی دکترین استیفاء حق در نظام حقوق مالکیت فکری [دوره 38، شماره 4، 1387]
 • حبیبا، سعید دادگاه های مالکیت فکری در کشورهای جنوب شرقی آسیا [دوره 40، شماره 3، 1389، صفحه 131-150]
 • حبیبا، سعید ابعاد حقوقی نمونه اشیاء مفید؛ با تاکید بر مطالعه تطبیقی [دوره 41، شماره 1، 1390، صفحه 185-201]
 • حبیبا، سعید قاعدۀ نقض پیش از موعد: پیدایش و حیات مروری گذارا بر چگونگی شکل گیری قاعدة نقض پیش از موعد [دوره 41، شماره 3، 1390، صفحه 137-154]
 • حبیبا، سعید کپی لفت، نقابی بر سیمای حقوق مالکیت ادبی و هنری [دوره 42، شماره 2، 1391، صفحه 93-110]
 • حبیبا، سعید تحلیل دکترین رقیق سازی (دکترین نقض نوع دوم) در نظام حقوقی حاکم بر علائم تجاری [دوره 43، شماره 1، 1392، صفحه 17-35]
 • حبیبا، سعید دامنۀ حقوق مالکیت فکری در حمایت از ارقام جدید گیاهی [دوره 44، شماره 2، 1393، صفحه 155-174]
 • حبیبا، سعید موافقت‌نامه‌های انتخاب دادگاه در دعاوی مالکیت فکری؛ بررسی کنوانسیون لاهه 2005 [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 543-562]
 • حبیبا، سعید دکترین استیفای حق در حوزۀ علائم تجاری با نگاهی بر حقوق مصرف‌کننده [دوره 47، شماره 4، 1396، صفحه 631-646]
 • حبیبی درگاه، بهنام شیوه های حمایت از جلوه های حقوق فرهنگ عامه (حقوق فولکلور) [دوره 40، شماره 1، 1389]
 • حبیب زاده، محمد جعفر جرم بی مبالاتی در حفظ اطلاعات طبقه بندی شده [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • حبیب‌زاده، محمّدجعفر بررسی و تحلیل ارکان جرم تصرّف عدوانی در حقوق ایران [دوره 42، شماره 4، 1391، صفحه 97-116]
 • حیدری، الهام مفهوم و مبانی اصل آزادی تحصیل و ارزیابی دلیل در دادرسی کیفری [دوره 43، شماره 1، 1392، صفحه 215-234]
 • حیدری، الهام معیار اثبات در دعاوی کیفری در دادرسی کیفری ایران و انگلستان [دوره 43، شماره 4، 1392، صفحه 57-74]
 • حیدری، راضیه دامنۀ حقوق مالکیت فکری در حمایت از ارقام جدید گیاهی [دوره 44، شماره 2، 1393، صفحه 155-174]
 • حیدری، علی مراد تأثیر خویشاوندی در جرم زنا [دوره 41، شماره 4، 1390، صفحه 101-119]
 • حیدری، معصومه شناخت قرارداد توزیع انحصاری و ماهیت حقوقی آن [دوره 45، شماره 2، 1394، صفحه 225-241]
 • حسینی، سیدمحمد ساختار نظام قضایی عصر صفوی [دوره 41، شماره 3، 1390، صفحه 155-169]
 • حسینی، سید محمد حدود و تعزیرات (قلمرو، انواع، احکام) [دوره 38، شماره 1، 1387]
 • حسینی، سید محمد "مجازات بازدارنده": اشکالات نظری و مشکلات عملی [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • حسینی، سید محمد دو گونه کیفر در مقابل دو دسته بزه (بازتعریف «حدود» و «تعزیرات» از دیدگاه فلسفه کیفری) [دوره 39، شماره 1، 1388]
 • حسینی، سید محمد تأثیر خویشاوندی در جرم زنا [دوره 41، شماره 4، 1390، صفحه 101-119]
 • حسینی، سید محمد ارتشای مقامهای عمومی و دادن رشوه به آنها در آیینة قوانین داخلی و کنوانسیون مریدا [دوره 42، شماره 2، 1391، صفحه 127-146]
 • حسینی، سید محمد بررسی نظریه برچسب زنی با نگاه به منابع اسلامی [دوره 42، شماره 4، 1391، صفحه 117-136]
 • حسینی اکبر نژاد، حوریه اِعمال فراسرزمینی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر [دوره 39، شماره 4، 1388]
 • حسینی بهارانچی، ملیحه سادات بررسی فقهی - حقوقی امکان شکایت از آرای مستند به سوگند قاطع دعوا در تجدیدنظر و فرجام [دوره 44، شماره 2، 1393، صفحه 175-186]
 • حسینی پور، سید مجتبی نظارت مالی بر مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی [دوره 39، شماره 4، 1388]
 • حسن زاده، مهدی مبانی فقهی اعتبار نظر اهل خبره [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • حسن زاده، مهدی بررسی فقهی - حقوقی امکان شکایت از آرای مستند به سوگند قاطع دعوا در تجدیدنظر و فرجام [دوره 44، شماره 2، 1393، صفحه 175-186]
 • حسن زاده، مهدی تحقیق محلی با تراضی اصحاب دعوا بر مطلعان (تحلیل مادۀ 253 ق.آ.د.م.) [دوره 44، شماره 4، 1393، صفحه 515-526]
 • حسن زاده، مهدی تبیین جایگاه علم قاضی و اسناد در دادرسی مدنی بر مبنای مادۀ 1335 قانون مدنی [دوره 46، شماره 3، 1395، صفحه 399-416]
 • حسن‌زاده، مهدی اثر فرجام‌خواهی بر اجرای حکم [دوره 42، شماره 2، 1391، صفحه 111-126]
 • حسن‌زاده، مهدی «اثر اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث بر اجرای حکم» [دوره 43، شماره 1، 1392، صفحه 37-53]
 • حسن‌زاده، مهدی بررسی شرط طهارت مولد در شاهد [دوره 49، شماره 2، 1398، صفحه 261-280]
 • حسین زاده، مجید تحلیل دکترین رقیق سازی (دکترین نقض نوع دوم) در نظام حقوقی حاکم بر علائم تجاری [دوره 43، شماره 1، 1392، صفحه 17-35]
 • حسینعلی زاده، مهدی غرر و کاربرد آن در قراردادها [دوره 45، شماره 1، 1394، صفحه 21-40]
 • حکیم شفائی، شیوا معاهده توزیع سیگنال های حامل برنامه ارسال شده از ماهواره [دوره 40، شماره 1، 1389]
 • حمیدیان، حمید اصول و روش تفسیر قراردادهای بیمه [دوره 46، شماره 4، 1395، صفحه 495-512]
 • حمیدیان، فاطمه تحلیل مفهومی داوری بر مبنای انصاف و نهادهای مرتبط [دوره 47، شماره 2، 1396، صفحه 269-287]
 • حمیسی، علیرضا اصول مشروعیت پناهندگی و موارد مشابه آن در حقوق موضوعه [دوره 38، شماره 2، 1387]

خ

 • خالقی، ابوالفتح تحلیل تدابیر کیفری ملی در حفاظت از گونه های جانوری با تأملی بر اسناد فراملی [دوره 40، شماره 4، 1389، صفحه 155-172]
 • خالقی، علی رویکرد قضایی سازمان ملل متّحد در مبارزه با نسل کشی [دوره 41، شماره 1، 1390، صفحه 203-224]
 • خالقی، علی عدم تمایل دولت به رسیدگی: یکی از مبانی قابلیت پذیرش موضوع در دیوان کیفری بین‌المللی [دوره 42، شماره 3، 1391، صفحه 159-176]
 • خدابخشی، عبدالله نگرشی تازه به اعتبار امر مختوم در حقوق کیفری [دوره 38، شماره 3، 1387]
 • خدابخشی، عبدالله توزیع خسارت در حقوق مسئولیت مدنی در فرض تعدد اسباب [دوره 42، شماره 1، 1391، صفحه 109-126]
 • خدابخشی، عبدالله فوریت یا تراخی در اعمال خیار [دوره 47، شماره 3، 1396، صفحه 435-450]
 • خدابخشی، عبدالله گذری بر داوری مبتنی بر انصاف و کدخدامنشی در حقوق تطبیقی [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 645-661]
 • خدابخشی پالندی، حسن قرار ترک تعقیب موضوع تبصره 1 ماده 177ق.ا.د.ک 1378 و بحث های پیرامون آن [دوره 40، شماره 3، 1389، صفحه 171-187]
 • خداپرست مشهدی، مهدی پیوند بین علم اقتصاد و حقوق با ارائة چارچوب کنش جمعی برای تحلیل ضمانت اجرای قوانین تسهیل محیط کسب‌وکار [دوره 49، شماره 4، 1398، صفحه 581-597]
 • خدادادی، حسین دشوارشدن اجرای قرارداد و اثر آن [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 623-642]
 • خدری، صالح اصول دادرسی در داوری تجاری بین المللی [دوره 44، شماره 4، 1393، صفحه 527-543]
 • خزاعی، حسین رای داور در حقوق داخلی و تجارت بین المللی [دوره 37، شماره 3، 1386]
 • خزاعی، حسین یکی از خلأ های حقوقی لایحه اصلاح قانون تجارت (حقوق تجارت بین المللی) [دوره 38، شماره 1، 1387]
 • خزاعی، حسین خصوصی و محرمانه بودن داوری در حقوق تجارت داخلی و بین المللی [دوره 39، شماره 3، 1388]
 • خزاعی، حسین تفسیر یک رای قصاص [دوره 38، شماره 3، 1387]
 • خزاعی، حسین تفسیر یک رای ایرادات در اسناد تجاری [دوره 39، شماره 1، 1388]
 • خسروی، احمد حل و فصل اختلافات گمرکی و آیین دادرسی آن در حقوق ایران [دوره 41، شماره 4، 1390، صفحه 139-157]
 • خلیلی، سید محمود میر توسعه شهرها و ضرورت پیشگیری وضعی از بزهکاری [دوره 38، شماره 3، 1387]
 • خوانساری، سمانه حق شهرت مطالعه در حقوق آمریکا، کوشش برای شناسایی در فقه امامیه و ساماندهی آن در حقوق ایران [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 133-151]
 • خودکار، رضا قلمرو اقتصادی قاعدۀ تقصیر و بررسی کارایی آن در حقوق ایران [دوره 46، شماره 1، 1395، صفحه 21-39]
 • خورسندیان، محمد علی مبانی مسئولیت ناشی از تبلیغات بازرگانی [دوره 45، شماره 2، 1394، صفحه 165-185]

د

 • دادبان، حسن بازدارندگی و نقش آن در پیشگیری از جرم [دوره 39، شماره 3، 1388]
 • دادمرزی، سیدمهدی حیله و تقلب نسبت به قانون از طریق عقد صلح [دوره 49، شماره 3، 1398، صفحه 445-462]
 • داراب پور، محمد وضعیت حقوقی انتقال‌گیرنده در اموال مشمول شرط حفظ مالکیت [دوره 45، شماره 2، 1394، صفحه 187-206]
 • داراب پور، مهراب ارزیابی شیوه‌های تعیین خسارت در چارچوب قواعدحقوقی؛ نگاهی بر دعاوی بین‌المللی نفت و گاز [دوره 44، شماره 4، 1393، صفحه 545-563]
 • داراب پور، مهراب وضعیت حقوقی انتقال‌گیرنده در اموال مشمول شرط حفظ مالکیت [دوره 45، شماره 2، 1394، صفحه 187-206]
 • دارویی، عباسعلی پرداخت دین دیگری در نظام حقوقی ایران [دوره 39، شماره 4، 1388]
 • دارویی، عباسعلی قرارداد پیش فروش ساختمان در قانون پیش فروش ساختمان (مصوب 24/5/89) [دوره 42، شماره 2، 1391، صفحه 147-166]
 • داستانپور حسین ابادی، محمدابراهیم بررسی جایگاه تجارت الکترونیکی محصولات دیجیتالی و طبقه‌بندی آن در موازین سازمان جهانی تجارت [دوره 45، شماره 1، 1394، صفحه 75-93]
 • دیانی، عبدالرسول مقایسه مقررات مربوط به خیار عیب در فقه، قانون مدنی، حقوق اروپایی و حقوق فرانسه [دوره 37، شماره 3، 1386]
 • دانایی، کیمیا رژیم حقوقی حاکم بر برچیدن تأسیسات نفتی در فراساحل در کنوانسیون‌های بین‌المللی و حقوق نروژ و انگلیس [دوره 46، شماره 3، 1395، صفحه 343-362]
 • دانش پژوه، مصطفی دادگاه اختصاصی ویژۀ غیرمسلمانان و قلمرو صلاحیت آن (مقدمه‌ای بر مطالعۀ تطبیقی تعارض قوانین در حقوق موضوعه و فقه و حقوق اسلامی) [دوره 44، شماره 3، 1393، صفحه 345-361]
 • دانش پژوه، مصطفی تأملی در قلمرو مادۀ 963 قانون مدنی و شمول آن نسبت به آثار نکاح زن ایرانی با مرد خارجی [دوره 46، شماره 1، 1395، صفحه 41-61]
 • دانش پژوه، مصطفی درآمدی بر مطالعة تطبیقی تقلب نسبت به قانون در حقوق موضوعه و فقه اسلامی [دوره 49، شماره 4، 1398، صفحه 617-633]
 • داودی، حسین تغییر تابعیت شرکت‌های تجارتی در حقوق ایران [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 659-675]
 • داودی، حسین ویژگی‌های قواعد شکلی (آیین دادرسی مدنی) [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 211-226]
 • داودی، حسین تفسیر غایت‌مدار قواعد شکلی [دوره 49، شماره 2، 1398، صفحه 281-299]
 • درگاهی، رامین مروری بر اسناد بین‌المللی نظام عام تحدید کلی مسئولیت در حقوق دریایی [دوره 44، شماره 4، 1393، صفحه 477-494]
 • درویشی هویدا، یوسف استفادة مستقیم از کارشناس در حل و فصل اختلافات [دوره 40، شماره 4، 1389، صفحه 173-192]
 • درویشی هویدا، یوسف مطالعه ای بر میانجی گری به عنوان روش دوستانه حل و فصل اختلافات [دوره 41، شماره 4، 1390، صفحه 121-137]
 • درویش وند، ابوالفضل نقش و جایگاه شورای عالی مالیاتی در نظام مالیاتی کشور و نظارت دیوان عدالت اداری بر آن [دوره 39، شماره 2، 1388]
 • دلالی اصفهانی، رحیم مفهوم و آثار اقتصادی حقوق مالکیت: رویکرد نهادگرایی [دوره 40، شماره 101، 1389]
 • دلشاد معارف، ابراهیم ماهیت و اثر فرض حقوقی [دوره 39، شماره 4، 1388]
 • دیلمی، احمد مطالعۀ تطبیقی مفهوم ضمان در حقوق اسلامی، مسئولیت مدنی در حقوق رومی- ژرمنی و Tort در کامن‌لا [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 663-682]
 • دیلمی، شیوا شرط تضمین پرداخت خسارت [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 435-452]
 • دنیوی، حسن فرج مدیریت پسماندها در حقوق ایران و فرانسه (با تاکید بر قانون مدیریت پسماندها مصوب 1383) [دوره 38، شماره 1، 1387]
 • دهباشی، مهدی تأملی بر رابطة حقوق و ایدئولوژی و تأثیر آن بر کثرت استدلال حقوقی [دوره 49، شماره 4، 1398، صفحه 561-580]
 • دهدار، فرزین مبانی فلسفی حقوق بازرگانی فراملی [دوره 44، شماره 2، 1393، صفحه 187-206]

ذ

 • ذاکری نیا، حانیه بررسی تطبیقی شیوه‌های جبران خسارت در مسئولیت مدنی غیر قراردادی [دوره 45، شماره 2، 1394، صفحه 265-283]

ر

 • رازقیان، متین بررسی حقوقی اعمال خیار شرط، فسخ و شرط فاسخ در قرارداد B.O.T [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 473-489]
 • راعی، مسعود قابلیت اجرایی طرح 2001 مسئولیت دولت ها در حوزه قواعد حقوق بشری [دوره 37، شماره 4، 1386]
 • راعی، مسعود کنترل کلی یا کنترل موثر عاملی برای تحقق مسئولیت بین الملی دولت ها؟ [دوره 39، شماره 3، 1388]
 • رباطی، مهسا واکاوی «اصل انعکاس حقوق و تعهدات برواتی در خود سند تجاری» در فرایند صدور و گردش [دوره 49، شماره 1، 1398، صفحه 87-105]
 • رجاء، وحید بررسی قراردادهای پرداخت معکوس در حقوق رقابت و تأثیر آن بر نظام تولید و عرضۀ داروهای ژنریک [دوره 46، شماره 4، 1395، صفحه 627-643]
 • رحیمی، حسام الدین اصول ترجمۀ متون حقوقی [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 301-320]
 • رحیمی، محمود بررسی شرط طهارت مولد در شاهد [دوره 49، شماره 2، 1398، صفحه 261-280]
 • رحیمی پور، ایمان قواعد حاکم بر استجواب کیفری [دوره 39، شماره 2، 1388]
 • رحمتی، پرویز قلمرو اقتصادی قاعدۀ تقصیر و بررسی کارایی آن در حقوق ایران [دوره 46، شماره 1، 1395، صفحه 21-39]
 • رحمدل، دکتر منصور ورشکستگی به تقصیر [دوره 37، شماره 2، 1386]
 • رحمدل، منصور ورشکستگی به تقصیر [دوره 37، شماره 2، 1386]
 • رحیمی نادر، حسین تحلیل فضایی جرم در شهر کرج (با استفاده از GIS) [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • رزم خواه، علی تعهدات دولت‌ها در قبال حق بر غذا با توجه به ماده یازدهم میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی [دوره 43، شماره 2، 1392، صفحه 119-134]
 • رستمی، دکتر ولی مشارکت مردم در فرآیند کیفری (بررسی سیاست جنایی کشورهای غربی) [دوره 37، شماره 2، 1386]
 • رستمی، سهیلا دیة زن رویارویی دو دیدگاه در فقه اهل سنّت [دوره 40، شماره 4، 1389، صفحه 39-56]
 • رستمی، مرتضی بررسی اثرپذیری حق کارِ کارگران مهاجرِ قانونی در ایران از اسناد بین المللی [دوره 42، شماره 3، 1391، صفحه 87-106]
 • رستمی، ولی مشارکت مردم در فرآیند کیفری (بررسی سیاست جنایی کشورهای غربی) [دوره 37، شماره 2، 1386]
 • رستمی، ولی مشارکت مردم در قانون گذاری جمهوری اسلامی ایران [دوره 38، شماره 1، 1387]
 • رستمی، ولی نظارت مالی بر مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی [دوره 39، شماره 4، 1388]
 • رستمی، ولی اجرای احکام مدنی علیه اشخاص حقوقی حقوق عمومی، موانع و راهکارها [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • رستمی، ولی اقتدارات و اختیارات دستگاه مالیاتی در حقوق مالیاتی ایران [دوره 38، شماره 3، 1387]
 • رستمی، ولی حقوق مؤدیان مالیاتی [دوره 39، شماره 1، 1388]
 • رستمی، ولی تحلیل حقوقی اصل 115 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص شرایط رئیس جمهور [دوره 41، شماره 1، 1390، صفحه 225-240]
 • رستمی، ولی حل و فصل اختلافات گمرکی و آیین دادرسی آن در حقوق ایران [دوره 41، شماره 4، 1390، صفحه 139-157]
 • رستمی، ولی مسئولیت مدنی متصدیان راه در تصادفات رانندگی [دوره 44، شماره 3، 1393، صفحه 363-381]
 • رستمی، ولی اِعمال مقررات حقوق رقابت بر اَعمال حاکمیتی و تصدی دولت [دوره 45، شماره 3، 1394، صفحه 431-451]
 • رستمی، ولی بررسی چالش‌های فقهی- حقوقی وقف اموال دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 39-58]
 • رستمی، ولی حقوق مالیاتی و ماهیت حقوقی سهام شرکت‌ها [دوره 49، شماره 4، 1398، صفحه 599-616]
 • رضایی، صالح مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در پیشگیری زیان‌های ناشی از فعالیت‌های هسته‌ای صلح امیز [دوره 40، شماره 1، 1389]
 • رضایی امین، مهدی مطالعۀ تطبیقی ماهیت قبض در عقد رهن [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 529-548]
 • رضاپور آکردی، محمدعلی انتخاب بین مالک یا خریدار با حسن نیت؛ تحلیل اقتصادی نظام ثبت زمین در کامن‌لا) نظام رکورد و رجیستر) با نگاهی به مادۀ 22 قانون ثبت اسناد و املاک [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 343-362]
 • رضایی زاده، محمد جواد نقش و جایگاه شورای عالی مالیاتی در نظام مالیاتی کشور و نظارت دیوان عدالت اداری بر آن [دوره 39، شماره 2، 1388]
 • رضایی زاده، محمد جواد آمبادزمن: پاسدار حقوق شهروندان، مبتکر اصلاحات اداری [دوره 40، شماره 3، 1389، صفحه 151-170]
 • رضایی زاده، محمد جواد بررسی حقوقی ضوابط و معیارهای استخدام عمومی در ایران و کانادا [دوره 41، شماره 2، 1390، صفحه 75-93]
 • رضایی نژاد، امیرحسین پژوهشی تطبیقی در باب مبنای مسئولیت مدنی ورزشکاران (در مقابل یکدیگر) [دوره 46، شماره 4، 1395، صفحه 513-532]
 • رضایی نژاد، همایون نقش دادرس در احراز قاعده ماهوی (در حقوق موضوعه جمهوری اسلامی ایران) [دوره 42، شماره 3، 1391، صفحه 251-270]
 • رضایی نژاد، همایون پژوهشی تطبیقی در باب مبنای مسئولیت مدنی ورزشکاران (در مقابل یکدیگر) [دوره 46، شماره 4، 1395، صفحه 513-532]
 • رضایی‌نژاد، همایون خسارات تنبیهی در مسئولیت ناشی از نقض قرارداد جستاری در غایت مسئولیت قراردادی [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 173-191]
 • رضائی، علی نقش نمایندگان الکترونیکی در تشکیل قرارداد [دوره 41، شماره 4، 1390، صفحه 159-178]
 • رضائی، علی تبیین شرط تواناسازی در سازمان تجارت جهانی [دوره 47، شماره 3، 1396، صفحه 451-469]
 • رضائی، محمدتقی سازوکارهای اجرای تعهدات و عواقب نقض آن در سازمان جهانی تجارت [دوره 40، شماره 3، 1389، صفحه 317-334]
 • رضائی، محمدتقی ارزیابی استراتژی رفتار ویژه و متفاوت در قبال کشورهای با کمترین سطح توسعه یافتگی و در حال توسعه در سازمان جهانی تجارت [دوره 41، شماره 1، 1390، صفحه 99-113]
 • رضائی زاده، محمد جواد مبانی حق دسترسی شهروندان به اسناد و اطلاعات دولتی [دوره 39، شماره 4، 1388]
 • رضوانی مفرد، احمد ساختار نظام قضایی عصر صفوی [دوره 41، شماره 3، 1390، صفحه 155-169]
 • رمضانی قوام آبادی، محمد حسین اعتبار قاعده سابقه در مراجع کیفری بین المللی [دوره 42، شماره 1، 1391، صفحه 127-144]
 • رمضانی قوام‌آبادی، محمدحسین نفی مرور زمان در حقوق بین‌الملل کیفری   [دوره 43، شماره 4، 1392، صفحه 75-93]
 • رنانی، محسن مفهوم و آثار اقتصادی حقوق مالکیت: رویکرد نهادگرایی [دوره 40، شماره 101، 1389]
 • رنجبریان، امیرحسین تعیین گسترۀ اصل منع تملک فضای ماورای جو در جریان فرایند خصوصی‌سازی فضا [دوره 43، شماره 4، 1392، صفحه 95-112]
 • رنجبریان، امیر حسین پویایی حقوق بین الملل و پایایی شکنجه [دوره 38، شماره 1، 1387]
 • رنجبریان، امیر حسین پرتو حقوق بین الملل بر شبیه‌سازی انسان [دوره 39، شماره 3، 1388]
 • رنجبریان، امیر حسین چالش‌های حقوق بشری شبیه‌سازی انسان [دوره 39، شماره 1، 1388]
 • رهامی، محسن جاسوسی رایانه ای در حقوق ایران و وضعیت بین المللی آن [دوره 42، شماره 3، 1391، صفحه 177-195]
 • رهبری، ابراهیم نقش نمایندگان الکترونیکی در تشکیل قرارداد [دوره 41، شماره 4، 1390، صفحه 159-178]
 • رهبری، ابراهیم بررسی جایگاه تجارت الکترونیکی محصولات دیجیتالی و طبقه‌بندی آن در موازین سازمان جهانی تجارت [دوره 45، شماره 1، 1394، صفحه 75-93]
 • رهبری، ابراهیم بررسی قواعد رقابتی ناظر به دانش فنی: مطالعه‌ای تطبیقی در حقوق آمریکا، اتحادیه اروپا و ایران [دوره 46، شماره 2، 1395، صفحه 225-244]
 • رهبری، ابراهیم موازین ارزیابی رقابتی ادغام‌های ناظر بر مالکیت‌های فکری [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 59-76]
 • رهبری، ابراهیم تحلیلی بر عناصر شناختاری و موارد کاربست قرارداد لیسانس فرند [دوره 49، شماره 4، 1398، صفحه 635-653]
 • رهبرپور، محمدرضا چرایی ِ جرم انگاری در قلمروی اخلاق زیستی [دوره 41، شماره 4، 1390، صفحه 41-59]
 • ره پیک، سیامک مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه براساس قانون بیمه اجباری مصوب سال 1387 در مقایسه با قانون مصوب 1347 [دوره 41، شماره 3، 1390، صفحه 171-183]
 • ره پیک، سیامک مطالعۀ تطبیقی وثیقۀ دارایی در گردش [دوره 44، شماره 3، 1393، صفحه 383-399]
 • روشن، محمد بررسی آثار صدور حکم ورشکستگی و رفع آن [دوره 40، شماره 101، 1389]

ز

 • زاده، ابوالفضل احمد بررسی تعریف جرم محاربه و افساد فی الارض در فقه و حقوق با رویکردی به لایحه پیشنهادی قانون مجازات اسلامی [دوره 39، شماره 1، 1388]
 • زاده، رضا شکوهی قاعده عدم پذیرش شهادت بر مسموعات و استثنائات آن در نظام کامن لا با نگاهی تطبیقی به حقوق ایران [دوره 39، شماره 1، 1388]
 • زاده، رضا موسی پذیرش اعضای جدید در پرتوی حقوق و رویه سازمان ملل متحد: با مروری بر نحوه پذیرش اسرائیل [دوره 38، شماره 3، 1387]
 • زاده، محمد جعفر حبیب مصونیت قضایی دادرسان و وکلای دادگستری در نظام حقوقی ایران [دوره 38، شماره 4، 1387]
 • زاده، محمد جعفر حبیب مجازات های نامتناسب: مجازات های مغایر با کرامت انسانی [دوره 38، شماره 2، 1387]
 • زاده، محمد جواد رضائی ویژگی قراردادهای اداری [دوره 38، شماره 2، 1387]
 • زاده، محمد جواد رضائی نقد و بررسی شوراهای ‌حل ‌اختلاف تخصصی دیوان عدالت اداری با تأکید بر مبانی نظارت قضایی بر اداره [دوره 38، شماره 4، 1387]
 • زارع، ملیحه نظام مناسب جهت حمایت از حقوق مالکیت فکری در طرح ساخت مدارهای یکپارچه [دوره 39، شماره 4، 1388]
 • زارع، مهدی ماهیت حقوقی و استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی از منظر رویۀ قضایی [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 453-472]
 • زارعی، رضا ویژگی ها و شرایط شکلی درخواست دستور موقت در آیین دادرسی مدنی ایران [دوره 40، شماره 101، 1389]
 • زارعی، علی مطالعۀ تطبیقی تبدیل تعهد در حقوق ایران و غرب (روم و فرانسه) [دوره 46، شماره 2، 1395، صفحه 305-323]
 • زحمتکش، حسین رژیم حقوقی و ترتیبات مالی در قراردادهای بالادستی در صنعت نفت [دوره 44، شماره 3، 1393، صفحه 401-420]
 • زراعت، عباس قاعده قرعه [دوره 40، شماره 101، 1389]
 • زراعت، عباس « لزوم یا عدم لزوم تعیین خلوص مواد مخدر در رسیدگی های کیفری » [دوره 42، شماره 3، 1391، صفحه 197-214]
 • زراعت، عباس تمایز حالت تعدد معنوی جرائم از عناوین مشابه [دوره 43، شماره 3، 1392، صفحه 69-87]
 • زرگوش نسب، عبدالجبار زندانی کردن شوهر ممتنع از پرداخت نفقه [دوره 42، شماره 1، 1391، صفحه 53-66]
 • زرگوش نسب، عبد الجبار بررسی احکام زندان متخلفان امور عمومی در قرآن و حدیث [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • زرنشان، شهرام تأملی بر تحولات حقوق امنیت هوانوردی در چارچوب ایکائو پس از حوادث 11 سپتامبر 2001 در آمریکا [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • زرنشان، شهرام تحول رویکرد «رویه قضایی» بین‌المللی در فرایند شناسایی قواعد حقوق بین‌الملل عرفی [دوره 43، شماره 1، 1392، صفحه 173-192]
 • زمانی، سید قاسم فرض وجود خطر به‌عنوان عاملی تأثیرگذار بر مسئولیت در اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاری خارجی با تأکید بر رویۀ داوری بین‌المللی [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 227-245]
 • زنجانی، آیت الله عباسعلی عمید حقوق بشر اسلامی و کرامت ذاتی انسان در اسلام [دوره 37، شماره 4، 1386]
 • زنگی آبادی، علی تحلیل فضایی جرم در شهر کرج (با استفاده از GIS) [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • زهروی، رضا مطالعه تطبیقی شبهه قاعده درء در فقه امامیه، حقوق ایران و انگلستان [دوره 39، شماره 2، 1388]
 • زهروی، رضا مطالعه تطبیقی جهل بسیط متهم و آثار آن در فقه امامیه، حقوق کیفری ایران و آمریکا [دوره 39، شماره 4، 1388]

س

 • سادات اخوی، سید علی اِعمال فراسرزمینی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر [دوره 39، شماره 4، 1388]
 • سادات اخوی، سید علی نظام نوین گزارش دهی دولتها به کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد [دوره 42، شماره 1، 1391، صفحه 145-159]
 • سادات میدانی، سید حسین ضابطه یا استاندارد اثبات دعوی در رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری [دوره 42، شماره 1، 1391، صفحه 161-179]
 • ساردویی نسب، محمد مطالعۀ راهبری شرکتی بیمه در حقوق ایران [دوره 44، شماره 4، 1393، صفحه 495-514]
 • سیاه رستمی، هاجر ممنوعیت اخراج سکنه فلسطینی و ساخت شهرک های یهودی نشین از دیدگاه حقوق بین الملل [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • ساورایی، پرویز تحلیل حقوقی قاعدۀ اصل سند در دنیای مجازی [دوره 44، شماره 4، 1393، صفحه 565-579]
 • سبحانی‌فر، محمدجواد تئوری تأسیس دادگاه بین‌المللی برای مبارزه با جرم دزدی دریایی [دوره 43، شماره 4، 1392، صفحه 113-128]
 • سپهری، کیومرث اجرای احکام مدنی علیه اشخاص حقوقی حقوق عمومی، موانع و راهکارها [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • سجادی، سید کمال تعهد اعطاکننده امتیاز به ارائه اطلاعات صحیح و جامع پیش از انعقاد قرارداد فرانشیز [دوره 41، شماره 3، 1390، صفحه 201-217]
 • سیدی، جواد همگرایی و رقابت در بازارهای بورس: تعارض حقوق رقابت و حقوق بازار بورس [دوره 38، شماره 3، 1387]
 • سید احمدی سجادی، سید علی نظریه نمایندگی در نظام راهبری شرکتی [دوره 39، شماره 4، 1388]
 • سیدی آرانی، سیدعباس سردفتری ایران و ضرورت بازبینی در روش اجرای آن [دوره 49، شماره 2، 1398، صفحه 311-328]
 • سیدجعفری، سیدسجاد بررسی کاربردی قراردادهای شرینک‌رپ و کلیک‌رپ [دوره 44، شماره 4، 1393، صفحه 581-593]
 • سراج، نرگس انتقادهای وارده بر قراردادهای بیع متقابل صنعت نفت و گاز ایران و پاسخ¬های آن [دوره 42، شماره 4، 1391، صفحه 1-19]
 • سربازیان، مجید نقش تهاتر بر سقوط حق مطالبه و وصول وجه ضمانت‌نامه‌های بانکی [دوره 47، شماره 2، 1396، صفحه 251-267]
 • سرخوش، جواد بررسی فقهی شرط خیار ضمن نکاح [دوره 49، شماره 2، 1398، صفحه 301-310]
 • سروی مقدم، مصطفی تعامل تاریخی نظام های حقوقی: اقتباس نهادهای حقوق اسلامی در نظام کامن لو [دوره 43، شماره 1، 1392، صفحه 55-72]
 • سعدی، حسین‌علی مبانی رجوع بیمه‌گر به مسئول حادثه [دوره 43، شماره 4، 1392، صفحه 129-146]
 • سعیدی، علی موارد زندان در اسلام [دوره 41، شماره 3، 1390، صفحه 185-199]
 • سعیدی، محمدعلی بررسی حقوقی اعمال خیار شرط، فسخ و شرط فاسخ در قرارداد B.O.T [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 473-489]
 • سعیدی، محمد علی بررسی اعتبار حقوقی مهریه های سنگین [دوره 40، شماره 101، 1389]
 • سعیدی گل سفیدی، سیده عارفه چگونگی تعیین قانون حاکم بر مسئولیت غیرقراردادی در مقررۀ رم دو [دوره 47، شماره 1، 1396، صفحه 141-156]
 • سیف، زهرا پرتو حقوق بین الملل بر شبیه‌سازی انسان [دوره 39، شماره 3، 1388]
 • سیف، زهرا چالش‌های حقوق بشری شبیه‌سازی انسان [دوره 39، شماره 1، 1388]
 • سفیداری، سیاوش ماهیت و معاملات واحدهای کاهش انتشار گواهی‌شده [دوره 44، شماره 3، 1393، صفحه 421-439]
 • سفیداری، سیاوش حمل کالا بر عرشۀ کشتی و مسئولیتِ متصدی حمل [دوره 46، شماره 2، 1395، صفحه 207-224]
 • سفیداری، سیاوش تعهدنامۀ رفع توقیف کشتی و نقش باشگاه‌های حمایت و غرامت [دوره 47، شماره 1، 1396، صفحه 65-82]
 • سفیداری، سیاوش بررسی تعهدنامۀ جبران خسارت در حقوق حمل دریایی [دوره 49، شماره 2، 1398، صفحه 197-216]
 • سلطانی، محمد رابطه داوری و ضمانت‌نامه بانکی بین المللی در حقوق ایران و فرانسه [دوره 37، شماره 3، 1386]
 • سلطانی، محمد رجوع ضمانت‌خواه به ذی‌نفع و ضامن پس از پرداخت ضمانت‌نامۀ بانکی با تأکید بر حقوق فرانسه [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 247-263]
 • سلطان احمدی، جلال تجزیه پذیری قرارداد در حقوق ایران، انگلیس و کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980 وین) [دوره 40، شماره 101، 1389]
 • سلطان احمدی، جلال شرط انحصار متن کتبی قرارداد در حقوق انگلیس، ایران، اصول قراردادهای اروپا و اصول قراردادهای بازرگانی بین‌المللی [دوره 46، شماره 3، 1395، صفحه 417-435]
 • سلیمی، سارا نظام حقوقی حاکم بر تولید داروهای بیوژنریک [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 677-694]
 • سلیمی، صادق مجرمین یقه سفید و سیاست کیفری ایران [دوره 38، شماره 4، 1387]
 • سلیمی، محسن ماهیت حقوقی و استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی از منظر رویۀ قضایی [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 453-472]
 • سلیمی، محسن موضوع و ماهیت تعهد داور [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 743-759]
 • سلیمانیان، حمیدرضا مسئولیت مدنی متصدیان راه در تصادفات رانندگی [دوره 44، شماره 3، 1393، صفحه 363-381]
 • سلیمان زاده، سمیرا جایگاه اصل دسترسی به بازار در مقررات سازمان جهانی تجارت و قوانین ایران در حوزۀ بورس اوراق بهادار [دوره 45، شماره 1، 1394، صفحه 55-74]
 • سلیمان‌زاده، سمیرا مقایسۀ ابعاد حقوقی اعتبارات اسنادی و تعهد پرداخت بانکی [دوره 47، شماره 4، 1396، صفحه 647-666]
 • سوادکوهی فر، سام مطالعۀ تطبیقی در نظام وکالت دادگستری و ضرورت تجویز وکالت اشخاص حقوقی (شرکت خدمات حقوقی) [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 563-582]

ش

 • شاکری، ابوالحسن قرار ترک تعقیب موضوع تبصره 1 ماده 177ق.ا.د.ک 1378 و بحث های پیرامون آن [دوره 40، شماره 3، 1389، صفحه 171-187]
 • شاکری، ابوالحسن از اصل قانونمندی حقوق کیفری تا آئین نامه ای شدن آن؛ بررسی آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی 1388 [دوره 43، شماره 4، 1392، صفحه 147-164]
 • شاکری، زهرا دکترین استیفاء حق در نظام حقوق مالکیت فکری [دوره 38، شماره 2، 1387]
 • شاکری، زهرا چالش های حقوقی دکترین استیفاء حق در نظام حقوق مالکیت فکری [دوره 38، شماره 4، 1387]
 • شاکری، زهرا ابعاد حقوقی نمونه اشیاء مفید؛ با تاکید بر مطالعه تطبیقی [دوره 41، شماره 1، 1390، صفحه 185-201]
 • شاکری، زهرا کپی لفت، نقابی بر سیمای حقوق مالکیت ادبی و هنری [دوره 42، شماره 2، 1391، صفحه 93-110]
 • شاکری، زهرا استفادۀ منصفانه از آثار ادبی و هنری؛ حقی برای جامعه؟! [دوره 45، شماره 2، 1394، صفحه 207-223]
 • شاکری، زهرا معاهدۀ مراکش، تحولی در نظام حقوق مالکیت فکری؟!؛ سخنی در استثنای استفادۀ معلولان [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 265-284]
 • شاکری، زهرا سرقت علمی و ضمانت اجراهای مقابله با آن؛ با تأکیدی بر مسئلة تعامل سرقت علمی و نظام حقوق مالکیت فکری [دوره 49، شماره 4، 1398، صفحه 655-675]
 • شاکری، فرزانه دادگاه های مالکیت فکری در کشورهای جنوب شرقی آسیا [دوره 40، شماره 3، 1389، صفحه 131-150]
 • شاکری، فرزانه موافقت‌نامه‌های انتخاب دادگاه در دعاوی مالکیت فکری؛ بررسی کنوانسیون لاهه 2005 [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 543-562]
 • شایگان، فریده نقش محدودیت زمانی در تحول سیاست سانکسیون های غیر نظامی شورای امنیت [دوره 39، شماره 1، 1388]
 • شایگان، فریده تحریم های هدفمند شورای امنیت و حق اشخاص هدف بر دادرسی منصفانه [دوره 41، شماره 4، 1390، صفحه 179-198]
 • شاه حسینی، عطیه خصوصی‌سازی مسئولیت در جبران خسارات زیست‌محیطی؛ گذار از مسئولیت بین‌المللی دولت به مسئولیت متصدیان خصوصی فعالیت‌های خطرناک [دوره 47، شماره 2، 1396، صفحه 345-362]
 • شاهین، ابوالفضل بررسی تعهدنامۀ جبران خسارت در حقوق حمل دریایی [دوره 49، شماره 2، 1398، صفحه 197-216]
 • شاهنوش فروشانی، محمد عبد الصالح توابع مورد معامله و اثر فقدان آن [دوره 39، شماره 4، 1388]
 • شبیری زنجانی، سید حسن دیدگاهی جدید در مشروعیت نظام های حقوقی نوپدید [دوره 40، شماره 3، 1389، صفحه 189-208]
 • شبیری زنجانی، سید حسن محدودیت‌های نظام‌های سنتی حقوق مالکیت فکری در حمایت از طرح‌های مد و لباس [دوره 46، شماره 1، 1395، صفحه 63-81]
 • شجاعی، علی نقشِ دادرسان در تفسیرِ قانونِ جنایی [دوره 42، شماره 3، 1391، صفحه 41-56]
 • شیخی، محمد باقر نظری بر جایگاه حقوقی"شورای حقوق بشر" ملل متحد [دوره 40، شماره 1، 1389]
 • شیخی، مریم اقدامات تامینی و ضمانت اجرای مدنی حقوق مالکیت صنعتی؛ مطالعة تطبیقی [دوره 39، شماره 3، 1388]
 • شیخ سیاه، جواد در جستجوی مطلوبیت: تحلیلی از قضیه کاوز در تعامل حقوق و اقتصاد [دوره 40، شماره 101، 1389]
 • شریعتی نجف آبادی، الهام حقوق و اختیارات سهام‌داران در شرکت‌های سهامی (مطالعۀ تطبیقی درحقوق ایران و لبنان) [دوره 43، شماره 3، 1392، صفحه 89-108]
 • شریعتی نسب، صادق اهلیت شخص حقوقی در قراردادهای مجانی [دوره 49، شماره 4، 1398، صفحه 677-695]
 • شریعتی‏نسب، صادق مستی ارادی؛ تقصیری در حکم عمد [دوره 42، شماره 2، 1391، صفحه 39-58]
 • شریعتی‏نسب، صادق «وصف تجریدی» در حقوق ایران، با تأکید بر رویّة قضایی [دوره 43، شماره 1، 1392، صفحه 1-16]
 • شریفی طرازکوهی، حسین روندهای‌ «سیاسی‌» و «فرهنگی‌» در فرآیند جهانی‌ شدن‌ حقوق‌ بشر [دوره 39، شماره 4، 1388]
 • شریفی طرازکوهی، حسین زباله‌های فضایی و حقوق بین الملل فضا؛ کاستی‌ها و راهکارها [دوره 43، شماره 2، 1392، صفحه 101-118]
 • شیروی، عبدالحسین الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و تأثیر آن بر مقررات داخلی ناظر به یارانه‌های صادراتی [دوره 41، شماره 2، 1390، صفحه 95-114]
 • شیروی، عبدالحسین امنیت ملی در حقوق سرمایه‌گذاری خارجی [دوره 43، شماره 3، 1392، صفحه 33-51]
 • شعبانی کندسری، هادی مطالعۀ تطبیقی وثیقۀ دارایی در گردش [دوره 44، شماره 3، 1393، صفحه 383-399]
 • شعبانی کندسری، هادی وضعیت حقوقی «مُراعی» به‌منزلۀ وضعیتی در عرض صحت، بطلان و عدم نفوذ [دوره 47، شماره 4، 1396، صفحه 683-702]
 • شفیعی علویجه، قاسم نقش خطر در خسارت مشترک دریایی [دوره 42، شماره 4، 1391، صفحه 137-155]
 • شکاری، روشنعلی مشروعیت عزل دین و آثار آن [دوره 37، شماره 4، 1386]
 • شکاری، روشنعلی استصحاب و اصاله اللزوم [دوره 39، شماره 1، 1388]
 • شکاری، روشنعلی طلاق زوجه غائب مفقودالاثر و آثار آن [دوره 41، شماره 1، 1390، صفحه 241-258]
 • شکاری، روشنعلی اثبات حکم شرع با حکم عقل و بررسی مصادیق آن [دوره 42، شماره 2، 1391، صفحه 167-185]
 • شکاری، روشنعلی بررسی روایات وارده در محرومیت زوجه از برخی ماترک [دوره 43، شماره 1، 1392، صفحه 73-92]
 • شکوهیان، سید علیرضا تحلیل اقتصادی ضمانت اجراهای نقض تعهد (اجرای اجباری عین تعهد) [دوره 49، شماره 1، 1398، صفحه 17-33]
 • شکوهی زاده، رضا نگاهی اجمالی به نظریه های ذهنی و عینی در سببیت عقود [دوره 40، شماره 101، 1389]
 • شکوهی زاده، رضا ماهیت شرط حفظ مالکیت در حقوق ایران و فرانسه [دوره 46، شماره 4، 1395، صفحه 533-552]
 • شکوهی زاده، رضا ماهیت حقوقی رابطۀ دادرسی [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 77-96]
 • شکوهی زاده، رضا توارث دعاوی شخصی در حقوق ایران و فرانسه [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 491-509]
 • شمس ناتری، محمد ابراهیم پیشگیری وضعی از جرایم اقتصادی [دوره 41، شماره 4، 1390، صفحه 199-217]
 • شهابی، مهدی فرایند «اجتماعی شدن حقوق» و تأثیر آن بر نظام حقوقی [دوره 41، شماره 1، 1390، صفحه 259-277]
 • شهابی، مهدی عقل منبع تأملی بر دوگانگی عقل و عدالت طبیعی در مبنای اعتبار قاعدۀ حقوقی [دوره 45، شماره 1، 1394، صفحه 95-111]
 • شهابی، مهدی تحلیل تطبیقی عقد باطل و فاسد در قانون مدنی ایران و افغانستان [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 583-603]
 • شهابی، مهدی نقد نظریۀ سنتی یا لیبرال قرارداد با تأکید بر رویکرد انتقادی روبرتو آنگر [دوره 46، شماره 2، 1395، صفحه 245-263]
 • شهابی، مهدی «اخلاق حسنه» و «نظم عمومی» چون منبع اصول و قواعد حقوقی تأملی بر چگونگی گذار از کارکرد سلبی به کارکرد ایجابی نهادهای حقوقی [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 511-528]
 • شهابی، مهدی بحران در هدف حقوق مدرن تأملی در مفهوم «پیشرفت» و نسبت آن با حقوق مدرن [دوره 49، شماره 1، 1398، صفحه 51-68]
 • شهابی، مهدی تأملی بر رابطة حقوق و ایدئولوژی و تأثیر آن بر کثرت استدلال حقوقی [دوره 49، شماره 4، 1398، صفحه 561-580]
 • شهبازی نیا، مرتضی دلیل الکترونیک در نظام ادله اثبات دعوا [دوره 40، شماره 4، 1389، صفحه 193-205]
 • شهبازی نیا، مرتضی تعهد اعطاکننده امتیاز به ارائه اطلاعات صحیح و جامع پیش از انعقاد قرارداد فرانشیز [دوره 41، شماره 3، 1390، صفحه 201-217]
 • شهبازی نیا، مرتضی مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی و جایگاه آن در داوری تجاری بین¬المللی [دوره 43، شماره 1، 1392، صفحه 93-111]
 • شهبازی نیا، مرتضی شناخت قرارداد توزیع انحصاری و ماهیت حقوقی آن [دوره 45، شماره 2، 1394، صفحه 225-241]
 • شهبازی نیا، مرتضی تحلیل مفهومی داوری بر مبنای انصاف و نهادهای مرتبط [دوره 47، شماره 2، 1396، صفحه 269-287]
 • شهبازی نیا، مرتضی مطالعۀ تطبیقی ماهیت قبض در عقد رهن [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 529-548]
 • شهبازی‌نیا، مرتضی خسارات تنبیهی در مسئولیت ناشی از نقض قرارداد جستاری در غایت مسئولیت قراردادی [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 173-191]
 • شهبازی‌نیا، مرتضی ارزیابی دسترسی به دادگستری در نظام دادرسی مدنی ایران [دوره 49، شماره 3، 1398، صفحه 463-482]
 • شهیدی، نگار «اخلاق حسنه» و «نظم عمومی» چون منبع اصول و قواعد حقوقی تأملی بر چگونگی گذار از کارکرد سلبی به کارکرد ایجابی نهادهای حقوقی [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 511-528]
 • شهنیایی، احمد حمایت های حقوقی از دانش فنی و آثارآن [دوره 41، شماره 4، 1390، صفحه 219-237]
 • شوشی نسب، نفیسه مطالعۀ تطبیقی شبه اسناد تجاری [دوره 45، شماره 3، 1394، صفحه 453-469]

ص

 • صابر، محمود آیین تعقیب جنایات در دادسرای دیوان کیفری بین المللی [دوره 39، شماره 2، 1388]
 • صابر، محمود آثار حقوقی و اقتصادی نظام ثبت املاک [دوره 41، شماره 2، 1390، صفحه 115-129]
 • صابر، محمود مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی در فرض «عدم دسترسی به کارفرما برای وصول حق بیمه» و راهکارهای تأمین مالی [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 97-114]
 • صاحب، طیبه تأثیر کارایی بر ساختار حقوق مالکیت فکری [دوره 42، شماره 3، 1391، صفحه 215-229]
 • صادقی، حسین مسؤولیت مدنی واسطه ها و تامین کنندگان خدمات رتباطات الکترونیک [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • صادقی، حسین مسئولیت مدنی متصدیان راه در تصادفات رانندگی [دوره 44، شماره 3، 1393، صفحه 363-381]
 • صادقی، محسن حمایت از اختراعات دارویی و چالش های حقوق بشری آن [دوره 39، شماره 3، 1388]
 • صادقی، محسن مبحثی از مباحث حقوق و اقتصاد: چالش های حقوقی و اقتصادی ثبت «کاربرد جدید دارویی» برای کشورهای در حال توسعه [دوره 40، شماره 1، 1389]
 • صادقی، محسن بررسی قراردادهای بین المللی طراحی، تهیه تجهیزات و ساخت با نگاهی به جایگاه آن در نظام حقوقی ایران [دوره 38، شماره 2، 1387]
 • صادقی، محسن تحلیل اقتصادی اعطای حق استرداد یا تعویض کالای سالم به مصرف کننده در ایران [دوره 40، شماره 3، 1389، صفحه 209-228]
 • صادقی، محسن مغایرتهای مقررات حمل و نقل ریلی ایران با اصول سازمان تجارت جهانی (WTO) و ارائه راهکار [دوره 41، شماره 3، 1390، صفحه 219-237]
 • صادقی، محسن مبحثی از مباحث تحلیل اقتصادی حقوق مصرف کننده: فلسفه اقتصادی حق تعویض یا استرداد کالای معیوب و جایگاه آن در حقوق ایران [دوره 42، شماره 1، 1391، صفحه 181-199]
 • صادقی، محسن بررسی مقررات بخش کشاورزی ایران در پرتو موافقت نامه کشاورزی سازمان جهانی تجارت [دوره 43، شماره 2، 1392، صفحه 1-18]
 • صادقی، محسن اصول تناسب هزینه- فایده و تحقق کارایی؛ اصول اقتصادی حاکم بر سیاست‌گذاری تقنینی و جایگاه آن در قانون‌گذاری حقوق مالکیت ادبی– هنری ایران [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 605-622]
 • صادقی، محسن مقایسۀ ابعاد حقوقی اعتبارات اسنادی و تعهد پرداخت بانکی [دوره 47، شماره 4، 1396، صفحه 647-666]
 • صادقی، محمد بررسی قاعده «حفظ نظام» و ابعاد آن در نظام حقوقی- سیاسی جمهوری اسلامی‌ایران [دوره 42، شماره 4، 1391، صفحه 21-40]
 • صادقی، محمد مرجع صلاحیّت‌دار حل اختلاف در بازار سرمایۀ ایران [دوره 45، شماره 2، 1394، صفحه 243-263]
 • صادقی، محمود اقدامات تامینی و ضمانت اجرای مدنی حقوق مالکیت صنعتی؛ مطالعة تطبیقی [دوره 39، شماره 3، 1388]
 • صادقی، محمود آسیب‌شناسی شرط گام ابتکاری در نظام اختراعات [دوره 43، شماره 1، 1392، صفحه 113-131]
 • صادقی، محمود تحلیل شناسایی و اجرای آرای خارجی مالکیت فکری در پرتو ماهیت ویژۀ این اموال [دوره 49، شماره 3، 1398، صفحه 389-407]
 • صادقی، میلاد نقدی بر قانون هواپیمایی کشوری و ضرورت تصویب قانونی جدید در امور هواپیمایی [دوره 49، شماره 2، 1398، صفحه 329-348]
 • صادقیان، نادعلی ریشه های فکری اصل تفکیک قوا، اهمیت و دسته بندی نظام های سیاسی بر پایه ی تفکیک قوا [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • صادقی مقدم، محمدحسن انتقادهای وارده بر قراردادهای بیع متقابل صنعت نفت و گاز ایران و پاسخ¬های آن [دوره 42، شماره 4، 1391، صفحه 1-19]
 • صادقی مقدم، محمدحسن تأمین حق سلامتی همسایگان در پرتو بهداشت حقوقی [دوره 47، شماره 3، 1396، صفحه 417-433]
 • صادقی مقدم، محمد حسن نگاهی اجمالی به نظریه های ذهنی و عینی در سببیت عقود [دوره 40، شماره 101، 1389]
 • صادقی مقدم، محمد حسن نظارت پذیری هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری [دوره 40، شماره 4، 1389، صفحه 207-226]
 • صادقی مقدم، محمد حسن نقد و بررسی نظام افشای اطلاعات در بورس ایران [دوره 41، شماره 2، 1390، صفحه 131-149]
 • صادقی مقدم، محمد حسن تحول مسؤولیت مدنی در حقوق ایران و فرانسه با تأکید بر شناسائی خسارات غیر ترمیمی [دوره 41، شماره 4، 1390، صفحه 239-256]
 • صادقی مقدم، محمد حسن سهم الارث زوجه منحصر در فقه و قانون مدنی [دوره 42، شماره 2، 1391، صفحه 187-197]
 • صادقی مقدم، محمد حسن بررسی تطبیقی نسب کودکان حاصل از جنین آزمایشگاهی در حقوق ایران و امریکا [دوره 44، شماره 2، 1393، صفحه 207-223]
 • صادقی مقدم، محمد حسن بررسی کاربردی قراردادهای شرینک‌رپ و کلیک‌رپ [دوره 44، شماره 4، 1393، صفحه 581-593]
 • صادقی مقدم، محمد حسن مرجع صلاحیّت‌دار حل اختلاف در بازار سرمایۀ ایران [دوره 45، شماره 2، 1394، صفحه 243-263]
 • صادقی مقدم، محمد حسن مقایسه نظام مسئولیت انتظامی و نظام مسئولیت مدنی از منظر اهداف عالی نظام مسئولیت [دوره 46، شماره 1، 1395، صفحه 83-96]
 • صادقی مقدم، محمد حسن تحلیل حقوقی مرجع صالح وضع مقررات بورس انرژی ایران [دوره 46، شماره 4، 1395، صفحه 591-609]
 • صادقی‌مقدم، محمدحسن مبانی رجوع بیمه‌گر به مسئول حادثه [دوره 43، شماره 4، 1392، صفحه 129-146]
 • صادقی نشاط، امیر حق فسخ قرارداد با وجود امکان الزام به اجرا در حقوق ایران [دوره 39، شماره 4، 1388]
 • صادقی نشاط، امیر حاکمان و مقررات حاکم بر اینترنت [دوره 41، شماره 1، 1390، صفحه 279-293]
 • صادقی نشاط، امیر نقش خطر در خسارت مشترک دریایی [دوره 42، شماره 4، 1391، صفحه 137-155]
 • صادقی نشاط، امیر حقوق؛ واقعیت یا اعتبار (ماهیت حقوق) [دوره 47، شماره 1، 1396، صفحه 37-48]
 • صادقی نشاط، امیر بانکداری بدون ربا و آزادسازی خدمات بانکی در سازمان جهانی تجارت [دوره 47، شماره 4، 1396، صفحه 667-682]
 • صادقی نشاط، امیر دوران مسئولیت متصدی حمل‌ونقل دریایی و تداخل آن با مسئولیت گمرک [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 285-299]
 • صادقی نشاط، امیر نقدی بر قانون هواپیمایی کشوری و ضرورت تصویب قانونی جدید در امور هواپیمایی [دوره 49، شماره 2، 1398، صفحه 329-348]
 • صالحی، علی اصغر مرجع صلاحیّت‌دار حل اختلاف در بازار سرمایۀ ایران [دوره 45، شماره 2، 1394، صفحه 243-263]
 • صالحی ذهابی، جمال تازگی، وصف ممتاز هر اختراع [دوره 40، شماره 4، 1389، صفحه 227-245]
 • صحرانورد، اسدالله بررسی ماهیت حقوقی بیع متقابل نفتی ایران و سازگاری آن با پیمان منشور انرژی [دوره 43، شماره 3، 1392، صفحه 1-18]
 • صدرزاده، سولماز بررسی دلایل ایالات متحده آمریکا در عدم الحاق به دیوان ‌بین‌الملل کیفری [دوره 39، شماره 3، 1388]
 • صدرزاده، سولماز رویکرد ایالات متحده آمریکا در قبال دیوان بین‌المللی کیفری در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی [دوره 41، شماره 1، 1390، صفحه 17-37]
 • صدیقی، ریحانه شرط انکار منافع در معاهدات سرمایه‌گذاری [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 115-131]
 • صفایی، سیّدحسین نگاهی نو به مبانی مسئولیت مدنی دارندگان خودرو [دوره 44، شماره 1، 1393، صفحه 31-50]
 • صفایی، سید حسین تجزیه پذیری قرارداد در حقوق ایران، انگلیس و کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980 وین) [دوره 40، شماره 101، 1389]
 • صفایی، سید حسین بررسی تطبیقی شیوه‌های جبران خسارت در مسئولیت مدنی غیر قراردادی [دوره 45، شماره 2، 1394، صفحه 265-283]
 • صفیان، سعید اختلاف آراء در فروش مال الرّهانه [دوره 37، شماره 3، 1386]
 • صفری، مجید « لزوم یا عدم لزوم تعیین خلوص مواد مخدر در رسیدگی های کیفری » [دوره 42، شماره 3، 1391، صفحه 197-214]
 • صفری، محسن مطالعه تطبیقی شبهه قاعده درء در فقه امامیه، حقوق ایران و انگلستان [دوره 39، شماره 2، 1388]
 • صفری، محسن توابع مورد معامله و اثر فقدان آن [دوره 39، شماره 4، 1388]
 • صفری، محسن بررسی ماهیت قرارداد فرانچایز در حقوق ایران [دوره 40، شماره 101، 1389]
 • صفری، محسن شریعت اسلامی و استدلال عقلی از منظر امامیه [دوره 38، شماره 2، 1387]
 • صفری، محسن مسئولیت قهری و قراردادی: تفاوتها و کارکردها [دوره 40، شماره 4، 1389، صفحه 247-266]
 • صلاحی، سهراب بازخوانی دلایل اشغال عراق از منظر حق توسل به زور و بررسی آثار آن در پرتو حقوق بین¬الملل کیفری [دوره 42، شماره 4، 1391، صفحه 157-176]
 • صمدی، افروز تصفیۀ ویژه [دوره 47، شماره 4، 1396، صفحه 703-721]
 • صمدی، افروز دوران مسئولیت متصدی حمل‌ونقل دریایی و تداخل آن با مسئولیت گمرک [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 285-299]
 • صمدی، علی حسین مفهوم و آثار اقتصادی حقوق مالکیت: رویکرد نهادگرایی [دوره 40، شماره 101، 1389]
 • صمدی، علی حسین جایگاه حقوق مالکیت در اندیشه‌ها و مکاتب اقتصادی (با تاکید بر دیدگاه نهادگرایان جدید) [دوره 40، شماره 3، 1389، صفحه 229-246]

ض

 • ضیابخش، ندا بررسی نقش روان‌شناسی محیط در طراحی محیط‌های قضایی و دادگاهی [دوره 43، شماره 3، 1392، صفحه 109-123]

ط

 • طباطبائی حصاری، نسرین بررسی تطبیقی نظام های ثبت املاک (با تأکید بر نظام ثبت املاک در ایران) [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • طباطبائی حصاری، نسرین آثار حقوقی و اقتصادی نظام ثبت املاک [دوره 41، شماره 2، 1390، صفحه 115-129]
 • طباطبائی حصاری، نسرین نقش «ثبت» در فرایند انتقال حقوق مالکیت صنعتی: تحلیل سیستم‌های ثبت انتقال حقوق مالکیت صنعتی در دنیا [دوره 47، شماره 2، 1396، صفحه 289-308]
 • طباطبائی حصاری، نسرین مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی در فرض «عدم دسترسی به کارفرما برای وصول حق بیمه» و راهکارهای تأمین مالی [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 97-114]
 • طباطبائی حصاری، نسرین حق دسترسی به اطلاعات در «سیستم ثبت مالکیت صنعتی» ایران [دوره 49، شماره 3، 1398، صفحه 483-502]
 • طباطبائی نژاد، سید محمد قانون حاکم بر مسئولیت مدنی ناشی از خسارت‌های زیست‌محیطی [دوره 44، شماره 3، 1393، صفحه 461-475]
 • طباطبائی نژاد، سید محمد کاستی های نظام ورشکستگی بانک ها در ایران [دوره 45، شماره 1، 1394، صفحه 113-126]
 • طباطبائی نژاد، سید محمد مقایسه نظام مسئولیت انتظامی و نظام مسئولیت مدنی از منظر اهداف عالی نظام مسئولیت [دوره 46، شماره 1، 1395، صفحه 83-96]
 • طباطبائی نژاد، سید محمد فدرالیسم و نظام حل تعارض قوانین؛ مطالعۀ تطبیقی نظام حل تعارض قوانین ایالات متحدۀ امریکا و اتحادیۀ اروپایی [دوره 46، شماره 3، 1395، صفحه 437-454]
 • طباطبائی نژاد، سید محمد عدم تقارن اطلاعات درحقوق بانکی (مطالعۀ موردی: قراردادهای تسهیلات سندیکایی) [دوره 47، شماره 1، 1396، صفحه 49-64]
 • طباطبائی نژاد، سید محمد گزینش میان ملاک‌های تقنینی تنظیم رفتار [دوره 47، شماره 3، 1396، صفحه 471-489]
 • طباطبائی نژاد، سید محمد اطلاعیۀ آمادگی و دعاوی دموراژ ناشی از آن: بررسی دکترین‌ها و رویۀ قضایی [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 549-565]
 • طباطبائی نژاد، سید محمد تعامل حقوق عمومی و خصوصی در مورد مسئولیت مدنی [دوره 49، شماره 4، 1398، صفحه 697-716]
 • طجرلو، رضا بررسی مبانی نظری حقوق ورشکستگی در سیستم حقوقی آمریکا و انگلستان [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • طجرلو، رضا برداشت تئوریک بر دخالت دولت در محدود کردن آزادی قراردادها (با رجوع به سیستم حقوقی انگلیس) [دوره 38، شماره 3، 1387]
 • طجرلو، رضا حذف زیان تبعی در موافقت‌نامه‌های عملیات مشترک (م.ع.م) نفتی با تأکید بر نظام حقوقی انگلستان [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 383-400]
 • طلایی، فرهاد تعهدات دولت‌ها در قبال حق بر غذا با توجه به ماده یازدهم میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی [دوره 43، شماره 2، 1392، صفحه 119-134]

ظ

 • ظهوری، سمیه بررسی امکان انتفاع واقف از عین موقوفه در فقه امامیه و قانون مدنی [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 21-38]
 • ظهوری، سمیه ماهیت حقوقی فدیه در طلاق خلع و مبارات [دوره 49، شماره 1، 1398، صفحه 107-122]

ع

 • عابدی، سعید آمبادزمن: پاسدار حقوق شهروندان، مبتکر اصلاحات اداری [دوره 40، شماره 3، 1389، صفحه 151-170]
 • عابدی فیروزجائی، ابراهیم گفتاری در فلسفۀ حقوق شرکت‌های تجاری؛ شرکت‌های تجاری، مخلوق نظمی خودجوش یا نظمی تصنعی؟ [دوره 49، شماره 1، 1398، صفحه 69-86]
 • عابدینی، حسین رویکرد نظام حقوقی ایران به شاخصه‌های کلیدیِ نظام ادارۀ شرکت‌های سهامی [دوره 49، شماره 3، 1398، صفحه 409-424]
 • عادل، مرتضی قواعد انصاف در نظام کامن لا [دوره 40، شماره 1، 1389]
 • عادل، مرتضی اصول ترجمۀ متون حقوقی [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 301-320]
 • عباسی، اصغر جرم انگاری پول شویی و گستره آن در اسناد بین المللی و نظام حقوقی ایران [دوره 37، شماره 4، 1386]
 • عباسی، بیژن شیوه های بازنگری در قوانین اساسی [دوره 37، شماره 4، 1386]
 • عباسی، بیژن نقد و بررسی نظام های انتخاباتی اکثریتی و تناسبی [دوره 39، شماره 3، 1388]
 • عباسی، بیژن بررسی روش های اعمال مردمسالاری مستقیم و نیمه مستقیم [دوره 38، شماره 2، 1387]
 • عباسی، بیژن بررسی وظایف و اختیارات شوراهای شهر و روستا در فرانسه [دوره 38، شماره 4، 1387]
 • عباسی، بیژن کنکاشی در منابع حقوق اساسی [دوره 40، شماره 3، 1389، صفحه 247-260]
 • عباسی، بیژن تتحلیل قواعد و شرایط شکل‌گیری اعمال اداری یک‌جانبه [دوره 43، شماره 3، 1392، صفحه 125-145]
 • عباسی، سیمین سیاست های حقوق رقابت و حقوق مالکیت فکری [دوره 42، شماره 2، 1391، صفحه 59-74]
 • عباسی، عاطفه بار اثبات اختلال های روانی متهم در فرایند دادرسی کیفری [دوره 43، شماره 1، 1392، صفحه 235-250]
 • عباسیان، رضا ماهیت حقوقی اجاره به شرط تملیک [دوره 39، شماره 3، 1388]
 • عباس زاده، محمد هادی حسن‌نیت در حقوق ایران [دوره 43، شماره 3، 1392، صفحه 167-186]
 • عبّاسی سرمدی، مهدی ماهیّت حقوقی بازخرید کالاهای انبارشده در شرکت‌های فروش مستقیم [دوره 44، شماره 1، 1393، صفحه 15-29]
 • عبداللهی، محسن تغییرات آب و هوایی: تاملی بر راهبردها و تدابیر حقوقی سازمان ملل متحد [دوره 40، شماره 1، 1389]
 • عبدالهی، محبوبه دلیل الکترونیک در نظام ادله اثبات دعوا [دوره 40، شماره 4، 1389، صفحه 193-205]
 • عبدی پور، ابراهیم بحثی در عدم مطابقت حقوقی کالا و ضمانت اجراهای آن [دوره 42، شماره 2، 1391، صفحه 199-215]
 • عراقی، سید عزت‌الله بررسی نهاد انتقال حقوق دینی در ایران، انگلیس و اسناد بین‌المللی [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 683-701]
 • عرب، اسماعیل آثار قرارهای تأمینی نسبت به اصحاب دعوا و شخص ثالث [دوره 41، شماره 3، 1390، صفحه 239-257]
 • عرب، مرتضی بررسی اجمالی ماده 97 قانون تامین اجتماعی (استفاده از مزایای قانون تامین اجتماعی برخلاف حق) [دوره 42، شماره 3، 1391، صفحه 271-290]
 • عربیان، اصغر ملاک اعتبار شهادت شهود، تعبد یا وثوق عقلایی؟ [دوره 46، شماره 2، 1395، صفحه 265-284]
 • عزیزی، ستار حمایت از حق موجودیت اقلیت‌ها در پرتو مجازات مرتکبان ژنوسید در رویه‌ی قضایی بین‌المللی [دوره 37، شماره 4، 1386]
 • عزیزی، ستار تعامل مصونیت دولت‌ها و قواعد آمره در پرتو رأی مصونیت صلاحیتی 2012 [دوره 43، شماره 3، 1392، صفحه 147-166]
 • عزیزاللهی، محمد مهدی سهم الارث زوجه منحصر در فقه و قانون مدنی [دوره 42، شماره 2، 1391، صفحه 187-197]
 • عیسایی تفرشی، محمد مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی و جایگاه آن در داوری تجاری بین¬المللی [دوره 43، شماره 1، 1392، صفحه 93-111]
 • عیسائی تفرشی، محمد حقوق و اختیارات سهام‌داران در شرکت‌های سهامی (مطالعۀ تطبیقی درحقوق ایران و لبنان) [دوره 43، شماره 3، 1392، صفحه 89-108]
 • عسگری، غلامحسین رجوع از وصیت تملیکی در حقوق مدنی ایران با مطالعۀ تطبیقی در حقوق مصر و انگلیس [دوره 49، شماره 3، 1398، صفحه 425-444]
 • عطائی، مریم بررسی فقهی شرط خیار ضمن نکاح [دوره 49، شماره 2، 1398، صفحه 301-310]
 • عظیم زاده، شادی جایگاه پرونده شخصیت در فرآیند پیشگیری از پایدار شدنِ بزهکاری جوانان [دوره 43، شماره 1، 1392، صفحه 195-213]
 • علیخانی، محمد ارزیابی شیوه‌های تعیین خسارت در چارچوب قواعدحقوقی؛ نگاهی بر دعاوی بین‌المللی نفت و گاز [دوره 44، شماره 4، 1393، صفحه 545-563]
 • علیدوستی شهرکی، ناصر انصاف در حل اختلافات سرمایه گذاری خارجی [دوره 40، شماره 3، 1389، صفحه 261-276]
 • علیدوستی شهرکی، ناصر احترام مالکیت و سرمایه گذاری خارجی [دوره 41، شماره 1، 1390، صفحه 295-312]
 • علیزاده، عبدالرضا حق امنیت فردی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 41، شماره 4، 1390، صفحه 257-272]
 • علیزاده، مسعود اصول کلی حقوقی و حاکمیت دولت ها: مشارکت منبع فراموش شده در ساخت حقوق بین الملل [دوره 43، شماره 1، 1392، صفحه 155-171]
 • علیشاهی قلعه جوقی، ابوالفضل پذیرش سخن مُدّعیِ بدون بیّنه با رویکردی به قاعده «کلّما لا یعلم الّا من قِبَل المدّعی، یقبل قوله فیه بلا بیّنه» [دوره 43، شماره 2، 1392، صفحه 19-38]
 • علمی، حسین مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی و جایگاه آن در داوری تجاری بین¬المللی [دوره 43، شماره 1، 1392، صفحه 93-111]
 • علوی، پرویز ریشه های فکری اصل تفکیک قوا، اهمیت و دسته بندی نظام های سیاسی بر پایه ی تفکیک قوا [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • علوی قزوینی، سید علی تأثیر فساد مالی بر وضعیت قراردادهای دولتی [دوره 45، شماره 2، 1394، صفحه 285-299]
 • عمید رنجانی، عباسعلی تأثیر اندیشه های حکومتی امام خمینی (ره) بر تکوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (با تمرکز بر نوع حکومت، حاکمیت و نهادهای سیاسی) [دوره 40، شماره 1، 1389]
 • عمید زنجانی، آیت الله عباسعلی بررسی آراء فقهای امامیه در زوجه ی موضوع محرومیتِ از برخی ماترک [دوره 41، شماره 4، 1390، صفحه 273-291]
 • عمید زنجانی، آیت الله عباسعلی مبانی دینی اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 42، شماره 2، 1391، صفحه 217-232]
 • عمید زنجانی، عباسعلی ماهیت حقوقی وصیت [دوره 39، شماره 2، 1388]

غ

 • غریبه، علی حوزه تأثیر اشتباه در قرارداد [دوره 40، شماره 101، 1389]
 • غفاری فارسانی، بهنام اثر نقض قابل پیش‌بینی بر روابط قراردادی [دوره 39، شماره 2، 1388]
 • غفاری فارسانی، بهنام منتفی شدن جهت معامله و اثر آن بر روابط قراردادی مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا [دوره 40، شماره 101، 1389]
 • غفاری فارسانی، بهنام مغایرتهای مقررات حمل و نقل ریلی ایران با اصول سازمان تجارت جهانی (WTO) و ارائه راهکار [دوره 41، شماره 3، 1390، صفحه 219-237]
 • غمامی، مجید نقش متقابل دادرس و اصحاب دعوا در اثبات و ارزیابی امور موضوعی در دادرسی مدنی [دوره 39، شماره 2، 1388]
 • غمامی، مجید تفکیک امر حکمی از امر موضوعی در دادرسی مدنی تبیین نظریه عمومی [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • غمامی، مجید فواید عملی و نظری تفکیک امر حکمی از امر موضوعی در دادرسی مدنی [دوره 40، شماره 4، 1389، صفحه 267-286]
 • غمامی، مجید آثار قرارهای تأمینی نسبت به اصحاب دعوا و شخص ثالث [دوره 41، شماره 3، 1390، صفحه 239-257]
 • غمامی، مجید اصل ابتکار عمل خصوصی اصحاب دعوا در دادرسی مدنی و استثناها و قیدهای آن [دوره 42، شماره 1، 1391، صفحه 201-216]
 • غمامی، مجید پیرامون برخی نوآوری ها و نقاط ضعف اصول آیین دادرسی مدنی فراملی [دوره 43، شماره 2، 1392، صفحه 39-58]
 • غمامی، مجید ماهیت و معاملات واحدهای کاهش انتشار گواهی‌شده [دوره 44، شماره 3، 1393، صفحه 421-439]
 • غمامی، مجید رابطۀ میان استقلال قضاوت و استقلال وکالت [دوره 45، شماره 2، 1394، صفحه 301-318]
 • غمامی، مجید دشوارشدن اجرای قرارداد و اثر آن [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 623-642]
 • غمامی، مجید تعهدنامۀ رفع توقیف کشتی و نقش باشگاه‌های حمایت و غرامت [دوره 47، شماره 1، 1396، صفحه 65-82]
 • غمامی، مجید شرط انکار منافع در معاهدات سرمایه‌گذاری [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 115-131]
 • غنی زاده، مریم وضعیت زوجه نسبت به اموال حاصله در دوران زندگی مشترک [دوره 42، شماره 3، 1391، صفحه 303-317]
 • غنی زاده بافقی، مریم تعیین مصالح نوعیۀ کودک از منظر فقه امامیه و مبانی آن [دوره 47، شماره 1، 1396، صفحه 157-172]

ف

 • فارسانی، بهنام غفاری نگاهی به کنوانسیون بدترین اشکال کار کودک [دوره 38، شماره 2، 1387]
 • فتحی، محمدجواد مفهوم و مبانی اصل آزادی تحصیل و ارزیابی دلیل در دادرسی کیفری [دوره 43، شماره 1، 1392، صفحه 215-234]
 • فتحی، محمد جواد ارزیابی قواعد ناظر به کیفیات مخففه در حقوق ایران [دوره 39، شماره 2، 1388]
 • فتحی، مرتضی از اصل قانونمندی حقوق کیفری تا آئین نامه ای شدن آن؛ بررسی آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی 1388 [دوره 43، شماره 4، 1392، صفحه 147-164]
 • فراستمند، امینه تعیین گسترۀ اصل منع تملک فضای ماورای جو در جریان فرایند خصوصی‌سازی فضا [دوره 43، شماره 4، 1392، صفحه 95-112]
 • فرجام، بهزاد تأثیر ورشکستگی شرکت‌های مادر و تابعه بر یکدیگر با تدقیق در روابط و مسئولیت متقابل آنها [دوره 47، شماره 2، 1396، صفحه 231-249]
 • فرح بخش، مجتبی تأملی در رکن مادی کلاهبرداری و تحصیل مال به طریق نامشروع [دوره 39، شماره 2، 1388]
 • فرخانی، هدایت عدم تقارن اطلاعات درحقوق بانکی (مطالعۀ موردی: قراردادهای تسهیلات سندیکایی) [دوره 47، شماره 1، 1396، صفحه 49-64]
 • فرد، مجید شایگان دیوان بین المللی کیفری و صلاحیّت رسیدگی به جنایت تجاوز [دوره 38، شماره 4، 1387]
 • فرد کاردل، محمود امنیت، جمهوری اسلامی و نهادهای سیاستگذار [دوره 42، شماره 3، 1391، صفحه 21-40]
 • فرزانگان، محمد التزام اصیل به نکاح فضولی در فقه امامیه و قانون مدنی [دوره 46، شماره 1، 1395، صفحه 153-169]
 • فرزانگان، محمد ماهیت حقوقی فدیه در طلاق خلع و مبارات [دوره 49، شماره 1، 1398، صفحه 107-122]
 • فروغی، فضل الله مطالعه تطبیقی اصل صلاحیت جهانی در حقوق کیفری آلمان و آمریکا [دوره 38، شماره 2، 1387]
 • فصیحی زاده، علیرضا انتقال عین مستأجره و آثار آن در حقوق ایران و فرانسه [دوره 40، شماره 1، 1389]
 • فصیحی زاده، علیرضا تفویت منفعت و مبانی ضمان آوری آن [دوره 41، شماره 3، 1390، صفحه 259-277]
 • فضائلی، مصطفی شناسایی و اجرای آرای خارجی مرتبط با حقوق مالکیت فکری [دوره 47، شماره 1، 1396، صفحه 83-101]
 • فلاح زاده، علی محمد "مبانی حقوق عمومی حقوق رقابت" با نگاهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 39، شماره 3، 1388]
 • فهیمی، عزیز الله فقه شیعه و تحول در مبانی مسئولیت مدنی زیست محیطی [دوره 41، شماره 1، 1390، صفحه 313-326]
 • فهیمی، عزیزاله مسئولیت مدنی دولت درنتیجۀ تصرف املاک واقع در طرح‌های عمومی (با تأکید بر آرای محاکم) [دوره 46، شماره 1، 1395، صفحه 97-115]
 • فولادی سوادکوهی، ابراهیم بررسی آراء فقهای امامیه در زوجه ی موضوع محرومیتِ از برخی ماترک [دوره 41، شماره 4، 1390، صفحه 273-291]
 • فولادی سوادکوهی، ابراهیم بررسی روایات وارده در محرومیت زوجه از برخی ماترک [دوره 43، شماره 1، 1392، صفحه 73-92]

ق

 • قاجار، محمد علی بهمنی رویه کمیته حقوق بشر در حمایت از حق آزادی و امنیت شخصی [دوره 38، شماره 3، 1387]
 • قیاسیان، فهیمه جبران خسارات زیست محیطی در حقوق بین الملل [دوره 41، شماره 1، 1390، صفحه 327-346]
 • قاسمی، حبیبه مطالعه تطبیقی شرایط و قلمرو نقل از اثر دیگری (با تأکید بر حقوق ایران و فرانسه) [دوره 46، شماره 4، 1395، صفحه 553-572]
 • قاسمی، حمید نگرشی انتقادی به چالش های حقوق عمومی مسئولیت مدنی حاکمیت تقنینی(قوۀ مقننه) [دوره 49، شماره 1، 1398، صفحه 1-16]
 • قاسم پور، عرفان تئوری تأسیس دادگاه بین‌المللی برای مبارزه با جرم دزدی دریایی [دوره 43، شماره 4، 1392، صفحه 113-128]
 • قاسم زاده، سیدمرتضی مطالعۀ تطبیقی وثیقۀ دارایی در گردش [دوره 44، شماره 3، 1393، صفحه 383-399]
 • قاسم زاده، سید مرتضی ماهیت حقوقی قبول و رد ترکه [دوره 39، شماره 3، 1388]
 • قاسمی مقدم، حسن روش‌های سنجش آماری خطر جرم [دوره 43، شماره 4، 1392، صفحه 1-18]
 • قبولی درافشان، سید محمد مهدی مفهوم و مبانی قابلیت استناد قرارداد [دوره 40، شماره 1، 1389]
 • قبولی درافشان، سید محمد مهدی بررسی فقهی- حقوقی تعهدات ویژه ناشی از قرارداد انتشار [دوره 42، شماره 2، 1391، صفحه 251-270]
 • قبولی درافشان، سید محمد مهدی ضمانت‌اجراهای مدنی حمایت‌کننده از حقوق ادبی و هنری [دوره 42، شماره 4، 1391، صفحه 177-196]
 • قبولی درافشان، سید محمد مهدی مسؤولیت ناشی از صدور سند تجاری به نمایندگی؛ با رویکردی به شرکت‌های تجاری [دوره 45، شماره 1، 1394، صفحه 127-146]
 • قبولی درافشان، سید محمد مهدی بررسی حمایت حقوقی از ایده (مطالعۀ تطبیقی در نظام‌های حقوقی ایرن و فرانسه) [دوره 46، شماره 1، 1395، صفحه 117-137]
 • قبولی درافشان، سید محمد مهدی مطالعه تطبیقی شرایط و قلمرو نقل از اثر دیگری (با تأکید بر حقوق ایران و فرانسه) [دوره 46، شماره 4، 1395، صفحه 553-572]
 • قبولی درافشان، سید محمد هادی حق شهرت مطالعه در حقوق آمریکا، کوشش برای شناسایی در فقه امامیه و ساماندهی آن در حقوق ایران [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 133-151]
 • قبولی درافشان، سید محمد هادی پیوندهای اینترنتی از منظر حقوق و فقه امامیه [دوره 49، شماره 4، 1398، صفحه 717-732]
 • قرجه‌لو، علیرضا ادله وقایع مشابه و ادله پیش زمینه در حقوق کیفری ایران و انگلیس [دوره 39، شماره 3، 1388]
 • قلی زاده، احد تحلیلی بر حقوق بخش تعاونی: بخش تعاونی؛ خیال، نه واقعیت [دوره 44، شماره 3، 1393، صفحه 441-460]
 • قلی زاده، احد تحلیل حقوقی روش خاص قانون تجارت در رعایت اولویت‌ها و تقسیم مسئولیت میان ورشکستگان متضامناً مسئول [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 643-658]
 • قلی زاده، احد تحلیل حقوقی تأمین دعوای واهی در امور حِسبی [دوره 46، شماره 2، 1395، صفحه 285-304]
 • قلی‌زاده، احد تحلیلی بر اعتبار امضاء در حقوق تجارت الکترونیکی [دوره 42، شماره 3، 1391، صفحه 231-250]
 • قلی زاده منقوطای، احد تحلیل حقوقی تعلیق در انشاء و کاربردهای آن در حقوق تجارت [دوره 47، شماره 1، 1396، صفحه 103-121]
 • قلی زاده منقوطای، احد تحلیل چگونگی کارکرد حقوقی جایگزینی حق کسب، پیشه یا تجارت با حق سرقفلی: اجتناب‌ناپذیری پذیرش احترام حق رونق تجارتی [دوره 47، شماره 3، 1396، صفحه 491-510]
 • قلی زاده منقوطای، احد تحلیل حقوقی علل و احکام توسل به دادگاه برای انتخاب بازرس موقت در شرکت‌های سهامی [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 153-172]
 • قلی‌زاده منقوطای، احد تحلیل حقوقی اوراق مشارکت: اوراق مشارکت؛ اوراقی غیربازاری [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 703-722]
 • قورچی بیگی، مجید نقش طراحی محیطی در پیشگیری از جرم [دوره 39، شماره 2، 1388]

ک

 • کاتوزیان، ناصر عدالت و حقوق بشر [دوره 37، شماره 3، 1386]
 • کاتوزیان، ناصر مسؤولیت ناشی از تولید و عرضه سیگار [دوره 37، شماره 3، 1386]
 • کاتوزیان، ناصر ویژگی های اعتبار امر قضاوت شده در امور کیفری نقدی بر قرار دادیار [دوره 38، شماره 1، 1387]
 • کاتوزیان، ناصر مسئولیت ناشی از خسارت های زیست محیطی [دوره 38، شماره 2، 1387]
 • کاتوزیان، ناصر محدودیت های آزادی قراردادی بر مبنای حمایت از مصرف کننده [دوره 38، شماره 3، 1387]
 • کاتوزیان، ناصر تحول مفهوم تقصیر در حقوق مسؤولیت مدنی [دوره 39، شماره 1، 1388]
 • کاتوزیان، ناصر حسن‌نیت در حقوق ایران [دوره 43، شماره 3، 1392، صفحه 167-186]
 • کاتوزیان، ناصر مالکیت و آزادی [دوره 44، شماره 1، 1393، صفحه 51-67]
 • کاردان، کتایون کنوانسیون رتردام (1) [دوره 42، شماره 1، 1391، صفحه 255-275]
 • کاردان، کتایون کنوانسیون رتردام (2) [دوره 43، شماره 2، 1392، صفحه 171-190]
 • کاظمی، محمود مسئولیت مدنی ناشی از انتقال خون‌آلوده [دوره 37، شماره 3، 1386]
 • کاظمی، محمود تحقیقی پیرامون سیر اندیشة ضمان طبیب در فقه امامیه [دوره 40، شماره 1، 1389]
 • کاظمی، محمود جستاری نقادانه پیرامون نظریة مشهور فقهای امامیه در خصوص مسئولیت پزشک [دوره 40، شماره 4، 1389، صفحه 287-309]
 • کاظمی، محمود ضرورت تغییر نظام مسئولیت مدنی پزشکی در حقوق ایران با نگاهی به تحولات ایجاد شده در حقوق فرانسه [دوره 41، شماره 2، 1390، صفحه 151-168]
 • کاظمی، محمود شخص مسئول در مسئولیت مدنی ناشی از اعمال مطبوعاتی [دوره 43، شماره 1، 1392، صفحه 133-152]
 • کاظمی، محمود معیارتقسیم مسئولیت میان عاملان زیان، در نظام کامن لا و حقوق کشورهای رومی- ژرمنی [دوره 44، شماره 1، 1393، صفحه 69-85]
 • کاظمی، محمود مطالعۀ تطبیقی تبدیل تعهد در حقوق ایران و غرب (روم و فرانسه) [دوره 46، شماره 2، 1395، صفحه 305-323]
 • کاظمی، محمود تعامل حقوق عمومی و خصوصی در مورد مسئولیت مدنی [دوره 49، شماره 4، 1398، صفحه 697-716]
 • کاظمی نجف‎آبادی، عباس قاعدۀ نقض پیش از موعد: پیدایش و حیات مروری گذارا بر چگونگی شکل گیری قاعدة نقض پیش از موعد [دوره 41، شماره 3، 1390، صفحه 137-154]
 • کاویار، حسین صلاحیت قضایی در دعاوی ناشی از قراردادهای اینترنتی بررسی حقوق اتّحادیه ی اروپا و ایالات متّحده ی آمریکا [دوره 40، شماره 101، 1389]
 • کاویار، حسین عدالت نفسانی حدّاقلی شهود [دوره 40، شماره 4، 1389، صفحه 79-98]
 • کاویار، حسین بررسی معاملات شرکت های لیزینگ در حقوق ایران [دوره 42، شماره 3، 1391، صفحه 1-20]
 • کاویار، حسین اعتبار گزارش اصلاحی [دوره 44، شماره 3، 1393، صفحه 311-326]
 • کاویانی، محمدهادی حق امنیت فردی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 41، شماره 4، 1390، صفحه 257-272]
 • کدخدایی، عباسعلی ماهیت اتحادیه اروپایی و چالش قانون اساسی [دوره 37، شماره 3، 1386]
 • کدخدایی، عباسعلی تبار شناسی نظریه نظم عمومی در حقوق بین الملل [دوره 40، شماره 4، 1389، صفحه 311-331]
 • کدخدایی، عباسعلی قانون، مشروعیت، کارآمدی [دوره 41، شماره 4، 1390، صفحه 293-310]
 • کدخدایی، عباسعلی نقش شرط فراگیر در ایجاد مسئولیت بین‌المللی دولت از منظر کمیسیون حقوق ‌بین‌الملل [دوره 42، شماره 2، 1391، صفحه 233-249]
 • کدخدایی، عباسعلی تحول رویکرد «رویه قضایی» بین‌المللی در فرایند شناسایی قواعد حقوق بین‌الملل عرفی [دوره 43، شماره 1، 1392، صفحه 173-192]
 • کدخدایی، عباسعلی فدرالیسم و نظام حل تعارض قوانین؛ مطالعۀ تطبیقی نظام حل تعارض قوانین ایالات متحدۀ امریکا و اتحادیۀ اروپایی [دوره 46، شماره 3، 1395، صفحه 437-454]
 • کرامت، قاسم جرم بی مبالاتی در حفظ اطلاعات طبقه بندی شده [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • کریمی، بشری ماهیت حقوقی وصیت [دوره 39، شماره 2، 1388]
 • کریمی، سحر اعمال نظریۀ تعدد قوانین (دپساژ) در روند انتخاب قانون حاکم [دوره 47، شماره 1، 1396، صفحه 123-140]
 • کریمی، عباس تبیین منطقی دلیل قضایی [دوره 37، شماره 4، 1386]
 • کریمی، عباس قواعد حاکم بر استجواب کیفری [دوره 39، شماره 2، 1388]
 • کریمی، عباس صلاحیت قضایی در دعاوی ناشی از قراردادهای اینترنتی بررسی حقوق اتّحادیه ی اروپا و ایالات متّحده ی آمریکا [دوره 40، شماره 101، 1389]
 • کریمی، عباس رهن اموال فکری [دوره 38، شماره 2، 1387]
 • کریمی، عباس معرفی و بسط نظریه تحلیلی هوفلد از حق و کاربرد آن در زمینه حقوق کودک [دوره 38، شماره 3، 1387]
 • کریمی، عباس قاعده عدم پذیرش شهادت بر مسموعات و استثنائات آن در نظام کامن لا با نگاهی تطبیقی به حقوق ایران [دوره 39، شماره 1، 1388]
 • کریمی، عباس رسیدگی دوباره قضایی به ادله اثبات دعوی [دوره 41، شماره 2، 1390، صفحه 169-186]
 • کریمی، عباس نقش دادرس در احراز قاعده ماهوی (در حقوق موضوعه جمهوری اسلامی ایران) [دوره 42، شماره 3، 1391، صفحه 251-270]
 • کریمی، عباس تأثیر سن بر شهادت؛ از دید روان‌شناسی و حقوق [دوره 44، شماره 1، 1393، صفحه 87-104]
 • کریمی، عباس اعمال نظریۀ تعدد قوانین (دپساژ) در روند انتخاب قانون حاکم [دوره 47، شماره 1، 1396، صفحه 123-140]
 • کریمی، عباس وضعیت حقوقی «مُراعی» به‌منزلۀ وضعیتی در عرض صحت، بطلان و عدم نفوذ [دوره 47، شماره 4، 1396، صفحه 683-702]
 • کریمی، عباس شروط تحمیلی در قراردادهای حمل‌ونقل هوایی [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 723-742]
 • کریمی، نسرین تأثیر شرط برائت در رفع مسئولیت از پزشک1 [دوره 37، شماره 1، 1386]
 • کریمیان، اسماعیل طلاق زوجه غائب مفقودالاثر و آثار آن [دوره 41، شماره 1، 1390، صفحه 241-258]
 • کسنوى، شادى تعیین قانون حاکم در دعاوى نقض کپی‌رایت در محیط اینترنتى [دوره 47، شماره 2، 1396، صفحه 173-191]
 • کلانتری، حسین قانون ماهوی قابل ‌اعمال بر دعوا در چارچوب نظام داوری ایکسید (در فقدان توافق طرفین) [دوره 44، شماره 4، 1393، صفحه 613-631]
 • کمرخانی، ایام اِعمال مقررات حقوق رقابت بر اَعمال حاکمیتی و تصدی دولت [دوره 45، شماره 3، 1394، صفحه 431-451]
 • کنعانی، محمد طاهر تعهد به فعل ثالث [دوره 39، شماره 3، 1388]
 • کنعانی، محمد طاهر حق بهره برداری از معادن [دوره 40، شماره 3، 1389، صفحه 277-296]
 • کنعانی، محمد طاهر آزادسازی و تسهیل بازرگانی خارجی بر اساس اصل 44 قانون اساسی [دوره 41، شماره 2، 1390، صفحه 187-203]
 • کیهانلو، فاطمه نقش قواعد بین المللی حقوق بشر در تبیین مفهوم «عضویت در گروه اجتماعی خاص» به عنوان یکی از دلایل اعطای پناهندگی [دوره 39، شماره 1، 1388]
 • کیوانفر، شهرام اخلاقی بودن وظیفه اطاعت از قانون [دوره 39، شماره 3، 1388]
 • کورکی نژاد قرایی، مجید رژیم حقوقی حاکم بر برچیدن تأسیسات نفتی در فراساحل در کنوانسیون‌های بین‌المللی و حقوق نروژ و انگلیس [دوره 46، شماره 3، 1395، صفحه 343-362]
 • کوشا، جعفر جایگاه اعمال تروریستی در پرتو حقوق بین الملل کیفری [دوره 38، شماره 3، 1387]
 • کوهی اصفهانی، کاظم بررسی و تحلیل ارکان جرم تصرّف عدوانی در حقوق ایران [دوره 42، شماره 4، 1391، صفحه 97-116]

گ

 • گرجی اَزَندَریانی، علی اکبر قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در بوته نقد [دوره 40، شماره 4، 1389، صفحه 333-352]
 • گرجی اَزَندَریانی، علی اکبر ده فرمان حقوق عمومی: تأملی در باره اصول و مفاهیم بنیادین حقوق عمومی [دوره 41، شماره 2، 1390، صفحه 205-223]
 • گرجی اَزَندَریانی، علی‌اکبر تکوین مفهوم قانون اساسی در انقلاب مشروطیت ایران [دوره 43، شماره 4، 1392، صفحه 165-184]
 • گلدوزیان، ایرج جرم انگاری پول شویی و گستره آن در اسناد بین المللی و نظام حقوقی ایران [دوره 37، شماره 4، 1386]
 • گلدوزیان، ایرج بررسی تعریف جرم محاربه و افساد فی الارض در فقه و حقوق با رویکردی به لایحه پیشنهادی قانون مجازات اسلامی [دوره 39، شماره 1، 1388]
 • گلرو، علی اکبر تأملی بر تحولات حقوق امنیت هوانوردی در چارچوب ایکائو پس از حوادث 11 سپتامبر 2001 در آمریکا [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • گودرزی، حبیب بررسی قراردادهای بین المللی طراحی، تهیه تجهیزات و ساخت با نگاهی به جایگاه آن در نظام حقوقی ایران [دوره 38، شماره 2، 1387]
 • گودرزی، مریم مقایسه نظام حمایتی اسرار تجاری و نظام حق اختراع [دوره 39، شماره 1، 1388]

ل

 • لسانی، سید حسام الدین اختیارات دولت اشغالگر در زمینه قانونگذاری با تأکید بر اشغال عراق [دوره 41، شماره 3، 1390، صفحه 279-296]
 • لطفی، احسان «دربارۀ تعهد بیمه‏گذار به اطلاع رسانی» [دوره 41، شماره 3، 1390، صفحه 57-75]
 • لطفی، احسان گفتاری در نقد و بررسی نظریۀ حقوقی «عمل به ظاهر» [دوره 47، شماره 2، 1396، صفحه 309-323]
 • لطفی، اسدالله اصل استصحاب در فقه و حقوق موضوعه [دوره 40، شماره 101، 1389]

م

 • مافی، همایون چگونگی تعیین قانون حاکم بر مسئولیت غیرقراردادی در مقررۀ رم دو [دوره 47، شماره 1، 1396، صفحه 141-156]
 • مالمیر، محمود حبس های کوتاه مدت در نظام کیفری ایران [دوره 38، شماره 3، 1387]
 • ماندگار، مصطفی جستاری در جهانی شدن و تحول در قراردادهای انتقال تکنولوژی [دوره 41، شماره 3، 1390، صفحه 297-314]
 • مبیّن، حجت قواعد فراملی در داوری تجاری بین‌المللی و جایگاه آن در حقوق ایران [دوره 40، شماره 3، 1389، صفحه 37-56]
 • مبیّن، حجت بررسی انتقادی رویه قضائی دیوان عدالت اداری در ارتباط با سازمان تأمین اجتماعی [دوره 41، شماره 2، 1390، صفحه 21-40]
 • متولی زاده نائینی، نفیسه بررسی نظریه برچسب زنی با نگاه به منابع اسلامی [دوره 42، شماره 4، 1391، صفحه 117-136]
 • مجیدی، محمود جلوه های ظهور حقوق کیفری امنیت مدار در فرانسه [دوره 39، شماره 2، 1388]
 • محتشمی، میترا تأملی بر نسبت میان حقوق مالکیت فکری و حقوق محیط زیست [دوره 45، شماره 3، 1394، صفحه 487-504]
 • محسنی، حسن نظام‌های دادرسی مدنی [دوره 37، شماره 1، 1386]
 • محسنی، حسن عدالت آیینی؛ پژوهشی در نظریه های دادرسی عادلانه مدنی [دوره 38، شماره 1، 1387]
 • محسنی، حسن معاهده برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری [دوره 39، شماره 2، 1388]
 • محسنی، حسن معاهده برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری [دوره 39، شماره 3، 1388]
 • محسنی، حسن معاهده برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری [دوره 39، شماره 4، 1388]
 • محسنی، حسن مطالعه تطبیقی راهکار های جبران زیان ناشی از سبب مجمل و ناشناس در مسئولیت مدنی [دوره 40، شماره 1، 1389]
 • محسنی، حسن فن ادارۀ جریان دادرسی مدنی : سازماندهی دادرسی در قالب اصول دادرسی [دوره 40، شماره 4، 1389، صفحه 353-368]
 • محسنی، حسن اصل ابتکار عمل خصوصی اصحاب دعوا در دادرسی مدنی و استثناها و قیدهای آن [دوره 42، شماره 1، 1391، صفحه 201-216]
 • محسنی، حسن «اجرای موثر» رأی مدنی* (مفهوم، راهکارها و موانع) [دوره 42، شماره 4، 1391، صفحه 197-216]
 • محسنی، حسن پیرامون برخی نوآوری ها و نقاط ضعف اصول آیین دادرسی مدنی فراملی [دوره 43، شماره 2، 1392، صفحه 39-58]
 • محسنی، حسن تحلیل انتقادی نظر ارشادی دادرس در دادرسی مدنی [دوره 44، شماره 2، 1393، صفحه 225-239]
 • محسنی، حسن تحولات وکالت دادگستری و کانون وکلا؛ از تبعیت به استقلال، از استقلال به‌ تبعیت؟ [دوره 44، شماره 4، 1393، صفحه 595-612]
 • محسنی، حسن رابطۀ میان استقلال قضاوت و استقلال وکالت [دوره 45، شماره 2، 1394، صفحه 301-318]
 • محسنی، حسن مطالبۀ زیانِ دیرکردِ پرداختِ دین ناشی از ضمان قهری [دوره 46، شماره 1، 1395، صفحه 139-151]
 • محسنی، حسن غیبت خواهان و خوانده در دادرسی مدنی با نگاهی به حقوق فرانسه [دوره 46، شماره 3، 1395، صفحه 455-474]
 • محسنی، حسن اصل دسترسی به عدالت و حق دادخواهی دولت [دوره 47، شماره 3، 1396، صفحه 531-550]
 • محسنی، حسن چالش‌های ابلاغ (سنتی، الکترونیک، سابقه و زبان) [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 321-341]
 • محسنی، حسن دعاوی مرتبط و بررسی شش معیار برای شناخت آن [دوره 49، شماره 1، 1398، صفحه 123-140]
 • محسنی، سعید بررسی فقهی- حقوقی تعهدات ویژه ناشی از قرارداد انتشار [دوره 42، شماره 2، 1391، صفحه 251-270]
 • محسنی، سعید ضمانت‌اجراهای مدنی حمایت‌کننده از حقوق ادبی و هنری [دوره 42، شماره 4، 1391، صفحه 177-196]
 • محسنی، سعید مسؤولیت ناشی از صدور سند تجاری به نمایندگی؛ با رویکردی به شرکت‌های تجاری [دوره 45، شماره 1، 1394، صفحه 127-146]
 • محسنی، سعید بررسی حمایت حقوقی از ایده (مطالعۀ تطبیقی در نظام‌های حقوقی ایرن و فرانسه) [دوره 46، شماره 1، 1395، صفحه 117-137]
 • محسنی، سعید مطالعه تطبیقی شرایط و قلمرو نقل از اثر دیگری (با تأکید بر حقوق ایران و فرانسه) [دوره 46، شماره 4، 1395، صفحه 553-572]
 • محسنی، سعید مسئولیت جبران خسارت‌های وارد به کالا در فرض تعدد حمل‌کنندگان (حمل و نقل‌های جاده‌ای داخلی و بین‌المللی) [دوره 47، شماره 3، 1396، صفحه 511-530]
 • محسنی، سعید واکاوی «اصل انعکاس حقوق و تعهدات برواتی در خود سند تجاری» در فرایند صدور و گردش [دوره 49، شماره 1، 1398، صفحه 87-105]
 • محقق داماد، سید مصطفی ماهیت و آثار نمایندگی غیر مستقیم در حقوق ایران و حقوق اروپایی [دوره 40، شماره 101، 1389]
 • محقق داماد، مصطفی تعیین مصالح نوعیۀ کودک از منظر فقه امامیه و مبانی آن [دوره 47، شماره 1، 1396، صفحه 157-172]
 • محقق داماد (احمدآبادی)، مصطفی خسارات تنبیهی در مسئولیت ناشی از نقض قرارداد جستاری در غایت مسئولیت قراردادی [دوره 48، شماره 1، 1397، صفحه 173-191]
 • محمدی، پژمان اختلاف آراء در فروش مال الرّهانه [دوره 37، شماره 3، 1386]
 • محمدی، پژمان محدودیت های شخصی سوگند در دعاوی مدنی [دوره 40، شماره 101، 1389]
 • محمدی، پژمان نقد یک رأی در مورد مالکیت ادبی و هنری مفهوم و معیارهای اثر و نقض حقوق مالی آن [دوره 42، شماره 2، 1391، صفحه 271-290]
 • محمدی، پژمان تحلیل اقتصادی قاعدۀ تلف مورد معامله پیش از تسلیم [دوره 46، شماره 4، 1395، صفحه 573-590]
 • محمدی، سام تأثیر زوال دعوای اصلی بر دعوای متقابل [دوره 39، شماره 4، 1388]
 • محمدی، سام «ماهیت حقوقی تعهد به نفع شخص ثالث» [دوره 39، شماره 1، 1388]
 • محمدی، سام اثراتلاف مبیع قبل از قبض توسط شخص ثالث [دوره 44، شماره 2، 1393، صفحه 241-251]
 • محمدی، سام بررسی وضعیت و آثار حقوقی معاملۀ مدیرعامل با شرکت در مقایسه با لایحۀ جدید قانون تجارت [دوره 45، شماره 2، 1394، صفحه 339-359]
 • محمدی، سام التزام اصیل به نکاح فضولی در فقه امامیه و قانون مدنی [دوره 46، شماره 1، 1395، صفحه 153-169]
 • محمدی، سام ماهیت حقوقی فدیه در طلاق خلع و مبارات [دوره 49، شماره 1، 1398، صفحه 107-122]
 • محمدی، عباس ماهیت حقوقی قرارداد اجاره کشتی [دوره 39، شماره 4، 1388]
 • محمدی، محمد رضا امیر اثر تجاوز مدیران دولتی ازحدود اختیارات خود در انعقاد قراردادها [دوره 38، شماره 4، 1387]
 • محمدی جانکی، فیروز نقش طراحی محیطی در پیشگیری از جرم [دوره 39، شماره 2، 1388]
 • محمدزاده، علی تأثیر زوال دعوای اصلی بر دعوای متقابل [دوره 39، شماره 4، 1388]
 • محمدزاده، علیرضا معاهدۀ حق مؤلف سازمان جهانی مالکیت فکری (WCT) [دوره 44، شماره 1، 1393، صفحه 127-136]
 • محمدزاده، مسلم تن آدمی شریف است به جان آدمیت؟! پرتوهایی از کرامت انسانی در حقوق خصوصی [دوره 45، شماره 2، 1394، صفحه 319-338]
 • محمدزاده وادقانی، علیرضا اصل احتیاط در حقوق علوم کشاورزی و محیط زیست [دوره 45، شماره 3، 1394، صفحه 471-486]
 • محمدزاده وادقانی، علیرضا بازرگان متوقف و اعمال متقلبانه [دوره 47، شماره 2، 1396، صفحه 325-343]
 • محمد زاده وادقانی، علیرضا معاهده برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری [دوره 39، شماره 2، 1388]
 • محمد زاده وادقانی، علیرضا معاهده برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری [دوره 39، شماره 3، 1388]
 • محمد زاده وادقانی، علیرضا معاهده برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری [دوره 39، شماره 4، 1388]
 • محمد زاده وادقانی، علیرضا معاهده توزیع سیگنال های حامل برنامه ارسال شده از ماهواره [دوره 40، شماره 1، 1389]
 • محمد زاده وادقانی، علیرضا معاهدات نایروبی مصوب 1981 و ثبت بین المللی آثار صوتی تصویری مصوب ژنو 1989 [دوره 41، شماره 2، 1390، صفحه 359-374]
 • محمد زاده وادقانی، علیرضا کنوانسیون رتردام (1) [دوره 42، شماره 1، 1391، صفحه 255-275]
 • محمد زاده وادقانی، علیرضا کنوانسیون رتردام (2) [دوره 43، شماره 2، 1392، صفحه 171-190]
 • محمدی قرقی، محمدرضا معاهدۀ حق مؤلف سازمان جهانی مالکیت فکری (WCT) [دوره 44، شماره 1، 1393، صفحه 127-136]
 • محمدی مغانجوقی، فاطمه مجازات متناسب از دیدگاه نظریه‌های بازدارندگی (با تأکید بر نظریه تعیین کیفر آلمان) [دوره 42، شماره 3، 1391، صفحه 57-72]
 • محمدنسل، غلامرضا اصول و مبانی نظریة فرصت جرم [دوره 37، شماره 3، 1386]
 • محمد نسل، غلامرضا فرایند پیشگیری از جرم [دوره 40، شماره 1، 1389]
 • محمودی، اصغر تحلیل ارزهای مجازی در پرتو فقه، حقوق و مطالعات تطبیقی [دوره 49، شماره 3، 1398، صفحه 503-522]
 • مخدوم، مجید رهیافت برنامه‌ریزی محیط زیست، مبتنی بر حقوق بشر [دوره 41، شماره 4، 1390، صفحه 311-327]
 • مداحی نسب، مصطفی اطلاعیۀ آمادگی و دعاوی دموراژ ناشی از آن: بررسی دکترین‌ها و رویۀ قضایی [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 549-565]
 • مدنی، مهسا آسیب‌شناسی شرط گام ابتکاری در نظام اختراعات [دوره 43، شماره 1، 1392، صفحه 113-131]
 • مرادی، حسن سازوکارهای اجرای تعهدات و عواقب نقض آن در سازمان جهانی تجارت [دوره 40، شماره 3، 1389، صفحه 317-334]
 • مرادی، حسن ملاحظات امنیت ملی در سازمان جهانی تجارت [دوره 43، شماره 2، 1392، صفحه 135-152]
 • مرادی، خدیجه حقوق و اختیارات سهام‌داران در شرکت‌های سهامی (مطالعۀ تطبیقی درحقوق ایران و لبنان) [دوره 43، شماره 3، 1392، صفحه 89-108]
 • مرادی، سیرالله بررسی اجمالی ماده 97 قانون تامین اجتماعی (استفاده از مزایای قانون تامین اجتماعی برخلاف حق) [دوره 42، شماره 3، 1391، صفحه 271-290]
 • مرادخانی، فردین تکوین مفهوم قانون اساسی در انقلاب مشروطیت ایران [دوره 43، شماره 4، 1392، صفحه 165-184]
 • مرادزاده، حسن قانون مدنی و اصل مسوولیت مدنی بیماران ذهنی [دوره 40، شماره 3، 1389، صفحه 297-315]
 • مرادزاده، حسن مسوولیت جمعی راه حلی عادلانه در قلمرو مسوولیت مدنی بیماران ذهنی [دوره 41، شماره 2، 1390، صفحه 225-238]
 • مرادی نژاد، رضا مطالعه تطبیقی راهکار های جبران زیان ناشی از سبب مجمل و ناشناس در مسئولیت مدنی [دوره 40، شماره 1، 1389]
 • مردیها، مرتضی جنس فلسفی حقوق بشر [دوره 38، شماره 4، 1387]
 • میرزاده کوهشاهی، نادر تأثیر اندیشه های حکومتی امام خمینی (ره) بر تکوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (با تمرکز بر نوع حکومت، حاکمیت و نهادهای سیاسی) [دوره 40، شماره 1، 1389]
 • میرزاده کوهشاهی، نادر نظارت پذیری هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری [دوره 40، شماره 4، 1389، صفحه 207-226]
 • میرزانژاد جویباری، اکبر وضعیت حقوقی قرارداد فروش مال مرهونه «بطلان، عدم نفوذ یا عدم قابلیت استناد» [دوره 41، شماره 2، 1390، صفحه 281-299]
 • میرشکاری، عباس ارث دیه [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • میرشکاری، عباس تحلیل انتقادی نظر ارشادی دادرس در دادرسی مدنی [دوره 44، شماره 2، 1393، صفحه 225-239]
 • میرشکاری، عباس مطالبۀ زیانِ دیرکردِ پرداختِ دین ناشی از ضمان قهری [دوره 46، شماره 1، 1395، صفحه 139-151]
 • میرشکاری، عباس مسئولیت مدنی ناشی از ورود زیان بدنی به متوفا [دوره 47، شماره 2، 1396، صفحه 363-378]
 • میرشکاری، عباس تصفیۀ ویژه [دوره 47، شماره 4، 1396، صفحه 703-721]
 • میرشکاری، عباس موضوع و ماهیت تعهد داور [دوره 48، شماره 4، 1397، صفحه 743-759]
 • میرشکاری، عباس حق جلوت [دوره 49، شماره 3، 1398، صفحه 523-542]
 • میر شکاری، عباس نقد مفهوم و آثار طلب مشاع [دوره 39، شماره 2، 1388]
 • میرعباسی، سید باقر نقش انصاف در حل و فصل اختلافات بین‌المللی [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • میرعباسی، سید باقر فراوانی دادگاه‌ها و دیوان‌های بین‌المللی؛ قابلیت و امکان تعارض [دوره 43، شماره 4، 1392، صفحه 215-234]
 • مرندی، الهه تشیع سیاسی و تفقه حقوقی بررسی فرایند تحول حقوق عمومی در عصر صفوی [دوره 40، شماره 4، 1389، صفحه 121-137]
 • مروتی، دکتر سهراب بررسی مبانی مشروعیت زندان در قرآن کریم [دوره 37، شماره 2، 1386]
 • مروتی، سهراب بررسی مبانی مشروعیت زندان در قرآن کریم [دوره 37، شماره 2، 1386]
 • مروتی، سهراب بررسی احکام زندان متخلفان امور عمومی در قرآن و حدیث [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • مسعودی، رضا تحلیل حقوقی ماهیت توافقنامۀ داوری با تأکید بر جایگاه حقوقی داور [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 413-433]
 • مسلمی بیدهندی، فرشته مهاجرت غیرقانونی از طریق دریا در پرتو حقوق بین‌الملل [دوره 43، شماره 4، 1392، صفحه 185-199]
 • مشهدی، علی فقه شیعه و تحول در مبانی مسئولیت مدنی زیست محیطی [دوره 41، شماره 1، 1390، صفحه 313-326]
 • مشهدی، علی اصول و معیارهای کنترل قضایی اداری در حقوق سوئیس [دوره 42، شماره 3، 1391، صفحه 291-301]
 • مشهدی، علی تأملی بر نسبت میان حقوق مالکیت فکری و حقوق محیط زیست [دوره 45، شماره 3، 1394، صفحه 487-504]
 • مشهدی، علی خصوصی‌سازی مسئولیت در جبران خسارات زیست‌محیطی؛ گذار از مسئولیت بین‌المللی دولت به مسئولیت متصدیان خصوصی فعالیت‌های خطرناک [دوره 47، شماره 2، 1396، صفحه 345-362]
 • مشهدیان، شهاب بررسی ماهیت قرارداد فرانچایز در حقوق ایران [دوره 40، شماره 101، 1389]
 • مصطفوی، سید کاظم ماهیّت حکم [دوره 39، شماره 1، 1388]
 • مصفا، نسرین رهیافت برنامه‌ریزی محیط زیست، مبتنی بر حقوق بشر [دوره 41، شماره 4، 1390، صفحه 311-327]
 • مظاهری، امیرمسعود عدم تمایل دولت به رسیدگی: یکی از مبانی قابلیت پذیرش موضوع در دیوان کیفری بین‌المللی [دوره 42، شماره 3، 1391، صفحه 159-176]
 • مظفری، خدیجه تعهد تخییری [دوره 45، شماره 1، 1394، صفحه 147-164]
 • مظفری، خدیجه مسئولیت مدنی ناشی از ورود زیان بدنی به متوفا [دوره 47، شماره 2، 1396، صفحه 363-378]
 • مظفری، محبت تحلیل اقتصادی قاعدۀ تلف مورد معامله پیش از تسلیم [دوره 46، شماره 4، 1395، صفحه 573-590]
 • مظفری، محبت دکترین استیفای حق در حوزۀ علائم تجاری با نگاهی بر حقوق مصرف‌کننده [دوره 47، شماره 4، 1396، صفحه 631-646]
 • مظفری، مصطفی بررسی آثار صدور حکم ورشکستگی و رفع آن [دوره 40، شماره 101، 1389]
 • معبودی نیشابوری، رضا شرایط قرار تأمین هزینه‌ها در داوری تجاری بین‌المللی [دوره 49، شماره 2، 1398، صفحه 177-195]
 • مقامی، امیر کارکرد حقوق بین الملل در فرآیند جهانی شدن حقوق [دوره 41، شماره 3، 1390، صفحه 97-116]
 • مقدم، عیسی انتقال قرار داد [دوره 37، شماره 4، 1386]
 • مقصودی، رضا تغییر تابعیت شرکت‌های تجارتی در حقوق ایران [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 659-675]
 • مقصودی، رضا صلاحیت افراطی در تعارض دادگاه‌ها [دوره 46، شماره 2، 1395، صفحه 325-341]
 • ملکشاهی، حامد ریسک پیشرفت در زیان‌های زیست‌محیطی (با تأکید بر رهنمود زیست‌محیطی سال 2004 اروپا و رویکرد کشورهای عضو آن) [دوره 49، شماره 2، 1398، صفحه 349-368]
 • ممتاز، جمشید انطباق تحریم های اقتصادی شورای امنیت با حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه [دوره 38، شماره 4، 1387]
 • منتظری، محمدمهدی مبانی رجوع بیمه‌گر به مسئول حادثه [دوره 43، شماره 4، 1392، صفحه 129-146]
 • منشی زاده طهرانی، فرزان ماهیت و آثار نمایندگی غیر مستقیم در حقوق ایران و حقوق اروپایی [دوره 40، شماره 101، 1389]
 • منصوری، حیدر تحلیل جرم ساختن نمونۀ تقلبی آثار فرهنگی- تاریخی و جرائم وابسته [دوره 42، شماره 4، 1391، صفحه 79-95]
 • منصوری، سپیده قانون حاکم بر استیفای حقوق بر آفرینش های فکری [دوره 45، شماره 1، 1394، صفحه 41-54]
 • منصوری، سپیده اصل صحت در حوزۀ قراردادها از منظر حقوق سنتی و قواعد حقوق بازرگانی فراملی [دوره 46، شماره 1، 1395، صفحه 1-20]
 • منصوری، سعید بررسی ماهیت قرارداد استصناع در حقوق ایران [دوره 41، شماره 2، 1390، صفحه 239-259]
 • منصورآبادی، عباس بار اثبات اختلال های روانی متهم در فرایند دادرسی کیفری [دوره 43، شماره 1، 1392، صفحه 235-250]
 • مهدویان، حسن محدودیت‌های نظام‌های سنتی حقوق مالکیت فکری در حمایت از طرح‌های مد و لباس [دوره 46، شماره 1، 1395، صفحه 63-81]
 • مهرا، نسرین رهنمودهای تعیین مجازات در انگلستان و ولز [دوره 40، شماره 3، 1389، صفحه 335-353]
 • مهراد، مهدی کارایی اقتصادی در حقوق خصوصی؛ نظریه و مصادیق [دوره 47، شماره 1، 1396، صفحه 19-35]
 • مهربخش، مهرداد بررسی فقهی- حقوقی شرکتهای هرمی [دوره 42، شماره 1، 1391، صفحه 1-15]
 • مهربخش، مهرداد ماهیّت حقوقی بازخرید کالاهای انبارشده در شرکت‌های فروش مستقیم [دوره 44، شماره 1، 1393، صفحه 15-29]
 • مهربخش، مهرداد کسب و کارهای اینترنتی در آیینه حقوق [دوره 45، شماره 3، 1394، صفحه 379-390]
 • مهرپور، حسین وضعیت زوجه نسبت به اموال حاصله در دوران زندگی مشترک [دوره 42، شماره 3، 1391، صفحه 303-317]
 • موحدی ساوجی، محمد بررسی تطبیقی نسب کودکان حاصل از جنین آزمایشگاهی در حقوق ایران و امریکا [دوره 44، شماره 2، 1393، صفحه 207-223]
 • موحّدی محبّ، مهدی تحلیل فقهی - حقوقی پرداخت مقرّری پس از طلاق در مادّۀ 11 قانون حمایت خانواده مصوّب 15/11/1353 [دوره 43، شماره 2، 1392، صفحه 59-76]
 • موسی پور، میثم تحلیل حقوقی اصل 115 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص شرایط رئیس جمهور [دوره 41، شماره 1، 1390، صفحه 225-240]
 • موسی پور، میثم تحلیل حقوقی مرجع صالح وضع مقررات بورس انرژی ایران [دوره 46، شماره 4، 1395، صفحه 591-609]
 • موسی زاده، ابراهیم بررسی استقلال نهاد آمبودزمان با نگاه تطبیقی [دوره 42، شماره 4، 1391، صفحه 217-234]
 • موسی‌زاده، ابراهیم تحلیل فرجام شناختی از اصل چهارم قانون اساسی [دوره 40، شماره 2، 1389]
 • موسی‌زاده، ابراهیم بررسی مبانی حقوق اجتماعی [دوره 41، شماره 2، 1390، صفحه 261-279]
 • موسی‌زاده، ابراهیم ماهیت و جایگاه حقوقی پیام «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایۀ‌ ایرانی» [دوره 43، شماره 4، 1392، صفحه 201-213]
 • موسوی، اسماء معاهدات نایروبی مصوب 1981 و ثبت بین المللی آثار صوتی تصویری مصوب ژنو 1989 [دوره 41، شماره 2، 1390، صفحه 359-374]
 • موسوی، دکتر سید فضل الله مداخله بشر دوستانه؛ نقض قاعده یا استثناء [دوره 37، شماره 1، 1386]
 • موسوی، ریحانه حریم خصوصی، اجرای قانون و ادلۀ اثبات دعوی کیفری در حقوق اسلامی [دوره 43، شماره 4، 1392، صفحه 19-35]
 • موسوی، سید فضل ا.. نقد و بررسی حکم «دیه نفس» زن در قانون مجازات اسلامی [دوره 37، شماره 4، 1386]
 • موسوی، سید فضل ا.. آثار دادرسی فوری در حقوق ایران و انگلیس [دوره 39، شماره 3، 1388]
 • موسوی، سید فضل ا.. «نقد و بررسی دادرسی فوری در حقوق انگلیس» [دوره 39، شماره 1، 1388]
 • موسوی، سید فضل ا.. بررسی استفاده صلح آمیز از انرژی هسته‌ای در پرتو حقوق بین الملل [دوره 40، شماره 3، 1389، صفحه 355-373]
 • موسوی، سید فضل ا.. جبران خسارات زیست محیطی در حقوق بین الملل [دوره 41، شماره 1، 1390، صفحه 327-346]
 • موسوی، سید فضل ا.. «نحوه و قلمرو اجرای دادرسی فوری در حقوق ایران و انگلیس» [دوره 42، شماره 1، 1391، صفحه 217-231]
 • موسوی، سید فضل الله مداخله بشر دوستانه؛ نقض قاعده یا استثناء [دوره 37، شماره 1، 1386]
 • موسوی، سید فضل الله «تحول تدریجی حقوق محیط زیست بین المللی و مسئوولیت دولت ها [دوره 38، شماره 2، 1387]
 • موسوی، سید فضل الله بررسی استقلال نهاد آمبودزمان با نگاه تطبیقی [دوره 42، شماره 4، 1391، صفحه 217-234]
 • موسوی، سید فضل الله مهاجرت غیرقانونی از طریق دریا در پرتو حقوق بین‌الملل [دوره 43، شماره 4، 1392، صفحه 185-199]
 • موسوی، سیّد فضل الله قانون حاکم بر مسئولیت مدنی ناشی از خسارت‌های زیست‌محیطی [دوره 44، شماره 3، 1393، صفحه 461-475]
 • موسوی، سید مهدی نقد و بررسی حکم «دیه نفس» زن در قانون مجازات اسلامی [دوره 37، شماره 4، 1386]
 • موسوی، سید مهدی آثار دادرسی فوری در حقوق ایران و انگلیس [دوره 39، شماره 3، 1388]
 • موسوی، سید مهدی «تحول تدریجی حقوق محیط زیست بین المللی و مسئوولیت دولت ها [دوره 38، شماره 2، 1387]
 • موسوی، سید مهدی «نقد و بررسی دادرسی فوری در حقوق انگلیس» [دوره 39، شماره 1، 1388]
 • موسوی، سید مهدی «نحوه و قلمرو اجرای دادرسی فوری در حقوق ایران و انگلیس» [دوره 42، شماره 1، 1391، صفحه 217-231]
 • موسوی، مهدی مطالعۀ راهبری شرکتی بیمه در حقوق ایران [دوره 44، شماره 4، 1393، صفحه 495-514]
 • موسوی تقی آبادی، سید جمال‌الدین مسئولیت جبران خسارت‌های وارد به کالا در فرض تعدد حمل‌کنندگان (حمل و نقل‌های جاده‌ای داخلی و بین‌المللی) [دوره 47، شماره 3، 1396، صفحه 511-530]
 • موسوی زنوز، موسی ملاحظات امنیت ملی در سازمان جهانی تجارت [دوره 43، شماره 2، 1392، صفحه 135-152]
 • مولایی، یوسف نسل سوم حقوق بشر و حق به محیط زیست سالم [دوره 37، شماره 4، 1386]
 • مومنی، خسرو رویکردی نو برای اثبات جریان قاعدۀ لاضرر در احکام عدمی در زمینۀ مسئولیت مدنی [دوره 43، شماره 3، 1392، صفحه 19-31]
 • مومنی راد، احمد نگاهی به ابعاد حقوقی تأثیر استقلال کوزوو، آبخازی و اوستیای جنوبی بر حقوق بین الملل معاصر [دوره 43، شماره 3، 1392، صفحه 182-202]
 • مومنی راد، احمد تأملی بر دکترین عقیم شدن قرارداد در حقوق کامن‌لا و مقایسۀ آن با فورس ماژور در اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی و حقوق ایران [دوره 46، شماره 4، 1395، صفحه 611-625]

ن

 • نبوی، سید مهدی تئوری تأسیس دادگاه بین‌المللی برای مبارزه با جرم دزدی دریایی [دوره 43، شماره 4، 1392، صفحه 113-128]
 • نجفی، حامد آسیب‌شناسی شرط گام ابتکاری در نظام اختراعات [دوره 43، شماره 1، 1392، صفحه 113-131]
 • نجفی‌خواه، محسن ریسک پیشرفت در زیان‌های زیست‌محیطی (با تأکید بر رهنمود زیست‌محیطی سال 2004 اروپا و رویکرد کشورهای عضو آن) [دوره 49، شماره 2، 1398، صفحه 349-368]
 • نزهت، ابراهیم باز پژوهی سببیت حیازت، در تملک [دوره 37، شماره 4، 1386]
 • نژاد، اسمعیل رحیمی مجازات های نامتناسب: مجازات های مغایر با کرامت انسانی [دوره 38، شماره 2، 1387]
 • نژاد، سید محمد اسدی ویژگی های مقررات داوری سازمان جهانی مالکیت فکری و مقایسه آن با قانون داوری تجاری بین المللی [دوره 38، شماره 1، 1387]
 • نسب، عبدالجبار زرگوش بررسی مبانی مشروعیت زندان در قرآن کریم [دوره 37، شماره 2، 1386]
 • نصیری، مرتضی تحلیل شناسایی و اجرای آرای خارجی مالکیت فکری در پرتو ماهیت ویژۀ این اموال [دوره 49، شماره 3، 1398، صفحه 389-407]
 • نصرالهی، علی کارایی اقتصادی ضمانت اجراهای کیفری قانون بازار اوراق بهادار [دوره 46، شماره 2، 1395، صفحه 187-206]
 • نصیران نجف آبادی، داود حکومت قانون یا حکومت قاضی [دوره 41، شماره 3، 1390، صفحه 315-333]
 • نظری توکلی، سعید مبانی فقهی مسؤولیت مدنی ناشی از استفاده از گذرگاه های عمومی‌ [دوره 39، شماره 4، 1388]
 • نظرنژاد، مهدی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و تأثیر آن بر مقررات داخلی ناظر به یارانه‌های صادراتی [دوره 41، شماره 2، 1390، صفحه 95-114]
 • نعم، مختار تزاحم حق آزادی قراردادی و حق مصرف [دوره 47، شماره 3، 1396، صفحه 551-570]
 • نعیمی، سید مرتضی بیشینه‌سازی ثروت به‌مثابۀ معیاری برای ارزیابی قواعد حقوقی [دوره 47، شماره 4، 1396، صفحه 723-742]
 • نعیمی، طاهره سادات ضرورت موافقت زوج برای خروج زوجه از کشور [دوره 49، شماره 2، 1398، صفحه 239-259]
 • نعیمی، عمران نمایندگی تجاری [دوره 40، شماره 1، 1389]
 • نیک بخت، حمیدرضا قانون ماهوی قابل ‌اعمال بر دعوا در چارچوب نظام داوری ایکسید (در فقدان توافق طرفین) [دوره 44، شماره 4، 1393، صفحه 613-631]
 • نکوئی، محمد مصادیق بطلان شرط عدم مسئولیت (مطالعۀ تطبیقی) [دوره 44، شماره 2، 1393، صفحه 253-273]
 • نمامیان، پیمان جایگاه اعمال تروریستی در پرتو حقوق بین الملل کیفری [دوره 38، شماره 3، 1387]
 • نهرینی، فریدون تشخیص ماهیّت و نوع رأی دادگاه [دوره 41، شماره 2، 1390، صفحه 301-320]
 • نهرینی، فریدون تحلیل حقوقی ماهیت توافقنامۀ داوری با تأکید بر جایگاه حقوقی داور [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 413-433]
 • نهرینی، فریدون دعاوی مرتبط و بررسی شش معیار برای شناخت آن [دوره 49، شماره 1، 1398، صفحه 123-140]
 • نوروزی، محمد شناخت ماهیت اطلاعات نهانی در بورس اوراق بهادار [دوره 39، شماره 2، 1388]
 • نوروزی، محمد شناخت دارندگان اطلاعات نهانی شرکت های سهامی عام [دوره 40، شماره 101، 1389]
 • نوروزی، محمد نقد و بررسی نظام افشای اطلاعات در بورس ایران [دوره 41، شماره 2، 1390، صفحه 131-149]
 • نوری یوشانلویی، جعفر نظام حقوقی حاکم بر تولید داروهای بیوژنریک [دوره 45، شماره 4، 1394، صفحه 677-694]
 • نوری یوشانلوئی، جعفر بررسی قراردادهای پرداخت معکوس در حقوق رقابت و تأثیر آن بر نظام تولید و عرضۀ داروهای ژنریک [دوره 46، شماره 4، 1395، صفحه 627-643]
 • نوری یوشانلوئی، جعفر جایگاه شرکت تک‌عضو در حقوق ایران و اتحادیۀ اروپا [دوره 47، شماره 3، 1396، صفحه 571-587]
 • نوری یوشانلوئی، جعفر شرط بازنگری قیمت در قراردادهای گازی «دریافت یا پرداخت» و حل‌وفصل اختلافات ناشی از آن [دوره 49، شماره 1، 1398، صفحه 141-157]
 • نوری یو شانلوئی، جعفر تحول مسؤولیت مدنی در حقوق ایران و فرانسه با تأکید بر شناسائی خسارات غیر ترمیمی [دوره 41، شماره 4، 1390، صفحه 239-256]

و

ه

 • هاشمی، سید رضا نقش تهاتر بر سقوط حق مطالبه و وصول وجه ضمانت‌نامه‌های بانکی [دوره 47، شماره 2، 1396، صفحه 251-267]
 • هریسی نژاد، کمال الدین تامّلی در عوامل تاثیرپذیری حقوق نوین ایران از نظام حقوقی رومی- ژرمنی [دوره 39، شماره 2، 1388]
 • هریسی نژاد، کمال الدین شهردار و صلاحیت اعتراض به مصوبات شورای شهر [دوره 42، شماره 4، 1391، صفحه 235-248]
 • هریسی نژاد، کمال الدین تحلیل موضع نظام حقوقی ایران در قبال رادیو و تلویزیون خصوصی و چالش‌های فرا راه آن [دوره 44، شماره 2، 1393، صفحه 275-291]
 • هرمزی، خیرالله تغییر نحوۀ دعوی در دادرسی مدنی (مطالعۀ تطبیقی حقوق ایران و فرانسه) [دوره 46، شماره 4، 1395، صفحه 645-663]
 • هرمزی، خیراله مرجع صالح برای رسیدگی اعتراض شخص ثالث به رأی و اعتراض ثالث اجرایی (با تأکید بر رویۀ قضایی ایران) [دوره 47، شماره 4، 1396، صفحه 743-761]
 • همتی، مجتبی ارزیابی دسترسی به دادگستری در نظام دادرسی مدنی ایران [دوره 49، شماره 3، 1398، صفحه 463-482]
 • هوشمند، جابر حذف زیان تبعی در موافقت‌نامه‌های عملیات مشترک (م.ع.م) نفتی با تأکید بر نظام حقوقی انگلستان [دوره 48، شماره 3، 1397، صفحه 383-400]

ی

 • یثربی، سید علی محمد اقلیت، اکثریت و فلسفه مشروعیت [دوره 41، شماره 2، 1390، صفحه 321-335]
 • یثربی، سید علی‌محمد انتخاب بین مالک یا خریدار با حسن نیت؛ تحلیل اقتصادی نظام ثبت زمین در کامن‌لا) نظام رکورد و رجیستر) با نگاهی به مادۀ 22 قانون ثبت اسناد و املاک [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 343-362]
 • یزدانی، هومن مسوولیت مدنی دولت: برآیند تقابل دولت و جامعه مدنی [دوره 41، شماره 3، 1390، صفحه 335-354]
 • یزدانیان، علیرضا بررسی تطبیقی آثار تعلیق در تشکیل و انحلال تعهدات در حقوق ایران و فرانسه [دوره 40، شماره 101، 1389]
 • یزدانیان، علیرضا مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی مالک ساختمان در حقوق ایران و فرانسه [دوره 40، شماره 3، 1389، صفحه 375-393]
 • یزدانیان، علیرضا تقسیم بندی منابع تعهدات قراردادی و غیر قراردادی در حقوق ایران و فرانسه [دوره 41، شماره 2، 1390، صفحه 337-356]
 • یزدانیان، علیرضا تعهدات و مسئولیت های ناشی از حمل و نقل جاده ای دوستانه مسافر در حقوق ایران و فرانسه [دوره 42، شماره 1، 1391، صفحه 233-251]
 • یزدانیان، علیرضا مطالعه تطبیقی طرح قاعده مسئولیت مدنی ناشی از عمل غیر در حقوق ایران و فرانسه [دوره 42، شماره 4، 1391، صفحه 249-268]
 • یزدانیان، علیرضا مطالعۀ تطبیقی اندیشۀ جمعی شدن مسئولیت مدنی در حقوق فرانسه و ایران و آثار عملی آن بر نحوۀ جبران خسارت [دوره 43، شماره 3، 1392، صفحه 203-221]
 • یزدانیان، علیرضا طرح نظریۀ مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی ناشی از افعال ارگان اداره‌کننده؛ مطالعۀ تطبیقی در حقوق فرانسه [دوره 44، شماره 4، 1393، صفحه 633-651]
 • یزدانیان، علیرضا گام‌هایی در طرح مسئولیت مدنی دولت ناشی از فعل شخصی، فعل اشیا و فعل غیر، در حقوق ایران و فرانسه [دوره 45، شماره 3، 1394، صفحه 505-523]
 • یزدانیان، علیرضا مسئولیت مدنی دولت ناشی از اعمال تروریستی در جبران خسارت فراموش‌شدگان ناشی از تروریسم در ایران و فرانسه [دوره 46، شماره 3، 1395، صفحه 475-494]
 • یزدانیان، علیرضا طرح قاعدۀ مسئولیت مدنی ناشی از اشیا در حقوق ایران و فرانسه [دوره 47، شماره 2، 1396، صفحه 379-397]
 • یزدانیان، علیرضا طرح مسئولیت مدنی مؤسسات عمومی ناشی از عمل اشخاص بالقوه خطرآفرین در حقوق ایران و فرانسه [دوره 48، شماره 2، 1397، صفحه 363-381]
 • یزدانیان، علیرضا تحلیلی از مسئولیت مدنی ناشی از عمل مجرمانۀ دیگری در حقوق ایران و فرانسه [دوره 49، شماره 1، 1398، صفحه 159-176]
 • یزدانیان، علیرضا جمع و اختیار در مسئولیت مدنی ناشی از فعل شخصی، فعل غیر، فعل شیء و مسئولیت قراردادی در حقوق فرانسه و طرح آن در حقوق ایران [دوره 49، شماره 4، 1398، صفحه 733-752]
 • یزداندوست، فاطمه تحلیلی بر عناصر شناختاری و موارد کاربست قرارداد لیسانس فرند [دوره 49، شماره 4، 1398، صفحه 635-653]